O strese, najmä o tom chronickom, a jeho mechanizme ako i o technikách na jeho odbúravanie sa píše veľmi veľa. Téma stresu je dlhodobo aj top témou firemného vzdelávania. Relatívnou novinkou  na Slovensku v oblasti zvládania  a znižovania stresu je Mindfulness – všímavosť , konkrétne  osemtýždňový program MBSR (Mindfulness based stress reduction) na znižovanie stresu pomocou všímavosti. Jeho zakladateľ , americký molekulárny biológ  Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn v  roku 1979 založil Kliniku na znižovanie stresu na Lekárskej fakulte Univerzity v Massachusetts a po prvý raz realizoval tento program s pacientami trpiacimi chronickými bolesťami. Vhodne prepojil  výsledky vedeckého výskumu stresu so starodávnym učením východných filozofií a vytvoril program prispôsobený požiadavkám a potrebám západného sveta. MBSR má azda najviac  vedeckých štúdií, ktoré jednoznačne potvrdzujú jeho priaznivé účinky na zvládanie stresu, emócií, úzkostí a celkové zlepšenie fyzickej a psychickej pohody. Metóda znižovania stresu  MBSR sa    postupne   z nemocníc dostala aj na prestížne univerzity (Harvard, Oxford, Berkeley), do škôl a organizácií.  Spoločnosti ako Google, Apple, Yahoo, Starbucks a ďalšie  platia svojím lídrom   aj zamestnancom kurzy Mindfulness  ako prostriedku na lepšie zvládanie stresu, zlepšenie  koncentrácie , výkonnosti, kreativity ale aj empatie, vzájomného súcitu, láskavosti a následne aj vzťahov na pracovisku.

Čo je to vlastne  Mindfulness? Čo si máme pod tým predstaviť?

Mindfulness (všímavosť, alebo tiež všímavý stav mysle) je o živote v prítomnom okamihu, tu a teraz, so zvedavosťou, otvorenosťou, bez posudzovania, bez očakávania, s láskavosťou. 

Všímavosť  nám je síce  prirodzene daná, ale nerozvíjame ju. Dobrá správa je, že sa dá stále zlepšovať tréningom. Tréning všímavosti nás naučí vlastnému autentickému prežívaniu samých seba v našej každodennej realite.

Niekedy pomôže pre lepšie pochopenie, ak povieme, čo Mindfulness nie je. Mindfulness nie je terapia,  nie je to ani relax. Pri tréningu všímavosti vystupujeme z automatického pilota a úmyselne  venujeme pozornosť  a všímame si, čo sa práve  deje v našom živote, nech je to čokoľvek. Zameriavame sa na fyzické pocity v tele, myšlienky, emócie, učíme sa o sebe, kultivujeme menej reaktívny vzťah k našej vlastnej skúsenosti. Mindfulness nie je nič mystické či nadprirodzené.

Jednoduché veci ako šálka čaju či letný dážď  sa môžu stať neobyčajnými, ak im venujeme našu všímavú pozornosť.  Mindfulness je aj o hlbšom ponorení sa do seba bez toho, aby sme vystupovali z bežného, svetského života.

Môžeme si vďaka Mindfulness „vyprázdniť“ hlavu?

Nie, Mindfulness neznamená, že si „vyprázdnite, či vypnete“ hlavu.

Také niečo ani nie je možné. Každý deň máme viac ako 60 000 myšlienok a náš mozog ich neustále produkuje. Mindfulness nám  umožňuje rozvíjať harmonickejší vzťah s našimi myšlienkami a emóciami vďaka pochopeniu toho, ako funguje naša myseľ.

Naša myseľ sa rada túla, sníva, hrabe sa v minulosti, analyzuje, posudzuje, vytvára katastrofické scenáre budúcnosti... To je povaha mysle.  Našťastie si však myseľ dokáže uvedomiť, že sa túla. Napríklad pri cvičeniach (meditáciách), presne v momente, keď si povzdychnete, že nie ste všímaví a zase sa vaša myseľ túla, tak práve vtedy sa stávate všímavými! Vždy, keď si všimnete, že vaša myseľ sa túla, ohýbate svoj sval všímavosti.

Mindfulness nie je únik od niečoho, pretože sa v ňom úmyselne zameriavame na celé  naše prítomné prežívanie a skúsenosti.

Mindfulness nie je ani pasivita, ani rezignácia na  osud. Naopak, cez jasné uvedomenie si prítomného okamihu, bez posudzovania,  významne posilňuje mentálnu a fyzickú odolnosť. Mindfulness nie je ani umelý a  falošne pozitívny prístup k životu. Zameranie pozornosti a to, že vnímame veci v prítomnom okamihu a také, aké práve  sú, bez posudzovania a nabaľovania neužitočných konotácií,  vytvára jasné myslenie, mentálnu silu, ktorá nám pomáha užívať si život  a dosahovať  ciele.

Aké sú hlavné benefity Mindfulness z pohľadu firiem a zamestnancov?

Na Slovensku je už mnoho zamestnávateľov, ktorí majú veľmi dôkladne prepracované systémy rozvoja a vzdelávania zamestnancov. Mindfulness by som určite označila ako veľmi efektívnu formu rozvoja zamestnancov, pretože k jeho účinkom patrí najmä uvoľnenie, znižovanie stresu a reaktivity, stav jasnej mysle. Všímavejšia myseľ sa stáva sústredenejšou a kreatívnejšou. Doby multitaskingu sú za nami a schopnosť zamestnanca sústrediť sa v danom okamihu len na jedinú vec v konečnom dôsledku znamená vyššiu efektivitu, menej chýb, menej negatívnych a neužitočných myšlienok. V dnešnej digitálnej dobe našu koncentráciu ohrozujú tisícky rozptyľujúcich podnetov s negatívnym dopadom na schopnosť sústrediť sa. Lepšie zvládnutie stresu a menej úzkostí vďaka cvičeniam všímavosti znamená aj znížené riziko psychických a fyzických následkov stresu a prevenciu vyhorenia a úzkostí. Základné postoje Mindfulness sú o.i. aj láskavosť k sebe aj k druhým, trpezlivosť, dôvera, empatia, ktoré majú priamy dopad na kultivovanie emocionálnej inteligencie. Veľa nedorozumení na pracoviskách je  spôsobených práve  chýbajúcou schopnosťou rozpoznať , pochopiť a zvládnuť  vlastné emócie,  emócie ľudí okolo nás a na základe toho budovať  zdravé vzťahy a schopnosť spolupráce.

Well being zamestnancov  je dnes  veľkou témou. A na to je Mindfulness a metóda MBSR  ako ušitá. Dáva nám množstvo techník a spôsobov, ako žiť vedomejšie, lepšie rozumieť sebe aj ostatným. Nejde o jednorázovú záležitosť relaxačného typu. Ponúknuť zamestnancom kurzy, v ktorých sa môžu naučiť konkrétne zručnosti vedúce k lepšiemu sústredeniu, zvládaniu stresu, sebakontrole, odbúraniu neužitočných a negatívnych myšlienok, empatii a vlastnej psychickej pohode, určite má zmysel z pohľadu pracovného aj osobného života. Kto by nechcel takto nastavených zamestnancov? Mindfulness nie je iba pre lídrov. Je ideálne ak sa dostáva od nich smerom nadol, ale benefitovať z neho môže prakticky každý zamestnanec. Kurzy mindfulness by sa mohli stať aj novým zaujímavým benefitom vo firmách na Slovensku.

Čím konkrétne prechádzajú účastníci vašich kurzov?

Jednodňový alebo dvojdňový workshop alebo teambuilding  je takou ochutnávkou všetkého, čo nám Mindfulness prináša. Počas jedného dňa praktikujeme formálne i neformálne techniky a pracujeme aj s tichom. Napríklad taký obed v tichu je pre niektorých šokom. Na konci dňa sa však väčšina ľudí cíti veľmi dobre a sú prekvapení, koľko energie načerpali a v akej sú pohode. Ale podstata je v dlhodobejšom tréningu našej mysle.

Každý kurz pozostáva z kontaktných stretnutí v skupine s lektorom, vždy raz týždenne. Spoločne absolvujeme veľa aktivít, cvičení  a trochu menej vysvetľovania a teórie. Každé stretnutie sa venuje inej téme. Medzi stretnutiami účastníci  denne cvičia 20 – 45 minút  podľa pokynov lektora a nahratých vedených meditácií. Práve vtedy sa u mnohých začína vnútorný boj a niekedy aj chuť vzdať to.  Ale tak ako každý tréning, aj Mindfulness prináša ovocie po istom čase.

Spomenuli ste, že jednou z  techník Mindfulness je aj meditácia. Neobávate sa rôznych klišé, ktoré sa s týmto slovom spájajú?

Máte pravdu, slovo meditácia vyvoláva v ľuďoch rôzne predstavy. Napr. si myslia, že v meditácii ide o dosiahnutie nejakého stavu „mimo“. Na stretnutiach sa venujeme vysvetleniu rôznych typov meditácií a na čo sú zamerané. Meditácia v Mindfulness je nenáboženská,  žiadna mystika, hudba, spevy, mantry či tance. Je veľmi civilná, písaná a interpretovaná  svetským jazykom. Dnes vo svete medituje množstvo ľudí  bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú veriaci. Meditujú a  zisťujú, že im  to dáva životnú silu, pokoj, harmóniu, ale aj koncentráciu a následne lepší výkon. Meditujú svetoví  aj biznis lídri, špičkoví športovci .....

Meditácia je tréning mysle, tak ako fitness je tréning tela. Pri tradičnej meditácii v budhizme šlo o spirituálne prebudenie, určite nie o to, aby  meditujúci mnísi zvládli stresJ. Tradičnú budhistickú meditáciu sme prispôsobili potrebám Západu, komercionalizovali sme si to.

Mindfulness meditácia sa dá krásne praktikovať v bežnom živote. Uvedomovať si to, čo práve prebieha. Uvedomovať si svoje kroky, keď kráčame, uvedomovať si pocity keď práve jeme, dych, ako sa pohybuje v tele, pozorovať prírodu aj ľudí okolo nás. Uvedomovať si sám seba v prítomnom okamihu. Práve tento typ meditácie je vhodný na to, aby sme vedeli vedome a cielene pracovať so svojimi emóciami a pocitmi. A čo je hlavné, Mindfulness meditácia  a jej priaznivé účinky  sú podložené početnými vedeckými a klinickými štúdiami.

Ako konkrétne môžem benefitovať z účasti na kurze v mojom reálnom živote?

Váš reálny život sa asi veľmi nezmení, účasťou na kurze z neho neodstránite stres či iné „pohromy“, ktoré, žiaľ, v živote nedokážeme vylúčiť. Dokážete ich však omnoho lepšie zvládnuť. A je jedno, aká je práve vaša rola, či ste manažér, pedagóg, rodič, partner, vo všetkých týchto oblastiach vám Mindful prístup môže pomôcť stať lepšou verziou seba samého. A nepochybne si to všimne aj vaše okolie.

Účasť na kurze môže byť dobrým štartom do zavedenia Mindfulness do vášho každodenného života. Vďaka všímavosti, nehodnotiacemu postoju a  schopnosti odpútať sa od  náporu neužitočných myšlienok a ťažkých emócií, sa môžete naučiť lepšie s nimi zaobchádzať. Môžete zmeniť vaše automatické  reakcie na vedomé a viac využívať náš „nový“ mozog, neokortex. Ak dokážete aj po kurze ďalej praktikovať cvičenia,  meditácia vám dá životnú silu, pokoj, harmóniu, ale aj koncentráciu a následne lepší výkon. Až potom zistíte, koľko vecí ste si v živote nevšímali. Je to dlhá cesta, ale stojí zato.

Na otázky odpovedali Ing. Mária Boťanská Mgr. Kvetoslava Sarvašová, trénerky Mindfulness MBSR.

Mindfulness MBSR Slovensko

www.mindfulness-mbsr.sk