V tíme majú radi všestranných ľudí, ktorým umožňujú pracovať v rôznych regiónoch, za využitia tých najmodernejších technológií. Vo firme panujú dobré priateľské až rodinné väzby, na ktorých si mnohí zamestnanci zakladajú. „Keďže sme slovenská firma s vlastným výkonným manažmentom, máme obrovskú flexibilitu a výhodu v tom, že nám nikto striktne neudáva smerovanie a personálnu politiku. Táto flexibilita a dynamika sú pre nás dôležité a uľahčujú nám život,“ prezrádza v rozhovore pre Zisk manažment Michaela Hercegová, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Slovanet.

Na pozíciu riaditeľky ľudských zdrojov ste nastúpili pred viac ako 15 rokmi. Ako sa za to obdobie zmenil pracovný trh a vaše požiadavky na záujemcov o prácu u vás?

Vývoj v IT oblasti a technológiách rýchlo napreduje, trendy sú veľmi dynamické. Požiadavky na záujemcov sa neustále zvyšujú, pokiaľ ide o odbornosť, vedomosti i šírku ich znalostí. Po „zlatých“ časoch v personalistike v roku 2009, teda v čase ekonomickej krízy, bolo na trhu práce dostupných pomerne dosť voľných uchádzačov. O desať rokov neskôr funguje pracovný trh inak. Počet ľudí, ktorí si aktívne hľadajú prácu, prirodzene klesá, čo spôsobuje, že uchádzači bojujú s menšou konkurenciou a viac si vyberajú z pracovných ponúk. Nájsť kvalitných ľudí je čoraz náročnejšie, takže mnohé firmy, nás nevynímajúc, musia pristupovať k ich náboru čoraz flexibilnejšie.

Dnes však len malá časť uchádzačov stopercentne spĺňa požiadavky zamestnávateľov – ako danú situáciu riešite?

Ak je daný človek napríklad junior, ktorý má v záľube sledovanie trendov v technológiách, naša firma by si ho určite vedela „vychovať“. V tomto prípade ide najmä o predpoklady, záujem a nasadenie daného človeka, ako na sebe dokáže pracovať, pretože väčšina technických záležitostí je veľmi náročná. My určite ľuďom dávame možnosť posúvať sa vpred v ich zvolenej odbornej oblasti, dôležité je, aby dotyčný zapadol do nášho tímu. Technológie nie sú žiadna jadrová fyzika, mnohé znalosti uchádzačov „vyčítate“ na pohovore aj z ich záujmov – ako trávia voľný čas, či sa zaujímajú o novinky v IT/telco oblasti, čítajú odborné články s danou tematikou, alebo sa sami doma venujú oblastiam ako IoT alebo riešeniam smart domácností. Najdôležitejšie pre nás je, aby bol človek všestranný a nie úzko zameraný len na daný odbor. My samy na ľudských zdrojoch máme veľmi široké spektrum činností, ktoré musíme zastrešovať a sú rôzneho charakteru.

Už v roku 2017 Slovanet prišiel v oblasti ľudských zdrojov s viacerými inováciami a odvtedy inovuje neustále. Ktoré zo zmien považujete za najviac prínosné a prečo?

Aj my v Slovanete vnímame, že na trh práce vstupuje generácia Z. Online generácia, ktorá nezažila svet bez internetu. S ňou prichádzajú aj zmeny v očakávaniach a požiadavkách potenciálnych zamestnancov. Najdôležitejšie sú pre nich zmysluplnosť práce, flexibilita, work-life balance a priestor na osobný rast. Zástupcovia generácie Z sú zžití  s digitálnymi technológiami, ktoré výrazne ovplyvnili spôsob ich uvažovania i komunikácie, a my sme sa týmto trendom museli efektívne prispôsobiť. Ako najdramatickejšiu zmenu na pracovnom trhu vnímame to, že kým pred pár rokmi si nás uchádzači sami vyhľadávali, dnes musíme ako zamestnávateľ sami preukazovať našu odlišnosť, aby sme ich získali.

Začali sme sa postupne rozrastať prostredníctvom rôznych fúzií s menšími lokálnymi operátormi, čo nás prinútilo urobiť viacero zmien aj v personálnej oblasti. Už samotný zrod spoločnosti, ktorý nastal zlúčením dvoch relatívne odlišných firiem na trhu, priniesol podstatný posun aj v našej firemnej i personálnej kultúre z pohľadu predchádzajúcich zamestnancov i danej organizačnej štruktúry. Každý z nich priniesol iné vnímanie trhu, podľa segmentu zákazníkov, ktorým sa venovali, nové spôsoby práce a charakteristické skúsenosti, s ktorými sme museli pracovať a fungovať ako celok. Zaujímavosťou v našej organizácii je, že dodnes máme dva obchodné úseky, s prihliadnutím na typ zákazníkov, ktorým sa venujú, a to jeden so zameraním na rezidentnú klientelu a druhý na korporátnu klientelu. Celkovo u nás dnes pracuje 241 zamestnancov.

Využívate vo firme aj nejaké netradičné formy zamestnávania? Napríklad personálny lízing, home office či iné formy práce, ktoré sú pre vás zaujímavé?

Historicky sme prešli všetkými formami spolupráce s ľuďmi. Práve pre akvizície sme využívali personálny lízing ako jednoduché a flexibilné riešenie najmä pri službách zákazníkom a pri technickej podpore. Umožňujeme home office, takisto máme aj domáckych zamestnancov v lokalitách, kde by dochádzanie našich ľudí za prácou do najbližších miest, v ktorých máme pobočky, bolo pre nich neefektívne. Trh práce nás predurčuje k tomu, že uchádzači o prácu si vyberajú pracovné miesta a spôsob, akým budú svoju prácu vykonávať, jednoducho diktujú si podmienky.

Keďže sme slovenská firma s vlastným výkonným manažmentom, máme obrovskú flexibilitu a výhodu v tom, že nám nikto striktne neudáva smerovanie a personálnu politiku. Táto flexibilita a dynamika sú úžasné v tom, že nemáme problém spolupracovať s človekom akoukoľvek formou a v akomkoľvek čase, pokiaľ si jednoznačne zadefinujeme ciele a potrebné výstupy, ktoré od neho požadujeme. Napríklad už 22 rokov spolupracujeme s naším kolegom z marketingu, ktorý pracuje od tretej poobede do polnoci a nemáme s tým žiadny problém. Vieme, že ak chceme mať v tíme kvalitných ľudí, musíme sa prispôsobiť ich požiadavkám.

V rámci HR employer brandingu sa zameriavate aj na mladé talenty. Akým spôsobom ich vyhľadávate či pracujete s nimi? Na čom si dávate záležať?

Zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti podporujeme na podujatiach zameraných na mladé talenty – napríklad Networking Night, kariérne workshopy STU/FEI, iKariéra, Dni príležitostí a ďalšie − i na prednáškach na viacerých univerzitách. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu a kariérnemu rozvoju mladých ľudí, kde sa s nimi stretávame a vďaka tomu im dávame možnosť spoznať našu spoločnosť, ale aj my sami spoznávame ich svet a učíme sa od nich. Už štandardnou súčasťou všetkých online pracovných ponúk je aj naša motivačná videovizitka, kde majú uchádzači možnosť nahliadnuť do nášho vnútorného fungovania. Prirodzene, sme členom a partnerom viacerých organizácií a spoločností, ktoré aktívne pôsobia na telekomunikačnom a IT trhu. Kontinuálne sa venujeme aj ďalšiemu odbornému vzdelávaniu zamestnancov, technickým školeniam a posilňovaniu certifikácií potrebných pre rozširovanie činností spojených s novými technológiami (Cisco, Fortinet) a projektmi (Prince, ITIL).

Obľúbené sú aj viaceré vzdelávacie workshopy a prednášky na obchodné a technické témy, realizované interne alebo v spolupráci s obchodnými partnermi. Snažíme sa prepájať príjemné s užitočným a vyhľadávať nové talenty aj na sociálnych sieťach, ako je Facebook či firemný profil LinkedIn, avšak využívame ich skôr podpornou formou, nie je to pre nás priorita. S vyhľadávaním vhodných kandidátov nám pomáhajú aj naši vlastní zamestnanci, napríklad formou referencií. Našou obrovskou výhodou je, že sme neuveriteľne flexibilní. Je nám jedno, z akej lokality daný človek pochádza – vieme mu byť nápomocní v rôznych životných situáciách a presúvať ho podľa jeho potrieb kamkoľvek v rámci Slovenska. Teší nás, že v HR oblasti máme obrovské šťastie na ľudí a sme veľmi hrdí na to, že si ich vyhľadávame sami, teda nepotrebujeme využívať služby personálnych či iných externých agentúr.

Ktoré formy náboru a získavania nových ľudí spravidla využívate v praxi? Čo žiada v tejto oblasti trh a aké vnímate trendy v tejto oblasti (aj v regiónoch)?  

Najčastejšie vyhľadávame vhodných kandidátov práve cez pracovné portály, prípadne na rôznych kariérnych dňoch. Na našej webovej stránke máme tiež rubriku Kariéra, kde nás môžu vhodní záujemcovia proaktívne oslovovať a my si ich zaradíme do databázy. V tomto roku máme za sebou zmenu organizačnej štruktúry, kde sme posilňovali tím programátorov vytvorením oddelenia vývoja aplikácií, ako aj novú štruktúru oddelenia inovácií, individuálnych riešení a stratégie. Dnes sa najviac zaoberáme vyhľadávaním obchodníkov pre korporátny segment. Rovnako sa staráme aj o rozvoj zamestnancov a manažérov. Snažíme sa posilňovať soft-skills u našich vedúcich pracovníkov formou koučingu, pripravujeme aj systém školení na existujúce aj nové produkty a e-learningový softvér pre rast efektivity interného vzdelávania vrátane rýchlejšej adaptácie nových zamestnancov. Modernizujeme aj naše pracovné priestory, avšak nielen v štýle najnovších moderných trendov chill-out priestorov, ale záleží nám najmä na príjemnom a pohodlnom pracovnom prostredí v rámci kancelárií.

Vnímate pri vyhľadávaní uchádzačov rozdiely medzi mladými ľuďmi a uchádzačmi vo vyššom veku?

Jednoznačne áno. Chcieť od generácie nad 45 rokov, aby pracovala v otvorenom priestore typu open space celý deň a osobné veci si odkladala do plavárenských skriniek, nepovažujeme za optimálne. Dnešní štyridsiatnici majú jednoducho isté pracovné návyky – potrebujú svoju kanceláriu, svoj pracovný stôl a stoličku. V novom modernom systéme prispôsobenom mladej generácii by sa necítili vo svojej koži. Z nášho pohľadu je to ako „hrať veľkú šachovú partiu“ a správne umiestniť rôzne typy uchádzačov do priestoru, ktorý im najviac vyhovuje. Preferujeme zmiešané kolektívy, ktoré sú podľa nás oveľa produktívnejšie ako čisto vekovo segmentované skupiny. Ponúkame rôzne kariérne príležitosti aj súčasným zamestnancom a umožňujeme im posunúť sa na pozíciu, ktorá je pre nich výzvou i snom zároveň.

Aktuálne sa veľa hovorí o nedostatku vhodnej pracovnej sily. Ako si s tým viete poradiť?

Dlhodobo pracujeme s našimi ľuďmi v regiónoch. Je výhodou, ak naši zamestnanci poznajú lokálne prostredie, priamu konkurenciu, zvyklosti klientov, s ktorými majú osobnejší kontakt. Ešte pred tromi-štyrmi rokmi sa nám potvrdzovalo, že ľudia v regiónoch sú iní ako bratislavskí uchádzači – prejavoval sa u nich trend inej výchovy a istej sebareflexie – zdali sa nám oveľa skromnejší a nie až tak nesprávne asertívni. V posledných rokoch sa dané rozdiely postupne stierajú, čo je dané aj školským systémom a výchovou k vyššiemu sebavedomiu v tom zmysle, že majú „na to“, aby dobyli svet.

V tomto smere pracovný trh kazia aj startupy a rôzne zahraničné IT či technologické spoločnosti, ktoré naberú do svojich radov mladých ľudí, vkladajú do ich obrovské finančné prostriedky, ponúknu im nadštandardné platy a po pár mesiacoch odídu, projekt sa skončí, keďže nenaplnil ich očakávania. Mladí ľudia zostanú voľní, ale už sú „pokazení“ – majú vysoké nároky na pracovné i platové podmienky. Vhodnou možnosťou pre nich je ísť skúsiť šťastie do zahraničia a presadiť sa tam, ak majú pocit, že na tuzemskom trhu nemajú uplatnenie. Pracovný trh pokazil aj fakt, že si firmy „kradnú“ schopných uchádzačov a snažia sa ich získať pre seba. Prirodzene, treba si uvedomiť, že trh nemôže žiť z nereálnych požiadaviek uchádzačov a podmienky na ňom sa musia časom jednoducho zreálniť.

Akým spôsobom sa snažíte udržať si ľudí vo firme – v rámci tlakov od konkurencie i uchádzačov?

Viem, že to môže znieť ako klišé, ale u nás zohráva významnú úlohu atmosféra, ktorá u nás panuje, a celkové dobré priateľské až rodinné väzby. Tento parameter dokonca úplne signifikantne boduje aj v prieskume spokojnosti našich zamestnancov i zákazníkov, ktorí nás poznajú. Pomáha nám to aj pri stabilizácii zamestnancov, od rodiny sa totiž len tak ľahko neodchádza. Sme stredne veľká firma, a tak stále dokážeme udržať atraktivitu pracovných miest tým, že rozsah práce, ktorú môžu naši ľudia vykonávať, je veľmi široký. Práve to mnohým zamestnancom vyhovuje – nie sú úzko špecializovaní len na jeden menší úsek činností, ale môžu sa venovať širokému spektru úloh v rámci celej firmy.

Veľkou výhodou v Slovanete tiež je, že dokážeme zavádzať inovácie prakticky okamžite a ľudia vidia daný efekt hneď. Napríklad novú službu alebo produkt dokážeme zaviesť aj počas jedného či dvoch týždňov, čo nás veľmi výrazne odlišuje od zošnurovaného korporátneho prostredia, s jasne zadefinovanými pravidlami a postupmi. U nás pracuje okolo 40 manažérov či vedúcich tímov, ktorí dokážu dané procesy okamžite skonzultovať a dať zelenú skvelej myšlienke, ktorú niekto priniesol. Mnohí u nás pracujú už viac ako desať rokov a idú ostatným dobrým osobným príkladom svojou poctivou a usilovnou prácou. Hoci niekedy v oblasti platových podmienok nevieme vždy bojovať s našou konkurenciou, snažíme sa proaktívne motivovať našich ľudí v rôznych iných oblastiach, aby sa u nás cítili spokojní a rozvíjali nielen firmu, ale aj seba.

Ktoré profesie považujete vo vašom odbore za nedostatkové a prečo?

Pravdepodobne najväčší nedostatok ľudí v súčasnosti vnímame pri obchodníckych pozíciách. Čiže ide o ľudí, ktorí „naháňajú“ biznis a prinášajú tržby do spoločnosti, čo je dnes v relatívne saturovanom trhovom prostredí dosť náročné. Spravidla tí šikovní sú už na pracovnom trhu rozchytaní a dlhodobo etablovaní v spoločnostiach, odkiaľ je ťažké ich získať, a situáciu ovplyvňuje aj fakt, že predávame služby, čo si na rozdiel od hmatateľných produktov vyžaduje vyšší level dobrých komunikačných zručností.

Vo firme máme celkovo 22 biznisových služieb, dobrý obchodník ich musí všetky zvládnuť a vedieť odprezentovať potenciálnym zákazníkom. Slovenský trh je relatívne malý a mnohých obchodníkov odrádza aj to, ak nedosiahnu okamžité výsledky – jednoducho nemajú dostatočnú vytrvalosť. Považujeme sa za inovatívneho alternatívneho operátora a snažíme sa udržať si vlastnú dynamiku i flexibilitu, ktoré veľké spoločnosti nášho typu často nemajú. Prirodzene, stretávame sa aj s nedostatkom programátorov, nakoľko na to, aby ste zaviedli kvalitné inovatívne služby, potrebujete správne naprogramovať vhodné systémy a aplikácie. Mnohí kvalitní programátori pracujú súčasne na troch či štyroch projektoch a často si ich „požičiavame“ spoločne s inými firmami, neraz aj medzi našou konkurenciou, pričom pre nás pracujú zákazkovým systémom. Je to úplne nová situácia ako pred pár rokmi.

Aké zaujímavé benefity či vzdelávanie ponúkate vašim ľuďom a čím sa môžete pochváliť?

Benefity máme podobné ako naša konkurencia, v tejto oblasti je ťažké vymyslieť ešte niečo nové a nezvyčajné. Možno ako jedna z prvých firiem sme pred tromi rokmi obohatili ponuku benefitov pre zamestnancov o tzv. fit day. Vďaka nemu majú zamestnanci možnosť vziať si v práci voľno a oddýchnuť si venovaním sa aktivitám v rámci zdravého životného štýlu, ako napr. navštíviť fitnescentrum, plaváreň, urobiť si výlet do prírody alebo sa venovať svojim obľúbeným športovým aktivitám. Naši pracovníci radi využívajú aj home office a sick day, ktoré si čerpajú v prípade, ak sa necítia dobre, ale vybrať si môžu zo širokej palety ďalších benefitov, ponúkame rôzne finančné príspevky, dni voľna na rôzne udalosti.

Najlepšie hodnotený je však benefit, ktorý je paradoxne najmenej využívaný, a to finančná podpora firmy, keď sa človeku niečo stane po zdravotnej stránke. Ide o doplácanie PN po 10. dni do tretieho mesiaca, pri ktorom  dorovnávame mzdu zamestnanca do výšky čistého príjmu po odrátaní dávok, ktoré zamestnanec dostal vyplatené od Sociálnej poisťovne. Ľudia oceňujú, že ak by sa im niečo stalo, nebude ich rodina trpieť po finančnej stránke. Trendy v oblasti benefitov sa však čoraz viac budú prispôsobovať práve miléniovej generácii. Dnes vám bez problémov mladý kolega odmietne poobednú zmenu, pretože ide s kamarátmi na bicykel a chce si ten čas užiť... Práve to mladí neraz vyčítajú staršej generácii – nič zo života nemáte, len pracujete. Zarobené peniaze potom nemáte čas použiť a investovať do seba. Pracovné tempo sa bude prispôsobovať čoraz viac ich životnému štýlu a to prinesie nemalé výzvy aj pre zamestnávateľov.

(red)

Mini dotazník manažérky:

  • Na pozíciu riaditeľky ľudských zdrojov ste nastúpili pred viac ako 15 rokmi. Čím si vás táto profesia získala?

Pôvodne som chcela byť veterinárnou lekárkou, bol to môj životný sen. Keďže pochádzam z lekárskej rodiny a rodičia mi kvôli alergii nepodpísali prihlášku na vysokú školu, začala som študovať psychológiu. Z ponúkaného zamerania študijných smerov som sa nakoniec rozhodla pre pracovnú psychológiu. S úsmevom teraz hovorím, že mojím poslaním je byť dobrým lídrom, koučom a partnerom pre manažérov a úlohou nášho oddelenia je vytvoriť v spoločnosti pre kolegov takú atmosféru, aby sa cítili v práci príjemne a pohodlne. Som extrovertný typ človeka, veľmi rada pracujem a komunikujem s ľuďmi, preto ma moja práca veľmi napĺňa.

  • Ktoré opatrenia vo vašej firme považujete z pohľadu ľudských zdrojov za prelomové a prečo?

Úprimne ma teší, že sme sa v Slovanete dokázali vyhnúť zbytočným chybám, na ktoré by sme doplácali. Nie sme tlačení žiadnou materskou firmou ani HR centrálou v zahraničí, ktorá by usmerňovala celkové personálne procesy u nás. Aktuálne sú trendom talent manažment, líderstvo, koučing či e-learning, ale nikdy sme ich celoplošne nezavádzali ako momentálny hit. Ľudia preto neboli traumatizovaní, že sa musia prispôsobovať zmenám len preto, lebo boli vynútené manažmentom. Vždy sme si boli vedomí určitých rizík, ktoré by to prinieslo, a navyše by si to vyžadovalo nemalé finančné nároky. Dlhodobo sa nám potvrdzuje správnosť našej cesty i v tom, že z týchto trendových noviniek sme si vyberali a zavádzali len tie správne „zrniečka“, ktoré nám dávali zmysel.

  • V čom vidíte najväčšie príležitosti pre váš ďalší osobný či manažérsky rozvoj?

Najväčší prínos mojej práce vnímam v tom, keď sa za mnou prídu poradiť ľudia z našej firmy a zdôverujú sa mi s rôznymi životnými situáciami, ktoré ich postretli, či už v práci alebo v súkromí. Obrovskou príležitosťou je pre mňa, že fungujem v manažmente firmy a celý náš manažérsky tím je pre mňa osobne veľmi inšpiratívny. Máme veľkú výhodu v tom, že fungujeme nezávisle a sami sa rozhodujeme o tom, ktorým smerom sa posunieme, aké služby budeme ponúkať a aké inovácie zavedieme. Nepotrebujeme fungovať štýlom rýchleho zbohatnutia, ale staviame na dlhoročnej profesionalite. Naši majitelia sú súčasne výkonnými manažérmi firmy a vďaka úsiliu našich ľudí patríme medzi stabilných hráčov na trhu. Chceme si užiť rolu najväčšieho alternatívneho operátora a chceme ukázať zákazníkom, že sa oplatí dôverovať nám.  

(red)

Mgr. Michaela Hercegová (riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Slovanet)

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor pracovná psychológia. Pôsobila v personálnej a vzdelávacej agentúre a neskôr v Joint Venture americkej nadnárodnej korporácie Molex, Inc. So spoločnosťou Slovanet spolupracovala najprv ako externá konzultantka pri budovaní systému riadenia ľudských zdrojov, neskôr nastúpila na pozíciu ich riaditeľky.