J&T Banka klientom ukazuje, ako sa peniaze dajú zhodnotiť viac. Len za posledné tri roky sa investície jej klientov v priemere zhodnotili o viac ako šesť percent ročne, vysvetľuje generálna riaditeľka J&T Banky Slovensko Anna Macaláková.

Ako sa Slováci správajú pri možnostiach investovania?
Na Slovensku stále prevláda konzervatívny prístup. Napríklad až dve tretiny finančného majetku slovenských domácností tvoria podľa údajov OECD vklady. To je takmer dvojnásobok priemeru najvyspelejších krajín sveta. Na porovnanie – v USA tvoria vklady ani nie 15 percent finančného majetku ľudí. Len máloktorá slovenská domácnosť si však uvedomuje, že výnosy zo sporenia sotva pokryjú mieru inflácie, teda straty kúpnej sily peňazí. Tento konzervatívny prístup teda nie je z nášho pohľadu správny. Vo finančnom portfóliu by sa mal znižovať podiel konzervatívnych nástrojov a ľudia by mali dať šancu akciám, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú oveľa vyššie výnosy.

Prečo sú ľudia na Slovensku pri investovaní stále konzervatívni?
Tento trend vidíme nielen u Slovákov, ale vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. Je to historický pozostatok z negatívnej investičnej nálady v minulom režime, keď počas štyroch dekád neexistovala tradícia investovania. Slovenská ekonomika musela prejsť transformáciou, kreoval sa finančný trh. Ľudia majú v pamäti negatívne skúsenosti s privatizáciou, nemôžeme zabúdať ani na obdobie krízy na prelome rokov 2008 a 2009. Investičným náladám nepraje ani to, že bratislavská burza nefunguje tak, ako by sme si priali. Doba sa však mení a investovanie je pri dnešných nízkych až záporných úrokových sadzbách spôsobom, ktorý vie potenciálnym investorom zabezpečiť vyššie zhodnotenie, ako ponúkajú konzervatívne produkty. Úroky z nich nedosahujú často ani úroveň inflácie.

Dá sa to vyjadriť v číslach?
Na ilustráciu – podľa štatistík Národnej banky Slovenska majú Slováci v štandardných bankových produktoch vyše 34 miliárd eur. Viac ako 20 miliárd z nich tvoria pritom nulovo úročené bežné účty či vkladné knižky bez výpovednej lehoty. Ak by len päť miliárd z týchto bežných účtov dali do akciových či dlhopisových investícií, v minulom roku mohli byť bohatší zhruba o 500 miliónov eur, a to ani nemuseli podstupovať neprimerane vysoké riziko.

Ako sa snažíte ľudí motivovať, aby nabrali odvahu investovať?
Ľudia sa boja toho, čo nepoznajú. Preto sa klientom snažíme čo najviac vysvetľovať, poradiť im a zorientovať ich vo svete financií. Vysvetľujeme im výhody, ale aj riziká, ktoré investovanie so sebou prináša. Postupne vnímame zmenu ich myslenia, a to aj pri osobných stretnutiach. Ak klienti nadobudnú pocit, že v banke majú oporu v podobe odborného zázemia, stávajú sa v otázke investovania otvorenejšími. Najlepším argumentom sú vždy konkrétne výsledky. Investície našich klientov sme napríklad v posledných troch rokoch v priemere zhodnotili o 6,3 % ročne.

Čo robíte pre to, aby ste zvýšili finančné povedomie vašich klientov?
Ako som spomínala, s klientmi sa o investovaní v prvom rade osobne rozprávame a pomenúvame jeho výhody aj úskalia. Okrem toho organizujeme pre klientov v Bratislave, v Košiciach a v Žiline pravidelné investičné stretnutia, na ktorých im prinášame témy, ktorými sa im snažíme rozširovať ich vnímanie investovania. Majú na nich napríklad možnosť stretnúť sa so zástupcami firiem, ktorých emisiu dlhopisov naša banka manažuje. Investori tak môžu lepšie vnímať, kam investujú svoje peniaze a že tak podporujú aj domácu ekonomiku.

Podporujete zlepšovanie finančnej gramotnosti aj v širokej populácii?
Samozrejme, naším cieľom je, aby s finančnými prostriedkami narábalo efektívne čo najviac Slovákov. Spustili sme preto napríklad vzdelávací projekt Eduart. Touto slovnou hračkou sme ho pomenovali zámerne. Spája v sebe totiž dva piliere komunikácie našej banky – finančné vzdelávanie ľudí a umenie, ku ktorému máme ako privátna banka blízko. Eduart je teda akýmsi umením finančne sa vzdelávať.

Ako presne funguje?
Je to naozaj veľmi jednoduché, stačí si len pridať chatbota Eduarta do svojich kontaktov vo Facebook Messengri. Za posledné tri mesiace test investičných znalostí absolvovalo už viac ako 7-tisíc Slovákov. Výsledky nás milo prekvapili. Ukázalo sa, že aj keď sú Slováci v investovaní opatrní, vyznajú sa v tom, ako finančný svet funguje. To sú dobré predpoklady na to, aby sme ich teoretické znalosti mohli ďalej rozvíjať aj pri praktickom investovaní. Aj preto sme v týchto dňoch spustili druhú fázu Eduarta, ktorá nepozostáva už len z testu vedomostí, ale ľudí aj priamo vzdeláva. Chatbot Eduart ich prevedie svetom financií prostredníctvom ich mobilu či počítača pomocou šiestich odborných investičných lekcií. Po ich naštudovaní si môžu urobiť test vedomostí znova a uvidia, či sa zlepšili, prípadne identifikujú oblasti, v ktorých sa môžu ešte finančne viac vzdelávať.

Prečo by si ľudia mali zvoliť ako partnera vašu privátnu banku?
Sme investičná banka zameraná na správu a zhodnocovanie majetku klientov a na investície. Vždy budeme mať teda iné portfólio služieb ako klasické retailové banky. Ponúkame naozaj top produkty na trhu. Ide nám viac o ich kvalitu ako o kvantitu. Ak ponúkneme klientovi produkt, sme si istí, že je pre neho ten najlepší. Pre privátne bankovníctvo je podstatné, že každý klient je iný, má iné potreby, vo svete financií potrebuje vlastnú cestu. V našej banke nie je výraz „poznať potreby klienta“ len frázou. Každému klientovi nastavujeme vlastnú investičnú stratégiu podľa jeho potrieb a plánov do budúcnosti. Na rozdiel od klasických retailových bánk ponúkajúcich produkty pre masy, my šijeme riešenie klientom na mieru. Iné preferencie má lekár, iné mladý manažér, iné podnikateľ, ktorý uvažuje, ako svoj majetok odovzdá potomkom.

Ako zisťujete potreby a preferencie klientov?
Ide v prvom rade o osobný kontakt. Privátny bankár s klientom vždy preberie jeho finančnú situáciu, jeho plány do budúcnosti a očakávania výnosov a z toho vyplynie investičná stratégia. Na zistenie toho, ako dolároví milionári vnímajú biznis a svet okolo seba, nám slúži aj unikátna štúdia Wealth Report, ktorú medzi milionármi robíme na Slovensku už sedem rokov.

Na čo sa v nej zameriavate?
V prieskume zisťujeme, od ktorých investícií očakávajú dolároví milionári najväčšie zhodnotenie, prečo si vyberajú konkrétne typy investícií, s akými výnosmi sú spokojní i to, ako vnímajú celkovú ekonomickú situáciu v krajine. Okrem toho zisťujeme aj ich názory na problémy, ktoré trápia našu spoločnosť, napríklad na korupciu, klimatické zmeny, vymožiteľnosť práva, daňovo-odvodové zaťaženie či rastúcu byrokraciu. Do popredia sa čoraz viac dostávajú napríklad témy odovzdania majetku a biznisu ďalším generáciám. Prví porevoluční milionári sa totiž blížia k dôchodkovému veku a čelia výzve, ako a komu odovzdať svoj biznis a majetok. Či ho preberú ich potomkovia, alebo sa títo vydajú v živote vlastnou cestou. V takom prípade riešia milionári prechod biznisu na profesionálnych manažérov, respektíve jeho predaj – aj toto je oblasť, v ktorej vieme byť pre klienta partnerom a priniesť mu riešenia.

Technológie a digitalizácia ovplyvňujú každú oblasť nášho života. Ako je to v privátnom bankovníctve?
Aj keď je bankovníctvo vnímané ako konzervatívny sektor, uvedomujeme si, že nové technológie a digitalizácia významne ovplyvňujú aj naše životy a životy našich klientov. Považujeme sa za mladú a inovatívnu banku. Je preto pre nás výzvou využiť nové technológie a digitalizáciu v prospech klientov, a tým aj v prospech banky. Tým, že sme špecifická banka, aj online produkty, využitie digitalizácie a typy elektronických služieb budú u nás iné ako pri klasických bankách. Digitalizácia sa určite premietne aj do oblasti privátneho bankovníctva. Zároveň si však myslím, že osobný kontakt medzi klientom a bankárom z našich životov
tak skoro nevymizne, keďže práve tento je špecifikom privátnej banky.

Akým smerom sa bude bankový sektor na Slovensku uberať počas najbližších desiatich rokov? Kde v ňom vidíte vašu banku?
Svet okolo nás a aj Slovensko bohatne, čo ma úprimne teší, budeme sa preto snažiť prilákať svojimi produktmi a službami čoraz viac klientov. Verím totiž, že konzervatívne zmýšľanie v oblasti financií sa naozaj časom zmení a na Slovensku bude stále viac ľudí, ktorí naberú odvahu investovať. Tu vidím úlohu našej banky – aby sa stala ich partnerom, ktorý im pomôže vysvetliť fungovanie finančného sektora a zorientovať ich v oblasti investičných možností, pričom u nás stále nájdu nadštandardný servis privátnej banky, ktorý je pre nás samozrejmosťou.

Článok bol zverejnený v októbrovom čísle Zisk manažment.