Tieto zistenia vyplynuli z aktuálnej štúdie Barometer rodinných podnikov v Európe 2018, ktorý realizovali KPMG a združenie európskych rodinných podnikov EFB. 

Rodinné podniky na Slovensku podstatne prispievajú k zamestnanosti a stabilite ekonomiky. Mnohé sú rovnocennou konkurenciou pre silných hráčov na domácom trhu a zahraničí. „Priemerná slovenská rodinná firma pôsobí na trhu dlhšie ako 20 rokov, má viac ako 50 zamestnancov a tržby menšie ako 10 miliónov eur ročne. Vlastní ju stále rodina zakladateľa, ktorý vo firme ešte osobne pôsobí," uvádza štúdia.

Napriek tomu, že v 80 % rodinných firiem na Slovensku stále pôsobí pôvodný zakladateľ, viac ako tretina rodín má vybratého nástupcu, ktorý už vo firme pracuje. Tretina slovenských rodinných firiem by dokonca uvažovala o vymenovaní generálneho riaditeľa, ktorý by nebol členom rodiny.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že ak by štát prijal opatrenia na podporu rodinného podnikania, takmer dve tretiny opýtaných by ocenili prijatie definície rodinného podniku a úpravu legislatívy. „Úpravou sa v tomto kontexte myslí najmä zníženie daňovej záťaže pri prechode vlastníctva na ďalšiu generáciu," vysvetlil predseda Rady partnerov KPMG na Slovensku Ľuboš Vančo. Zároveň dodal, že ako rodinné podniky rastú, častejšie potrebujú do tímu človeka mimo rodinu so špecifickými zručnosťami, ako sú experti na digitálne inovácie alebo na kľúčové úlohy na úrovni výroby alebo montáže.

Z výsledkov tiež vyplynulo, že 78 % predstaviteľov rodinných firiem na Slovensku verí, že nasledujúcich 12 mesiacov prinesie pozitívne správy. Znamená to mierny pokles optimizmu oproti minulému roku.

Výrazne sa však zvýšil podiel tých, ktorým za posledný rok narástli obraty. Kým v roku 2017 zaznamenala nárast obratov necelá polovica respondentov, v súčasnosti je to 70 % opýtaných. „Tieto prostriedky plánujú takmer všetky firmy investovať naspäť do svojho podnikania," konštatuje sa v štúdii.

Výsledy Barometra rodinných podnikov v Európe 2018 sú založené na viac ako 1500 odpovediach respondentov z rodinných firiem v 26 krajinách Európy vrátane Slovenska. Zber dát bol zrealizovaný formou on-line dotazníka v máji až júli tohto roka.