Špecialista na poistenie vám pri telefonickom kontakte obratom overí bonusové mesiace a často ponúkne lepšiu cenu, než vidíte v porovnaní na webe. Tie najlepšie ceny sú totiž často neverejné.

Uzatvorenie poistnej zmluvy online, čiže "na diaľku", je jednou z možností, ako si dohodnúť nové poistenie. V praxi funguje uzatvorenie poistnej zmluvy na diaľku tak, že na základe údajov poskytnutých prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo webového formulára dostane klient návrh poistnej zmluvy. Klient má potom zvyčajne minimálne týždeň čas na to, aby buď túto ponuku prijal jednoduchým zaplatením poistného na predpísaný účet a nechal tak vzniknúť skutočnú poistnú zmluvu, alebo ju odmietol tým, že ju neuhradí.


Poistná zmluva vzniká len zaplatením poistného a fyzický podpis nie je u tohto typu dojednania zmluvy vyžadovaný. Dohodnutie poistnej zmluvy na diaľku prináša klientom niekoľko výhod.

Medzi ne patrí napríklad:

Pohodlie: pri uzatváraní zmluvy na diaľku nemusíte nikam chodiť, všetko vybavíte z pohodlia domova pomocou telefónu alebo internetu.

Úspora času: ušetríte veľké množstvo času, ktorý by ste inak investovali do cesty na pobočku, čakanie v rade a vyplňovanie mnohých formulárov s pracovníkom poisťovne.

Je to bez papierov: všetky dôležité dokumenty budete mať k dispozícii v elektronickej podobe, nemusíte teda zmluvu zakladať medzi ostatné doklady a po roku premýšľať, kam ste ju vlastne založili.

Čas na preštudovanie podmienok: na rozdiel od uzavretia na pobočke ponúka uzatvorenie zmluvy na diaľku dostatok času na preštudovanie poistných podmienok. Po zaslaní návrhu poistnej zmluvy máte totiž dostatok času predtým, než je nutné túto zmluvu potvrdiť zaplatením.

Možnosť odstúpenia: po uzavretí zmluvy na diaľku máte zo zákona 14 dní na to od zmluvy bez následkov odstúpiť.

Nič nepodpisujete: poistná zmluva na diaľku sa potvrdzuje iba zaplatením, nie je nutné zmluvu tlačiť, podpisovať a zasielať späť. Jednoducho sa aktivuje zaplatením.