Vyrábať viac, lepšie a lacnejšie prostredníctvom digitalizácie výrobných procesov. Aj takéto výzvy stoja pred výrobnými firmami. Štvrtá priemyselná revolúcia postupne totiž prináša do praxe ďalšie spojenie analógových technológií s digitálnymi, napríklad s prvkami dátovej analytiky, umelej inteligencie, kognitívnych počítačových systémov a internetu vecí (IoT).

Nadchádzajúce zmeny v technológiách a priemysle zatiaľ narážajú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Iba štvrtina respondentov je silne presvedčená, že disponuje správnym zložením pracovnej sily so zručnosťami, ktoré budú v budúcnosti potrebné. Z odpovedí však vyplýva, že personálne témy majú s výnimkou snahy o zvýšenie pracovnej efektivity i naďalej nízku prioritu. Paradoxne však 86 % opýtaných tvrdí, že robia všetko, čo je v ich silách, aby si vhodnú pracovnú silu zaistili,“ prezradil Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte Slovensko, na margo celosvetového prieskumu Deloitte The Fourth Industrial Revolution is Here – Are You Ready? (Štvrtá priemyselná
revolúcia je tu – ste pripravení?). Podľa neho iba 14 % vedúcich predstaviteľov firiem je úplne presvedčených o tom, že ich organizácie sú plne pripravené využiť potenciál uvedených zmien.

Papierové riadenie brzdí výrobné procesy

Aká je teda situácia v praxi a pred akými výzvami stoja slovenské výrobné firmy? Na túto tému diskutovali desiatky zástupcov strojárskych výrobných podnikov na prvom z tohtoročných stretnutí platformy Industry4UM. Diskusia priniesla konštatovanie, že Lean manažment, Six Sigma, systémy riadenia podniku ERP, rovnako ako Excel či QR kódovanie majú svoje limity a dnes už nestačia zvyšovať efektívnosť výroby a asistovať pri udržiavaní konkurencieschopnosti firiem. „Riadenie výroby so špičkovými technológiami dnes funguje na papieri, perách a výrobných lístkoch. Tie sú stále nástrojmi, ktoré riadia naše výroby. Zápasí s tým väčšina podnikov. Papierové riadenie je brzdou výrobných firiem. Ich radikálnemu rozvoju pomôže práve digitalizácia. Na pomery technologického vybavenia firiem a nárokov jednotlivých procesov je v mnohých z nich stále vysoko zastúpený aj človek, ktorý je však dnes najmenej spoľahlivým faktorom,“ skonštatoval k téme Martin Morháč zo SOVA Digital.

Aplikácia digitálnych technológií na vzostupe

Firmy dnes aplikujú digitálne technológie hlavne pri sledovaní priebehu výroby a plánovaní procesov. „V prípade, že procesy zaznamenávame papierovo, máme informácie raz za hodinu. Keď nasadíme technológie, dostaneme 100-tisíc záznamov za zmenu a už je to iné. Digitalizácia je v dnešných podnikoch hlavne sledovanie procesov a plánovanie výrob. Tam je obrovský priestor. Podniky by mali smerovať k tomu, aby záznamy neboli v Exceli, ale aby mali digitálne informácie priamo z výroby,“ konštatoval Milan Lokšík zo SOVA Digital. Tieto úvahy podporuje aj špecialista výroby Milan Čuj zo spišskonovoveského Embraca, kde aktuálne tiež pracujú na zlepšení efektívnosti procesov aj cez využitie digitálneho dvojčaťa: „Predtým ako sme zbierali dáta z liniek, zaznamenávali sme výrobu na papieri. Dospeli sme k tomu, že od istej úrovne to už nestačí. Potvrdzuje sa nám, že digitalizácia je krokom zníženia prestojov a posunutia sa ďalej.“

Kľúčová analýza a vyhodnocovanie procesov

Dnes sa firmy intenzívne pýtajú, kde a ako začať. Odporúčanie Radovana Furmanna z CEITu znie: „Pomalými krokmi, postupne, nie hneď vo veľkom. Je potrebné položiť si otázku, či teraz nastavené procesy sú na to prispôsobené. Mnohé firmy sú vybavené technológiami z 21. storočia a procesy zostali zabudnuté kdesi v 20. storočí.“ Problematiky, ktoré sa riešia v slovenských výrobách, sú rôzne. Aj Norbert Jakubík zo spoločnosti Danfoss Power Solutions vidí reálne východiská v digitalizácii procesov: „Máme systémy, ktoré chceme zdokonaliť. Chceme, aby nám Industry 4.0 pomohol identifikovať procesy, zlepšiť ich, aby sme vedeli optimalizovať súčasné a urýchliť nové. Diskutujeme o nástrojoch Industry 4.0, chceme dosiahnuť rovnakú úroveň vo všetkých procesoch.“

Sledovanie priebehu výroby a zbieranie dát zo zariadení a procesov je prvým krokom. Po nazbieraní dostatočnej množiny dát je kľúčovou ich analýza a vyhodnocovanie. „Dostaneme tak relevantné informácie, s ktorými už dokážeme riadiť výrobu v spoločnosti. Firmy dnes už začínajú zbierať dáta. Dôležité je zamerať sa na každý jeden výrobok a z každého zbierať tie správne dáta,“ upresnil Maroš Mudrák z Matador Automation.

Zvýšeniu efektivity pomôžu technológie

Aktuálnym cieľom podnikov je vyberať tie správne technológie a riadiť výrobu tak, aby sa zvyšovala efektivita. „Priemysel zaznamenáva od hospodárskej krízy kontinuálny rast. Produktivita práce meraná cez pridanú hodnotu na zamestnanca sa zvýšila o 37 %. Nárast výkonnosti priemyslu zaznamenávame aj cez tržby. Tie sa zdvihli o štvrtinu aj pri skutočnosti, že na nich pracovalo o 8 % menej ľudí. Zaznamenávame však aj zvyšovanie miezd, ktoré od krízy poskočili o 38 %. Charakteristickou črtou slovenského priemyslu však je, že kým priemysel a aj mzdy rastú, konkurencieschopnosť nie. A to je jedným zo zásadných problémov slovenskej výroby a aj táto skutočnosť je dôvodom, prečo siahnuť po nových technológiách,“ skonštatoval priemyselný analytik Martin Jesný.

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment