1. Šaty robia človeka, webstránka firmu

Napriek tomu, že firemná webstránka je asi to posledné miesto, na ktoré firma zavesí informácie o svojich problémoch alebo ťažkostiach, web vášho obchodného partnera môže byť pre vás zdrojom cenných informácií. Napríklad skutočnosť, že v sekcii „Aktuality“ má firma v novembri 2017 najčerstvejšiu informáciu z roku 2014, môže vypovedať o stagnácii firmy, keďže sa v nej nič nové a významné nedeje. Alebo prinajmenšom o tom, že daná spoločnosť neveľmi dbá o svoju prezentáciu. Alebo dbať nemôže – možno pre šetriaci režim, ktorý zasiahol aj marketing, pretože predchádzajúce výsledky nedosiahli očakávania. Dedukcií môže byť viac, vy sa na stretnutí na túto skutočnosť môžete priamo spýtať – a reakcia vám môže poskytnúť ďalšie zaujímavé informácie.

2. Využívajte internet a sociálne siete

Zadajte do prehliadačov internetu názov firmy a nechajte si vyhľadať správy. Rovnako môžete postupovať s menami majiteľov, konateľov, riadiacich pracovníkov. Zistíte nielen to, čo o spoločnosti zachytili médiá, ale aj aké profily na sociálnych sieťach, ako napríklad Facebook, LinkedIn, Twitter a podobne, majú jej majitelia, konatelia, manažéri, s ktorými budete spolupracovať. Čomu sa venujú, k akým témam sa vyjadrujú, akým spôsobom, ako myslia. Môžete porovnávať, vyhodnocovať, alebo budete mať ďalší rad informácií, ktoré vám pri vážnych rokovaniach pomôžu uvoľniť atmosféru či prelomiť ľady.

3. Pánovi, čo je pánovo, štátu plaťte dane

Aký vplyv môže mať na spoluprácu skutočnosť, že váš potenciálny partner napríklad neodviedol štátu DPH alebo nezaplatil daň z príjmu? Zvlášť si dávajte pozor, ak je firma platiteľom DPH. Ak je totiž uverejnená v zozname podnikateľských subjektov, ktoré si neplnia svoje povinnosti voči štátu v súvislosti s platbami DPH, je to signál, že ide o rizikovú spoločnosť. Ak budete s takouto spoločnosťou obchodovať, vystavujete sa riziku aj vy sám, pretože v prípade neodvedenia DPH vaším partnerom štát túto povinnosť prenesie na vašu spoločnosť. Web Finančnej správy SR www.financnasprava.sk by teda mal byť povinným čítaním pre každého podnikateľa.

4. Ach, tie odvody... do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Splniť a zaplatiť všetky zákonom dané povinnosti nebýva vždy jednoduché. Ak to však každý mesiac dokážete vy, prečo by to nemali zvládnuť ostatní? Neplatiči vždy nejaký dôvod majú, pre vás však takýto partner môže znamenať riziko, nakoľko okrem spoločného biznisu rieši aj ďalšie problémy, ktoré si okrem financií na uhradenie dlhov vyžadujú aj jeho pozornosť, energiu a čas navyše. Overte si teda, ako si váš obchodný partner plní zákonné povinnosti. Odvádza riadne poistné za svojich zamestnancov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní? Ako sú na tom konatelia firmy? Aké staré sú tieto dlhy? Informácie nájdete na zoznamoch dlžníkov na stránkach každej poisťovne: www.socpoist.sk; www.dovera.sk; www.union.sk; www.vzp.sk.

5. Ako platia konatelia a živnostníci

Informáciu, že konatelia firmy nie sú vo firme zamestnaní, ale za svoju prácu sa odmeňujú fakturáciou ako živnostníci, sa z Obchodného registra (www.orsr.sk) nedozviete. Preverte si, či je konateľ spoločnosti zároveň zapísaný aj v Živnostenskom registri na webe www.zrsr.sk a informácie o jeho platovej disciplíne voči daňovým úradom, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam si preveríte už známym spôsobom.

6. Sledujte zverejnenie účtovnej závierky

K povinnostiam obchodných spoločností (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť) patrí aj zverejňovanie účtovných závierok. Firmy túto povinnosť plnia odoslaním účtovnej závierky do Registra účtovných závierok www.registeruz.sk. Ak účtovná závierka firmy, s ktorou spolupracujete alebo sa spolupracovať chystáte, v registri uverejnená nie je, môžete sa jej predstaviteľovna dôvody spýtať. Môžete získať ďalšie zaujímavé informácie.

7. Úhrada záväzkov po lehote splatnosti

V účtovných závierkach a v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré tiež nájdete na stránke www.registeruz.sk, získate množstvo informácií, ktoré môžu mať pri zvažovaní spoločných projektov s ďalšími spoločnosťami kľúčový charakter. Skutočnosť, že firma má voči iným spoločnostiam vysoké záväzky po lehote splatnosti, môže byť pre vás varovným signálom, aby ste vzájomnej spolupráci vystavili stopku hneď na začiatku, ako keby ste sa neskôr mali domáhať zaplatenia svojich faktúr, alebo si zadefinujete prísne pravidlá spolupráce, ktoré budú pamätať aj na situácie s porušením doby splatnosti záväzkov voči vám.

8. Riziká spolupráce s firmou v reštrukturalizácii

Riziko spolupráce s firmou, ktorej bola povolená reštrukturalizácia, je veľké a práve preto, ak sa pre spoluprácu rozhodnete, by ste si s firmou mali dôraznejšie než kedykoľvek inokedy dohodnúť prísne pravidlá spolupráce. O tom, či je firma v reštrukturalizácii, sa dozviete v Obchodnom vestníku, ktorý zverejňuje ministerstvo spravodlivosti na webe www.justice.gov.sk alebo v Obchodnom registri (www.orsr.sk), kde informácia, že sa spoločnosť nachádza v reštrukturalizácii, je uvedená buď ako súčasť jej názvu, alebo vo výpise v časti „Ďalšie právne skutočnosti“.