Používanie smartfónu síce za volant nepatrí, niektoré mobilné aplikácie však dokážu nejednému vodičovi pomôcť. Spoľahlivá inovatívna digitálna technológia AXA Drive vie aktívne sledovať a vyhodnotiť štýl jazdy vodiča. Nepretržite a automaticky počas doby jazdy zbiera dáta o nebezpečných manévroch a po jej skončení mu poskytne prehľadnú osobnú spätnú väzbu i konkrétne odporúčania, ako sa zlepšiť a jazdiť bezpečnejšie, objasňuje v rozhovore Ján Kusý, riaditeľ predaja neživotného poistenia skupiny AXA na Slovensku a v Česku.

 


Ako vnímate za posledné mesiace trh v rámci poistenia áut, konkrétne povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie?
V posledných mesiacoch rastie rýchlejšie predpísané poistné v povinnom zmluvnom poistení (PZP) ako počet vozidiel. Patríme medzi najdynamickejšie poisťovne nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. V AXA máme smart pricing, čo nám umožňuje nastaviť cenu PZP pre každého klienta v závislosti od jeho rizikového profilu, generovať tak spravodlivú cenu pre každého.

Čím sa v tomto smere môžete pochváliť, pokiaľ ide o priaznivý pomer ceny a kvality poistenia? Platí, že tí, ktorí jazdia bezpečne, budú aj menej platiť na poistnom?
V AXA všeobecne platí, že tí, ktorí jazdia bez nehôd, môžu na povinnom zmluvnom poistení ušetriť až dve tretiny ceny oproti tým, ktorí jazdia bezohľadne a často spôsobujú dopravné nehody. Pomyselné cenové nožnice sa tak naďalej budú viac otvárať v prospech tých vodičov, ktorí jazdia bezpečne a bez nehôd. AXA prišla ako prvá na slovenský a český trh s jednoduchou mobilnou aplikáciou zdarma pre všetkých vodičov bez rozdielu, ktorá dokáže aktívne sledovať a vyhodnotiť štýl jazdy vodiča. Zaregistrovaní užívatelia si tak môžu bezpečnou jazdou „vyjazdiť“ extra zľavy na našom povinnom poistení nad rámec svojho bonusu.

Vodičom ponúkate aj mobilnú aplikáciu AXA Drive, ktorá dokáže aktívne sledovať a vyhodnotiť štýl jazdy vodiča. Aké s touto novinkou máte skúsenosti?
Mobilná aplikácia AXA Drive je náš príspevok k prevencii. Nie je iba pre našich klientov, ale pre všetkých vodičov. Záštitu nad ňou prevzal BECEP (Bezpečnosť cestnej premávky – samostatné oddelenie v pôsobnosti rezortu dopravy a výstavby). Mobilná aplikácia AXA Drive dokáže sledovať a hodnotiť štýl jazdy vodiča. Zodpovedný a ohľaduplný vodič, ktorý sa zaregistruje priamo v aplikácii alebo na stránke RadSoferujem.sk, môže získať extra zľavu na povinnom poistení v našej poisťovni.

Čo touto aplikáciou získavajú priamo vodiči?
Aplikácia vyhodnocuje dáta o všetkých nebezpečných manévroch a po skončení jazdy poskytne vodičovi osobnú spätnú väzbu vrátane odporúčaní, ako svoju jazdu vykonať bezpečnejšie. Ak je jej užívateľ naším klientom, môže si prostredníctvom tejto aplikácie „vyjazdiť“ ďalšiu zľavu nad rámec svojho bonusu. Čím bezpečnejšia jazda, tým vyššia zľava. Pokiaľ sa užívateľ zaregistruje na webe RadSoferujem.sk, môže vďaka bezpečnej jazde získať hodnotné ceny od našich partnerov. Mobilnú aplikáciu AXA Drive je možné zadarmo stiahnuť z Google Play (pre užívateľov telefónov so systémom Android) či AppStore (pre užívateľov telefónov so systémom iOS).

Aké zaujímavé závery vyšli z vášho nedávneho prieskumu v rámci projektu RadSoferujem.sk?
Z prieskumu webu RadSoferujem.sk vyplýva, že slovenskí vodiči sa na cestách necítia bezpečne. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že viac ako polovica z nich priznáva časté prekračovanie povolenej rýchlosti. Na tento a ďalšie nedostatky za volantom dokáže upozorniť vodičov aplikácia AXA Drive, ktorú si môžu zdarma stiahnuť aj na spomínanom webe. Ďalšie zistenia a výsledky zverejníme na jeseň tohto roka.

Od apríla 2017 ponúkate pri produkte Auto GO viacero noviniek, či už v rámci PZP, alebo havarijného poistenia. Zosumarizujte tie hlavné a ich prínos pre vodičov...
Snažíme sa upravovať produkty na základe vyhodnocovania našich interných dát a spätnej väzby od klientov. V cene poistenia v rámci PZP ponúkame našim klientom širokú asistenciu, odtiahnutie vozidla bez limitu pri nehode a pri poruche do najbližšieho servisu, právnu pomoc v rámci Slovenska aj v zahraničí a poistenie pneumatík.

Aké typy možných pripoistení sú aktuálne trendom pri PZP či havarijnom poistení?
Klienti si najčastejšie pripoisťujú úraz, zabezpečenie náhradného vozidla, batožinu, živel, ale aj poškodenia, ktoré vznikajú pri strete so zverou. K PZP poskytujeme tiež možnosť uzavrieť samostatné pripoistenie, a to voči odcudzeniu vozidla a vandalizmu. V prípade, že si klient vyberie balík Prémium, získava okrem poistenia úrazu vodiča, batožiny a náhradného vozidla aj poistenie vlastnej totálnej škody. V praxi to znamená, že v prípade plnenia z PZP poisťovňa klientovi uhradí aj škodu na vlastnom motorovom vozidle, a to do výšky stanoveného limitu.

Do akej miery slovenskí vodiči využívajú aj asistenčné služby na cestách? O čo je z ich strany najväčší záujem?
Asistenčné služby na Slovensku a v zahraničí sú u nás v cene poistenia a sú pomerne často využívané. Až polovica zásahov je spojených s poruchou motorového vozidla. Štvrtina pri nehode a 16 % súvisí s prázdnou pneumatikou, teda defektom. V takom prípade zabezpečíme jej výmenu na mieste a poškodenú pneumatiku uhradíme. Približne v 11 percentách zásahov asistujeme pri výmene paliva, ktoré zahŕňa vyčerpanie, odtiahnutie a dovoz paliva. V prípade poruchy klienti najviac oceňujú odtiahnutie do najbližšieho servisu, v prípade nehody v rámci Slovenska nemáme žiadny limit na odtiahnutie, čo znamená, že klientovo auto môžeme odtiahnuť až do domovského servisu klienta v mieste jeho bydliska.
 
Ako sa bude podľa vás hýbať trh s poistením áut na Slovensku? Ste na to pripravení?
Myslím si, že najnovšie trendy sa budú uberať do online prostredia, tak ako je to aj v ostatných sférach či službách. Online poistenie bude určite rásť. Chceme takisto viac pracovať na smart pricingu a na využívaní získaných dát pri kalkuláciách poistenia. Pokračovať chceme aj v zlepšení aplikácie AXA Drive, a to v prospech klienta. Výška poistného sa bude odvíjať od počtu najazdených kilometrov a spôsobu jazdy klienta.