Žijú vínom už takmer 47 rokov. Viac ako dvesto hektárov viníc je ich zlatom. Úspech ich vinárstva spočíva v dlhodobej mravčej práci a neúnavnej snahe o udržanie dobrej kvality vína. „Základ úspechu každého vinára začína vo vinohrade,“ prezrádza Ondrej Celleng, výrobný riaditeľ vinárstva MOVINO, ktoré sídli vo Veľkom Krtíši a je najväčším výrobcom vín v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.

Život Ondreja Cellenga bol odjakživa spojený s vinohradmi a vínom. „V období môjho detstva rodinné vinárstva existovali vo veľmi obmedzenej miere, aj to len pre vlastnú spotrebu alebo ako ‚podpultový‘ predaj vína. Po skončení vysokej školy som dostal ponuku pracovať v družstevnom vinárstve v Čebovciach, kde vznikalo na tie pomery veľmi progresívne vinárstvo s odrodovými suchými vínami, v atypickom balení, bol to jediný neštátny vinársky závod na Slovensku,“ prezrádza jeden z najlepších a uznávaných tunajších odborníkov vo vinárstve.

Ozajstné vinárstvo nemôže byť bez vinohradníctva

Vo vinárstve MOVINO začali koncom 70. rokov 20. storočia vyrábať klasické ružové vína a v tom čase existovali ako prevádzka vinárskych závodov (rok 1971), ktorá spracovávala hrozno z okolitých družstiev. „Po zmene spoločenského zriadenia sa prevádzka osamostatnila, začala finalizovať víno a nadviazala na tradíciu neninského družstva. Vedeli sme, že ozajstné vinárstvo nemôže byť bez vinohradníctva, a tak sme začali budovať vinohrady zanechané skrachovanými družstvami,“ konštatuje Ondrej Celleng.

On sám s odstupom času priznáva, že nebol vždy presvedčený o tom, že z neho raz bude profesionálny vinár. Postupne ho však presvedčila hlavne progresívnosť vinárstva, inovatívnosť a pomerná voľnosť pre tvorivosť, ktorú družstvo ponúkalo... a on zistil, že sa oplatí spojiť svoju budúcnosť s vinárstvom. Vinárska filozofia spoločnosti MOVINO je založená na súčasnom budovaní vinohradov a vinárstva ako nerozlučného celku. Ako sa im to darí napĺňať? „Spojenie vinohradníctva a vinárstva je prirodzené, táto prirodzenosť však bola počas minulého režimu pretrhnutá. Nám sa darí napĺňať cieľ, budovať zdravé vinohrady ako základ pre výrobu kvalitných vín,“ spresňuje vinár.

Každé ročné obdobie má svoje čaro

V súčasnosti vo vinárstve obhospodarujú približne 220 hektárov vinohradov. Veď, prirodzene, na výrobu kvalitného vína je potrebné mať kvalitné, zdravé a primerane zrelé hrozno. Sám výrobný riaditeľ priznáva, že to nie ľahká práca. „Mnohé z týchto vinohradov potrebujú obnovu, boríme sa nedostatkom pracovných síl, samozrejme, nemôžeme existovať bez zdravej ekonomiky. Z toho vyplýva, že máme určité limity, koľko finančných prostriedkov môžeme použiť vo vinohradníctve, aby naše výrobky boli konkurencieschopné.“

Často neraz v praxi možno vidieť prípady, ako sa niekto pustí do výsadby vinohradov bez toho, aby zvážil svoje možnosti – finančné, personálne aj odbytové. Zabúda sa na to, že vysadiť vinohrad je len začiatok procesu, nie koniec. Mnohí si podľa slov Ondreja Cellenga neuvedomujú, že hrozno je aj tovar – tiež musí byť konkurencieschopný, ako každý iný. Samozrejme, potom prichádza vytriezvenie, ak sa tieto aspekty vopred nezvážili a vinohrady ostanú bez opatery alebo v lepšom prípade sa predajú. „Práca vo vinohradníctve je celoročná záležitosť, každé obdobie má svoje čaro, hlavne keď nám praje počasie. Vŕzgajúci sneh pod nohami počas rezu, pohľad na prebúdzajúce sa púčiky, omamná vôňa kvitnúceho vinohradu – všetko je veľmi inšpirujúce a pekné, ale ozajstná krása je zber, celoročná práca je zhmotnená do peknej úrody, ktorá sa zázrakom kvasenia mení na nový život hrozna.“

Zlomový moment – vstup strategického investora

V každej firme sa z času na čas objaví nejaký zlomový moment. Rovnako aj spoločnosť MOVINO prešla rôznymi obdobiami, lepšími aj horšími. „Zlomovým momentom bol pre nás vstup strategického investora, ktorý nám umožnil ostať na trhu, zabezpečiť totálnu rekonštrukciu vinárstva a aj investície do vinohradníctva,“ spätne spomína Ondrej Celleng.

Pri pestovaní hrozna sa v MOVINE snažia čoraz viac využívať modernú techniku v kombinácii s rôznymi rokmi osvedčenými spôsobmi. „Staré a neperspektívne spôsoby sa snažíme obmedziť na minimálnu mieru, napríklad pokiaľ ide o použitie herbicídov. Často ručne okopávame hlavne mladé vinohrady, využívame zatrávnenie medziradí rôznorodou zmesou tráv, ktoré prispievajú k ozdraveniu pôdneho profilu, regulujeme úrodu pre výrobu kvalitnejších vín. Samozrejme, využívame riadené kvasenie a šetrné spracovanie hrozna, chceme uchovať v maximálnej miere všetky dobré vlastnosti hrozien v následnom víne.“

Zmena klímy vplýva aj na kvalitu vinohradov

S postupným otepľovaním, miernymi zimami a dlhodobým suchom počas leta majú v posledných rokoch mnohí vinohradníci značné problémy. Dôvod je podľa slov výrobného riaditeľa zrejmý. Zmena klímy prináša veľké problémy pre vinohradníctvo, ktoré, ak sa neurobia opatrenia, môžu prerásť až do krízy, ktorá sa dá porovnať s fyloxérou (voška viničová) koncom 19. storočia.

Niektoré choroby, ako napríklad stolbur (parazit, ktorým sa mení farba listov viniča) či ESCA (hromadné ničenie mladých výsadieb), šíria podľa slov Ondreja Cellenga mikroorganizmy pochádzajúce z južných krajín, ktoré napádajú naše vinohrady a ničia celé korene. „Súvisí to jednak s tým, že sa zmenou klímy vytvárajú vhodné podmienky na ich život, vplýva na to aj veľký pohyb rôznych poľnohospodárskych komodít i rôzneho biologického materiálu medzi jednotlivými krajinami a kontinentmi.“ Tak vzniká príležitosť na prenos rôznych chorôb viniča, čo mnohým vinárom spôsobuje vrásky na čele.

Vo vinárskom svete sa čoraz viac pracuje na šľachtení odrôd odolných voči niektorým chorobám (PIWI), ktoré možno časom predstihnú staré svetové odrody a budú sa masovejšie pestovať, avšak ani tieto nie sú odolné voči vírusovým a bakteriálnym chorobám. „Brániť sa dá len kvalitným sadbovým materiálom, ktorý nie je nositeľom chorôb, prípadne hygienou počas rezu a fyzickým ničením poškodených koreňov,“ dodáva Celleng.

Dlhodobá vízia: mať 80 % vín na pultoch z MOVINA

Podnikateľské plány vinárstva MOVINO do budúcna sú podľa slov výrobného riaditeľa zamerané na skvalitnenie vinohradov i na ich reštrukturalizáciu. „Pracujeme na tom, aby 80 percent vín, ktoré predávame, bolo vyrobených z hrozna z našich vinohradov. Chceme rozšíriť našu skladovaciu kapacitu, čo sa týka rôznych typov drevených sudov. Plánujeme rozšíriť náš sortiment o výrobu klasických sektov, prípadne sýtených vín s nižším obsahom alkoholu.“

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment.