Moderné IT technológie sa vyvíjajú enormne rýchlo a treba s nimi vedieť držať krok. V spoločnosti DXC Technology sa držia firemnej vízie: Premieňame inovácie a inšpirácie na váš úspech. Generálny riaditeľ Zdenko Böhmer sa snaží riadiť mottom, že spoločnosť je len taká dobrá, akí dobrí sú jej ľudia. „Cesta k dobrým výsledkom by mala mať cieľ. Prísť do neho nie je vždy priamočiara záležitosť.“ Viac prezrádza v rozhovore pre Zisk manažment. 

Vaša spoločnosť DXC Technology, s ambíciou zaradiť sa medzi top svetových hráčov v oblasti poskytovania IT služieb, vznikla pred viac ako dvomi rokmi. Ako ste využili dané obdobie na etablovanie sa na tuzemskom trhu a ako spätne vnímate uplynulé mesiace?

Myslím, že aj po viac ako dvoch rokoch žije naša firma výzvou, ktorú sme si dali na začiatku, a to byť lídrom v digitálnej transformácii pre našich klientov. Takmer 30 mesiacov práce sme venovali nielen naštartovaniu novej značky na IT trhu, ale snažili sme sa, a aj sa neustále snažíme, aby globálny charakter našej firmy, naši naozaj šikovní ľudia a portfólio služieb pomohli posúvať ľudskú spoločnosť ako takú vpred. Je to výzva za výzvou, ale som presvedčený, že na lokálnom trhu napĺňame svoj plán.

Vaším cieľom nie je len byť top hráčom v IT segmente, ale ako ste spomenuli, v prvom rade chcete robiť projekty, ktoré posúvajú vašu spoločnosť vpred. Na základe akých kritérií si ich volíte a na čo kladiete dôraz? V čom je vaša konkurenčná výhoda oproti ostatným „hráčom“ na trhu?

Mať konkurenčnú výhodu v čase obrovskej globalizácie trhov a spoločnosti je extrémne náročné – ako pre nás, tak aj pre každú inú firmu doma či vo svete. Našou úlohou bolo a je neustále na nej pracovať. Som presvedčený, že keď sa budeme riadiť naším heslom, že čo sľúbime, to aj dodáme, máme príležitosť skutočne upevniť vplyv a pozíciu našej značky. Spoločne s kladením dôrazu a využívaním potenciálu globálnej spoločnosti, stability, odbornosti, overenej spoľahlivosti aj kvality budeme schopní byť výnimoční v porovnaní s našou konkurenciou.      

Podpísali ste sa pod viaceré úspešné projekty, ako napríklad Schengenský informačný systém, biometrické pasy, register úpadcov či portál Oversi.gov.sk, ktorý získal na kongrese ITAPA 2018 cenu Projekt roka. Je to vaša tretia cena za projekt roka. Čo bolo pre vás v rámci ich realizácie najťažšie a aké výzvy to pre vás predstavovalo?

Všetky projekty, ktoré ste spomenuli, sme vyvíjali a dodávali už roky a všetky vznikali s cieľom nielen ich dodať, ale najmä vyvíjať s pomocou moderných IT technológií a metód. Radi motivujeme aj náš štát a ukazujeme jeho odborníkom, že digitalizácia štátu a jeho úradov môže byť tiež budovaná modernými a odvážnymi postupmi. Register úpadcov sme vyvíjali napríklad zapojením prvkov umelej inteligencie, projekt OVERSI modernými agilnými metódami, eID a jeho možnosti využitia v našom ponímaní sú exkluzívnym príkladom, ako naše inovácie pretavujeme do modernizácie a digitalizácie spoločnosti. Výzvou je neustála snaha o to, aby tieto inovácie našli uplatnenie aj v slovenskom komerčnom a verejnom sektore.

Ako môžu technológie pomôcť zmeniť myslenie v štátnej či verejnej správe a uľahčiť kontakt ľudí s úradmi? Aké odvážne postupy ste na to využili v rámci vašej firmy? 

Technológie sa vyvíjajú enormne rýchlo. Neviem si predstaviť spoločnosť ani žiadny štát, ktorý by dokázal napredovať a pritom ho riadili ľudia spôsobmi z minulého storočia. Aj my sme sa nastavili pracovať a dosahovať výsledky, ktoré vnímame cez naše motto „premieňame inovácie a inšpirácie na váš úspech“. Úspešný štát musí chcieť byť odvážny. My vieme pomôcť našimi riešeniami. Chceli by sme overiť koncept tzv. mojich údajov v praxi. Taktiež chceme pripraviť mobilnú aplikáciu, ktorá bude občanom a podnikateľom umožňovať prístup k všetkým údajom, ktoré sú o nich evidované vo verejných informačných systémoch, a identitu používateľa aplikácie chceme overovať pomocou z našej dielne pochádzajúceho inovatívneho konceptu mobilného eID.

Vaša spoločnosť zamestnáva 130 000 ľudí na globálnej úrovni, z toho viac ako 1 600 na Slovensku, čím sa radí k najväčším IT spoločnostiam v krajine. Ako máte vo firme nastavenú zamestnaneckú politiku a na čo si potrpíte pri vyhľadávaní nových zamestnancov? Viete si poradiť aj s nedostatkom vhodnej pracovnej sily? Ako to riešite?

Uvedomujeme si, že najhorším škrtiacim mechanizmom rastu pre akúkoľvek spoločnosť nie sú trhy, technológie, konkurencia či výrobky, ale schopnosť získať a udržať si dostatok správnych ľudí. Zameriavame sa na vyhľadávanie mladých talentov, pre ktorých vytvárame príležitosti na rast a sebarealizáciu. Nadväzujeme spolupráce s univerzitami, študenti môžu v DXC Technology priamo získavať prax a snažíme sa ich zapojiť do vybraných projektov.

Jedna vec je však mladé talenty získať, omnoho ťažšie je udržať si ich. Denne pracujeme na tom, aby sa všetci u nás cítili proste fajn. Podporujeme prácu na čiastočný úväzok, máme možnosti pracovať z domu, interné školenia nevyužívame len z korporácie, ale práve naši lokálni zamestnanci, ktorí majú znalosti a vedia sa o ne podeliť, ich posúvajú ďalším. Široká škála benefitov a balans medzi prácou a životom je pre nás prioritou – akcie pre naše mamičky, aktivity pre deti, preplatený čas pre zamestnancov, ktorí robia charitu niekde, kde je to potrebné, atď. Je toho oveľa viac. Ale úprimne – nájsť a udržať si zamestnanca je jednoducho fuška. Ako manažér sa riadim mottom, že spoločnosť je len taká dobrá, akí dobrí sú jej ľudia.

Mladým ľuďom ponúkate príležitosti na rast a sebarealizáciu aj prácou na veľkých projektoch, vzniklo u vás Digitálne transformačné centrum. Ako vám pomáha v praxi v rámci vašich nápadov a riešení pre rôzne typy firiem?

Vznik centra je reakciou na požiadavky doby a novú situáciu na IT trhu. Aj naša spoločnosť bola vytvorená v priamej reakcii na potreby v technologickom priemysle s cieľom zabezpečiť služby pre firmy či štáty. Tiež pomôcť im v ich napredovaní a uľahčiť im cestu, ktorú nám digitálna revolúcia prináša a ešte len prinesie. V centre pracujú ľudia stojaci za mnohými myšlienkami, ktoré naši zákazníci a partneri od nás potrebujú. Sú to kolegovia programátori, analytici, IT architekti, konzultanti, máme najväčšie centrum SAP špecialistov na Slovensku, projektoví manažéri, ale, samozrejme, aj oddelenia HR, marketingu, financií, obchodu či technickej podpory predaja, bez ktorých by to tiež určite nešlo.

Digitálna transformácia firiem udáva tempo v konkurenčnom boji a ukazuje sa, že len tí, ktorí ju zvládnu, budú miešať karty na trhu. Ako vnímate súčasnú situáciu na tuzemskom trhu a v čom majú firmy podľa vás rezervy, na čom by mali viac zapracovať a prečo? 

Cesta by mala mať cieľ a prísť do neho nie je vždy priamočiara záležitosť. Ak pochopíme, že prekážky sú jej súčasťou, tak dosiahnutie cieľa je len otázkou kadiaľ, ako či s kým. My spolupracujeme s našimi partnermi ako HPE, Dell, Amazon, IBM, ServiceNow, Google a ďalšími a svojou technologickou nezávislosťou sprístupňujeme našim zákazníkom najefektívnejšie IT služby na svete. V rámci pôsobenia na Slovensku, ktoré je veľmi malou krajinou, nemáme žiadne obmedzenia a vďaka šikovným ľuďom vieme znalosťami, skúsenosťami a spoluprácou pomáhať. Popracovať treba najmä na tom, aby sme pochopili, že život je plný zmien, ktoré treba vnímať ako ďalšiu šancu ako byť úspešný.

Ste súčasťou mnohých projektov v rámci spoločenskej zodpovednosti, napríklad projektov na podporu vzdelávania, znalostnej ekonomiky a dobrovoľníckych aktivít. Prečo považujete za potrebné túto oblasť rozvíjať a na čo sa prioritne zameriavate? 

Rád sa vrátim ku konštatovaniu, že spoločnosť je len taká dobrá, akí dobrí sú jej ľudia. Chceme, aby u nás pracovali ľudia, ktorí sú šikovní, ktorých napĺňa práca, ale zároveň im dávame čas aj príležitosti pomáhať. Spolupracujeme s chránenými dielňami, podporujeme Krištáľové krídlo, športové aktivity ako Beh Devín, The Run či akciu Do práce na bicykli. Každoročne organizujeme deň Aj ty v IT pre mladé študentky, dni matiek, akcie pre deti našich zamestnancov a ich samotných, ako napríklad dni zdravia, charitatívne vianočné trhy a zbierky oblečenia pre sociálne slabších či darčeky pre choré deti.

Pre nás je už samozrejmosťou dlhoročná účasť na čistení miest a obcí Naše mesto a máme dlhoročne pôsobiacich kolegov, ktorí celoročne čistia naše lesy. Nekladieme medze ani inováciám a podporili sme projekt smart úľa nášho kolegu ku Dňu Zeme. Je toho naozaj veľa a mňa ako manažéra to nesmierne teší a veľmi ďakujem každému z mojich kolegov, ktorý neváha priložiť ruku k dielu a dokonca s hrdosťou pod značkou DXC Technology prispieva na dobrú vec.

Ktoré hlavné trendy v oblasti IT technológií či digitalizácie budú dominovať na tuzemskom trhu z vášho pohľadu? Vnímate tam nejaké výzvy aj pre vašu spoločnosť, ako ďalej napredovať?

Teším sa, že ste mi položili túto otázku. Verte, aj my často debatujeme interne, ako sa vyvíjajú trendy a čo nám digitalizácia prinesie. V dejinách ľudstva bol totiž prerod spoločnosti kontinuálny proces. V 18. storočí prišla prvá priemyselná revolúcia založená na zavádzaní strojovej výroby a vyvolala veľké obavy. Stroje mali nahradiť ľudí, ktorí sa mali stať zbytočnými. To viedlo k rôznym obavám, ktoré vyústili do protestov, ba viedli až k rozbíjaniu strojov. Podobné obavy koncom 19. storočia so sebou priniesla aj elektrická revolúcia, v 20. storočí zase počítačová revolúcia. A dnes tu máme digitálnu.

Zatiaľ sa nikdy obavy z revolučných zmien neukázali ako opodstatnené. Priniesli so sebou aj spoločenské zmeny a spustili zmeny v myslení ľudí, v spôsobe ich vzdelávania, v nárokoch na pracovné a spoločenské uplatnenie. Napriek týmto obavám každá priemyselná revolúcia nakoniec viac pracovných miest vytvorila, ako zrušila. Aj preto umelá inteligencia, blockchain, neuromorfné siete a počítače, robotizácia, internet vecí či moderné agilné metódy – mimochodom naše nosné témy – vstupujú do sveta obchodu a IT – dvoch najdynamickejších oblastí života a spoločnosti. Aby nás posunuli vpred. Čiže je vysoko pravdepodobné, že to skutočné napĺňanie pojmu digitálna transformácia je naozaj len vo svojich začiatkoch.

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment.