1. Blockchain 

Funguje na princípe distribuovanej databázy a v sektore energetiky má veľký potenciál. Môže koncovým odberateľom alebo energetickým komunitám poskytnúť dôveryhodný mechanizmus na vzájomný predaj a nákup prebytkov elektriny.

2. Internet vecí

Poskytuje cenovo dostupnú alternatívu zberu údajov o spotrebe alebo výrobe energií. Technológia tiež umožňuje zbierať aj iné pre energetiku dôležité údaje, napríklad meteorologické hodnoty.

3. Umelá inteligencia

Má kľúčové postavenie v predikciách spotreby a výroby. Jej uplatnenie nachádzame aj pri prediktívnej údržbe, ktorá dokáže upriamiť pozornosť na energetické zariadenia s predpokladom blížiacej sa poruchy. Aj v energetike môže raz celkom nahradiť niektoré profesie, ako sú napríklad veľkoobchodné oddelenia alebo zákaznícke centrá.

4. Inteligentné siete

So schopnosťou samoregulácie vzájomne prepojených spotrebiteľov s lokálnymi zdrojmi energií poskytnú východisko z nárazových zmien v zaťažení sietí, ktoré sú dôsledkom rastúceho objemu výroby z obnoviteľných zdrojov a rozvoja elektromobility.

5. Drony

Dokážu pri nízkych nákladoch efektívne vykonávať revízie stožiarov, vedení, rozvodní, slnečných a veterných elektrární. Využívajú kamery s vysokým rozlíšením, termokamery alebo multispektrálne senzory. V súčasnosti sa pri revíziách energetických zariadení využívajú väčšinou helikoptéry, ktoré sú nákladné a menej flexibilné.

6. Skladovanie elektriny

Je vnímané ako svätý grál zelenej energetiky, ktorá vyrába elektrinu v závislosti od premenlivej meteorologickej situácie. V sústave tak vzniká striedavo prebytok a nedostatok elektriny, čo dokáže vyriešiť jej uskladnenie.

7. Elektromobilita

Ak sa chce vyrovnať tradičným vozidlám, musí zvýšiť kapacitu batérií, rýchlosť nabíjania a vybudovať dostatočne hustú sieť nabíjacích staníc. Popularita elektrických vozidiel však neustále rastie.

8. Inteligentné mestá, budovy i domácnosti

Predstavujú širšie koncepty presahujúce samotnú energetiku, ale inteligentný manažment energií je ich neoddeliteľnou súčasťou.

Zdroj: Libor Láznička, MBA, riaditeľ úseku vývoja, sféra