1. Menšie skupinky

Rozdeľte zamestnancov na viacero menších skupín a dajte im úlohu alebo cieľ, ktorý majú dosiahnuť. Prejaví sa tak ich individualita, kooperácia s ostatnými. Nezabúdajte na to, že firma nemusí byľ stále spolu. Jedna skupina sa zabáva pri spoločnej hre, druhá je zase na tanečnom parkete. Jednotlivé vzťahy sa utužujú práve vtedy, keď sa zamestnanci môžu prejaviť. Vyhnite sa teda tomu, aby sa vaši zamestnanci stratili v dave. Nezabúdajte preto na menšie skupinky. Maximálne do 10 ľudí.


2. Zdieľanie emócií a zážitkov

Zdieľanie zážitkov nie je novým fenoménom. Existujú desiatky vedeckých štúdii, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú. Skupina ľudí (zamestnancov) je postavená pred problém, alebo úlohu ktorý spoločnou snahou musia vyriešiť. Často s tým môžete stretnúť pri najrôznejších teambuildingových hrách. Podobný princíp využívajú aj snahy aktivizovať zamestnancov v rôznych dobrovoľníckych organizáciách, alebo eventoch. Natieranie plotu, alebo upravenie detského ihriska je obľúbenou formou budovania kolektívneho firemného ducha a súčasne tým robíte dobrý skutok.  Dobrovoľníctvo ma však svoje úskalia. Zväčša je to viazané iba na konkrétny termín a niekedy počas celodennej dobrovoľníckej akcie záujem zamestnancov o túto aktivitu klesá.

3. Escape hry

Čoraz vyhľadávanejšou formou budovanie tímu sú aj najrôznejšie escape hry. Princíp je veľmi jednoduchý Skupina zamestnancov je uzatvorená v určitom priestore a ich spoločnou úlohou je do určitého časového limitu sa dostať z daného priestoru, alebo nájsť ukrytý predmet.  Dokážu to urobiť iba vtedy, ak začnú spolupracovať, rozdelia si jednotlivé úlohy a vybuduje sa spomedzi nich jeden, ktorý  má posledné slovo. Ide o zaujímavú formu zážitkov pre zamestnancov a súčasne aj možnosť pre HR oddelenie odhaliť skryté vlastnosti svojich pracovníkov. „Záujem firiem o escape hry za účelom zábavy pre zamestnancov a súčasne aj budovania tímu významne rastie,“ konštatuje Bohuš Zach za agentúru zazito.ooo, ktorá sa špecializuje na takýto netradičný formát  zábavy. Na rozdiel od iných aktivít spája spoločné zážitky a aktívne riešenie úloh do jedného celku.


4. Z pohľadu zamestnanca

Spoločné budovanie firemného ducha a kolegiality nepozostáva iba z pohára vína na firemný účet. Dnes je to pre zamestnancov málo. Ideálnou formou je spájanie firemných večierkov s externými aktivitami. Či už sú to športové zápolenie, alebo  escape hry. „Dnes existujú pojazdné escape prívesy, ktoré prídu všade tam, kde je potrebné,“ uvádza Bohuš Zach za agentúru zazito.ooo. Nie ste tak viazaní na konkrétne miesto. Firemný večierok ako aj teambuilng tak viete pripraviť skutočne na mieru. Pri príprave firemného večierka vám odporúčame pozerať sa naň z pohľadu zamestnanca. Čo by sa im páčilo, čo majú radi. Možno budete prekvapení, že diskotéka na večierku nemusí byť na prvom pomyselnom rebríčku na prvom mieste. Dôležité je totiž zdieľanie zážitkov.

5. Doprajte im slobodu

Ak nie ste si istí, čo by bolo vhodné pre vašich zamestnancov, urobte jednoduchú anketu. V dotazníku si vyberú, aké aktivity by sa im páčili. Príkaz a predstava riaditeľa firmy totiž nemusí vždy korešpondovať s náladou zamestnancov. Neraz sú firmy prekvapené z výsledkov prieskumu.  Majte tak vždy na pamäti, že firemný večierok nie je „nutné zlo“ ale je to odmena pre vašich zamestnancov.