Práca manažéra je 100-krát ľahšia, keď členovia jeho tímu pracujú ako dobre naolejovaný stroj. Ako teda udržať stabilný výkon svojich ľudí, podporiť vzájomnú spoluprácu a dosahovať lepšie pracovné výsledky? Osvojte si 6 jednoduchých manažérskych návykov a ste na správnej ceste k úspechu: 1. Vysvetľujte, vysvetľujte, vysvetľujte Aj keď pracujete na rutinne sa opakujúcich úlohách, vždy sa uistite, či ľudia správne vnímajú svoje roly a zodpovednosť...