V nasledujúcom článku chceme poukázať na to, ako sa vyvíja komunikácia na Facebooku, čo ešte v marketingovej komunikácii na tejto sieti funguje a čo už nie... Vopred vás chceme upozorniť, že v texte použijeme výrazy zavedené pre terminológiu používanú v tejto sieti a snáď nám odpustíte, že nepoužijeme všetky slová rýdzo slovenské ani rýdzo anglické, ale v podobe aktuálne zavedenej a typickej pre výrazy vzťahujúce sa k tejto sieti a aktivitám na nej...