Manažéri, ktorí hľadajú pomoc pri náprave pošramotenej spolupráce vo svojich tímoch, často vkladajú nádeje do implementácie rôznych technológií za účelom zlepšenia komunikácie medzi zamestnancami. Nie je však všetko tak, ako to na prvý pohľad vyzerá. Moderné technológie nemusia vôbec prispieť k vyriešeniu problému so spoluprácou...