Plánovací kalendár na rok 2017 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2017, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmien letného času a školské prázdniny na školský rok 2017/2018. Rok má 365 dní, z ktorých je 247 pracovných. Rok má 2000 pracovných hodín (á 8 hod.) alebo 1875 pracovných hodín (á 7,5 hod...