Trh presýtený nebankovkami je minulosťou

Ešte donedávna bol slovenský finančný trh presýtený množstvom nebankových subjektov, ktoré mohli ľuďom požičiavať peniaze. Ešte v roku 2014 sme na slovenskom trhu evidovali viac ako 250 poskytovateľov spotrebiteľských úverov, z ktorých mnohé boli známe svojimi neserióznymi praktikami.

V apríli 2015 však nadobudla účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách, ktorá zaviedla nebankové spoločnosti a pôžičky určité zmeny, obmedzenia a nové pravidlá. Po krátkej dobe boli prijaté aj ďalšie legislatívne zmeny v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov. Čo zásadné sa teda zmenilo?

1.    Nebankovky musia mať licenciu NBS

Snáď najznámejšou zmenou vyplývajúcou z prijatej legislatívy je, že od 1. septembra 2015 môžu poskytovať pôžičky len také nebankové spoločnosti, ktoré majú licenciu od Národnej banky Slovenska. Povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov môže byť neobmedzené alebo obmedzené. Subjekty, ktoré chcú licenciu získať, musia spĺňať viacero podmienok vrátane finančného a personálneho zabezpečenia.

Každá spoločnosť, ktorá chce poskytovať spotrebiteľské a iné nebankové úvery, musí mať dostatočné základné imanie vo výške aspoň 500 000 eur. Základné imanie musí pochádzať z dôveryhodného zdroja a mať dostatočne transparentný pôvod peňazí. Nebankovky pritom môžu viesť iba ľudia s vysokoškolským vzdelaním vo finančníctve alebo s dostatočnou praxou. Aj v dozornej rade musia byť odborne spôsobilé a bezúhonné osoby v oblasti finančného trhu. NBS pri posudzovaní povolenia prihliada aj na to, ako spoločnosti podnikali v minulosti.

Na slovenskom trhu je momentálne 34 nebankových subjektov, ktoré získali oprávnenie poskytovať spotrebiteľské úvery. Sú to:

Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia

Amico Finance a.s.
BENCONT COLLECTION, a. s.
COFIDIS, a. s.
Consumer Finance Holding, a.s.
ČSOB Leasing, a.s.
Diners Club CS, s.r.o.
EDYPLUS, s. r. o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
E-S KREDIT, s. r. o.
Fair Credit Slovakia, SE
FASTFINANC, s.r.o.
FINANC PARTNERS s. r. o.
Friendly Finance Slovakia, s.r.o.
Home Credit Slovakia, a.s.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
InDevel, s.r.o.
Intrum Justitia Slovakia, s. r. o.
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka
lime finance, a.s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Provident Financial, s.r.o.
PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o.
R Collectors s. r. o.
s Autoleasing SK, s.r.o.
Silverside, a. s.
Tatra-Leasing, s.r.o.
TELERVIS PLUS a.s.
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
TRILA Finance, s. r. o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
VÚB Leasing, a.s.

2. Stanovil sa prísnejší úrokový strop

Legislatíva tiež výrazne obmedzila cenu, za ktorú môžu nebankovky požičiavať klientom peniaze. V praxi znamená úrokový strop obmedzenie, ktoré určuje maximálnu celkovú odplatu za pôžičku. V minulosti bol tento strop určený len úrokmi, ktoré však menej poctivé nebankové subjekty dokázali obísť cez rôzne poplatky. V súčasnosti musia nebankovky do úrokového stropu zahrnúť nielen samotnú pôžičku a s ňou spojené náklady, ale aj doplnkové služby ako zasielanie SMS správ klientom, vyberanie splátok v hotovosti, poistenie splácania pôžičiek a iné služby, ktoré si predtým účtovali osobitne. Toto obmedzenie výrazne zlacnelo najmä poskytovanie krátkodobých mini úverov.

3. Nebankovky musia preverovať bonitu klientov

Na rozdiel od obdobia spred roku 2015 sú spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery tiež povinné nahliadať do registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Na základe informácií z tohto registra by mali byť schopné lepšie posúdiť, či bude klient schopný pôžičku splácať. V minulosti sa totiž poskytovali pôžičky aj ľuďom, ktorí nemali dostatočný príjem, a pôžičky tak často nedokázali splácať. Dlžníkovi musí po zohľadnení splátok a iných už existujúcich záväzkov zostať aspoň životné minimum. Nebankové subjekty teda majú povinnosť zisťovať príjmy klienta a pôžičku nemôžu odsúhlasiť klientovi, ktorý nemá žiadny príjem.

4. Pôžičky sa nemôžu poskytovať v hotovosti

Okrem toho legislatíva tiež zakázala poskytovať pôžičky v hotovosti. V minulosti bolo možné ihneď po schválení pôžičky získať peniaze aj priamo na ruku, momentálne však takýto spôsob nie je možný. Pred hotovostným stykom sa uprednostňuje forma bezhotovostného vkladu na účet v banke alebo úverový limit na platobnej či kreditnej karte.

Legislatíva zaviedla tiež sprísnenia ohľadom podpisovaných zmlúv a ich dodatočnej úpravy, lepšiu ochranu spotrebiteľa zabezpečenú Dohľadom nad finančným trhu NBS a novými pravidlami komunikácie s dlžníkmi či pravidlami pre poskytovanie spotrebiteľských úverov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Všetky tieto opatrenia mali viesť k zvýšeniu stability trhu, ako aj k väčšej ochrane klientov. Ich cieľom bolo dostať nebankové spoločnosti pod dohľad Národnej banky Slovenska a “skrotiť” tie nebankovky, ktoré sú známe vysokými úrokmi a poplatkami či nevýhodnými zmluvami.

Je fakt, že mnoho ľudí v súčasnosti uprednostňuje nebankové subjekty pred bankovými, a to kvôli jednému z najdôležitejších parametrov pôžičky - rýchlosti jej poskytnutia.

Najdôležitejšia je rýchlosť

Ak ešte pred niekoľkými rokmi bola najdôležitejším kritériom pri výbere pôžičky výška úroku, v súčasnosti je to rýchlosť, akou možno pôžičku získať. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý začiatkom tohto roka realizovala mBank v spolupráci s agentúrou MNS Market Research na vzorke 1000 respondentov zo Slovenskej a Českej republiky.

Z prieskumu vyplynulo, že nadpolovičná väčšina ľudí - až 53 % - si zobrala hneď prvú pôžičku, ktorú im finančný subjekt ponúkol. Polovicu z pôžičiek pritom finančné inštitúcie poskytli do 24 hodín. Respondenti podľa prieskumu preferujú možnosť vyriešiť väčšinu záležitostí týkajúcich sa pôžičky cez internet - tento prístup preferuje 53 % Slovákov a 65 % Čechov.

Finančné inštitúcie, ktoré majú rýchly schvaľovací proces, tak majú navrch. Na trhu existuje niekoľko subjektov, ktoré poskytujú takéto rýchle pôžičky online. Pojem rýchla pôžička nie je definovaný zákonom, pod tento pojem teda v zásade spadá hneď niekoľko typov úverov. V podstate však ide o taký typ finančného produktu, ktorý je možné získať obvykle do 24 až 48 hodín. V prípade niektorých poskytovateľov sa táto doba ešte výrazne skracuje a garantujú poskytnutie pôžičky do niekoľkých minút.

Ako je to možné? Nové technológie umožnili skrátiť čas potrebný na podanie žiadosti i jej vybavenie a jednotliví poskytovatelia pôžičiek sa už predbiehajú v tom, ako rýchlo dokážu doručiť peniaze na váš účet. Celý proces od žiadosti pôžičku až po prevod peňazí sa rieši digitálne, čo umožňuje klientovi dostať sa k peniazom o dosť rýchlejšie, ako pri klasických “offline” procesoch. Niekedy je to doslova otázka niekoľkých minút.

Na záver

Mať pôžičku sa stalo bežnou súčasťou života. Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska si len v decembri 2016 Slováci zobrali spotrebné úvery vo výške 279 miliónov eur. Tieto čísla navyše nezahŕňajú hypotéky, kreditné karty alebo povolené prečerpanie účtu. Ak premýšľate nad pôžičkou z nebankovky, zaváži u vás pravdepodobne výhoda rýchlosti poskytnutia pôžičky.