Nedávno sme uverejnili článok približujúci trendy, ktoré rezonujú v podnikaní v tomto období. V tomto čísle pridávame ešte zopár postrehov zo zahraničných zdrojov biznis tlače. Generačné výzvy pre obchodníkov Najpočetnejšiu skupinu zákazníkov na trhu tvorí v súčasnosti generácia tzv. Baby Boomers (dnešní 60-roční až 70-roční) a generácia Millenians (ľudia narodení medzi rokmi 1977 – 1994)...