http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=1_ZKTy9SK55XZ1JFJsT.CMSr7FRy7KwqdQyJoTjJhaj.s7/fastid=nqhuvwtgwbfsfridprbbbxelqnlt/stparam=wjgncirjbw/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=

Slovenskej ekonomike sa v posledných rokoch darí. Za rok 2018 by mal rast HDP dosiahnuť štyri percentá. Dynamický rozmach ekonomiky podporuje podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha trh práce. Nielenže je viac pracovných miest, ale podnikatelia majú aj viac zákaziek. To produkuje ich vyššie príjmy.

Tým pádom sú vyššie aj dane. Daňové úrady by mali za rok 2018 na dani  príjmov fyzických osôb vybrať o 6,3 percenta viac ako rok predtým. Sem patria aj príjmy živnostníkov.

Ak sa ale živnostníkovi vlani mimoriadne darilo a daň za rok 2018 mu vyjde viac ako 2500 eur, nebude marec posledným termínom, kedy pošle na účet daňového úradu peniaze. Bude totiž musieť každý štvrťrok zaplatiť preddavky na daň za rok 2019. Ak sa mu darilo ešte lepšie a jeho daňová povinnosť za rok 2018 prekročí 16 600 eur, bude musieť platiť preddavky každý mesiac.

Výpočet výšky preddavkov je pomerne jednoduchý. V prípade štvrťročných je to štvrtina poslednej známej daňovej povinnosti. Ak teda podnikateľovi vyšla daň 4 000 eur, zaplatí štvrťročne tisícku. Musí tak urobiť do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Obdobné je to s mesačnými preddavkami. Tu sa platí 1/12 poslednej daňovej povinnosti, splatnosť je do konca každého kalendárneho mesiaca. Ak teda podnikateľovi vyšla daň napríklad 24 000 eur, musí každý mesiac zaplatiť preddavok vo výške 2 000 eur.

Čo spôsobia nižšie príjmy?

Keďže preddavky sa vypočítavajú podľa príjmu z vlaňajška, kedy sa mohlo živnostníkovi dariť výrazne lepšie, môže sa stať, že mu na ich zaplatenie budú chýbať peniaze. Ekonomika síce má ďalej rásť, ale už teraz cítiť mierne ochladenie a médiá prinášajú správy o prepúšťaní pracovníkov napríklad v automobilovom priemysle. Pričom slovenská ekonomika je veľmi otvorená a naviazaná napríklad aj na nemeckú. Tam sa už rast vlani spomalil, pričom pokračovanie tohto trendu sa očakáva aj v roku 2019. Niektorí slovenskí podnikatelia môžu ochladzovanie pocítiť už teraz, čo im môže spôsobiť problémy pri platení preddavkov. A to nielen na daň ale aj odvody. Akonáhle totiž vzrastie daňová povinnosť za rok 2018 nastáva povinnosť platiť daňové preddavky ale aj vyššie preddavky na zdravotné a sociálne poistenie. Pričom napríklad pri sociálnom poistení nevznikne štátu povinnosť vrátiť preplatky v prípade, že sa živnostníkovi nebude tento rok dariť tak ako v minulosti. Zúčtovanie sociálnych odvodov totiž ešte nie je zavedené do praxe.

V prípade daňového preplatku síce daňový úrad vráti živnostníkovi peniaze, stane sa to však až po podaní daňového priznania v roku 2020. Napríklad, ak počas roka uhradí živnostník na preddavkoch 5 000 eur a daňová povinnosť mu za daný rok vyjde 4 000 eur, štát mu tisícku vráti ako daňový preplatok. Na tento účel je v daňovom priznaní vyhradená špeciálna kolónka.

Budúci preplatok živnostníkovi teraz nepomôže

Ak ale nemá odložené prostriedky na zaplatenie preddavkov, nemôže čakať, kým mu ich štát vráti.

V takom prípade si môže zaplatené dane refinancovať cez Úver na dane. Poskytuje ho Poštová banka a týka sa nielen preddavkov, ale aj dane, ktorú zaplatí jednorazovo po podaní daňového priznania. Špecializovaný úver však nie je určený iba na refinancovanie dane. Podnikateľ si môže prostredníctvom neho požičať aj na daň, ktorú ešte len má zaplatiť. „Vďaka tomu sa podnikatelia, vrátane živnostníkov, dokážu rýchlo dostať k peniazom, ktoré potrebujú. Použiť ich môžu na čokoľvek,“ približuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.  Špecializovaný úver na dane poskytuje Poštová banka bez poplatku a do sumy 30 000 eur v zrýchlenom konaní. Viac informácií nájdete na www.postovabanka.sk/uvernadane.

Úver na dane v skratke

Kto oň môže požiadať: Fyzická osoba - podnikateľ a spol. s r.o. s ročným obratom do 1 milióna eur s dvoma uzavretými ucelenými účtovnými obdobiami.

Minimálna výška úveru: 500 eur

Úroková sadzba: od 500 eur do 4 999 eur – 9 % p. a., od 5 000 eur – 8 % p. a.

Poplatok za poskytnutie: 0 eur