Analýza ukázala, že počet neplatičov klesol za posledné tri mesiace o 188 spoločností. Zároveň naznačuje, že klesajúci trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Počet nespoľahlivých platcov DPH je aktuálne nižší, ako tomu bolo v júni 2017. V tom čase Bisnode vo svojich databázach evidoval 4711 neplatičov a do konca roka 2017 tento počet klesol o ďalších 298 subjektov na 4413.

„V prvom polroku tohto roka sme zaznamenali mierny nárast neplatičov. Daň z pridanej hodnoty vtedy štátu neodviedlo 4589 podnikateľov, čo bolo o 176 neplatičov viac, ako na konci minulého roka. No o ďalšie tri mesiace, teda ku koncu septembra 2018, počet nespoľahlivých platcov klesol na 4401, čo je najnižšie číslo za posledné obdobie," hodnotí výsledky analýzy analytička spoločnosti Petra Štěpánová.

Najhoršiu platobnú disciplínu pri odvádzaní DPH majú podnikatelia z radov spoločností s ručením obmedzeným (3098), za nimi nasledujú živnostníci (1053) a akciové spoločnosti (89). Aj keď je najviac neplatičov v Bratislavskom kraji (879), percentuálny podiel dlžníkov v porovnaní s počtom všetkých registrovaných subjektov k platbe DPH je práve v tomto kraji najnižší (1,77 %).

Naopak, najvyšší podiel neplatičov má Trnavský kraj, kde DPH neplatí viac než 5 % registrovaných podnikateľov. Najmenej neplatičov podniká v Trenčianskom kraji (316), čo sú necelé tri percentá podnikateľov v tomto kraji.