Vyplýva to z detailnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá sa pozrela na to, koľko rizikových spoločností u nás podniká. Skúmala pritom až 217 563 firiem na Slovensku. Analýza podnikateľskej základne ukázala, že krachom je na slovenskom trhu ohrozená každá šiesta firma.

Podľa prieskumu najviac rizikových firiem podniká v Bratislavskom kraji. Ukazuje to skóringová stupnica modelu Bisnode, podľa ktorej až 12 481 podnikov z Bratislavy a jej okolia spadá do skóringového stupňa, ktorý je označený ako „rizikový“ (CCC, CC a C) a ďalších 448 firiem dokonca až do skóringového stupňa „úpadok“ (D). „Tieto spoločnosti sa vyznačujú negatívnym ratingom, v rámci ktorého vieme predpokladať zlú platobnú schopnosť či následný krach v krátkodobom horizonte,“ hovorí analytička spoločnosti Bisnode Petra Štěpánová. Zároveň však upozorňuje, že Bratislavský kraj je považovaný za najrizikovejší aj preto, že v ňom sídli najviac podnikateľov.

Vysoký počet rizikových firiem a tých, ktorým hrozí krach, majú však aj Nitriansky (dohromady 3 628 v oboch stupňoch) a Košický kraj (dohromady 3 473 v oboch stupňoch). „Práve v týchto krajoch pôsobí najväčší podiel spoločností so skóringovým stupňom „rizikový“ (CCC, CC, C a D). Firmy zaradené v negatívnych skóringoch sú podľa našich databáz často nespoľahlivými platcami DPH, vo väčšej miere majú virtuálnu adresu, alebo sa vyhýbajú plneniu informačných povinností,“ dodala Štěpánová s tým, že najmenej „problémových“ podnikov sídli v Trenčianskom kraji (dohromady 2 007 v oboch stupňoch).

Analýza spoločnosti Bisnode je založená na vlastnej metodike skóringového hodnotenia, nakoľko databázy Bisnode pokrývajú komplexné informácie o firmách z celého trhu. Jej cieľom je odhadnutie rizika úpadku firmy v nasledujúcich 12 mesiacoch.