„Už dnes existujú technológie, ktoré umožňujú automatizovať až 53 percent pracovných aktivít na Slovensku. To by predstavovalo až 1,2 milióna pracovných miest. Dopad na zamestnanosť a celkovú produktivitu bude závisieť na pripravenosti ľudí a štruktúre ekonomiky,“ upozorňuje Dan Svoboda, Managing Partner pre McKinsey Čechy a Slovensko. „Ľudia si prácu pravdepodobne nájdu – tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich technologických revolúciách. Automatizácia teda predstavuje príležitosť posunúť ekonomiku k produkcii vyššej pridanej hodnoty.“

Slovensko v miere digitalizácie zaostáva za ostatnými krajinami v regióne vo väčšine odvetví. Najväčšie medzery má vo výrobe, profesionálnych službách a obchode. Práve tieto odvetvia pritom majú značný potenciál pre automatizáciu (napríklad v sektore výroby môže byť automatizovaných až 66 percent pracovných miest).

Slováci zaostávajú v pokročilých digitálnych zručnostiach

„Ak firmy začnú využívať svoj automatizačný a digitalizačný potenciál, dopyt po IT expertoch a programátoroch výrazne vzrastie. Tiež bude čoraz dôležitejšie rozvíjať technologické zručnosti u existujúcich zamestnancov,“ hovorí Michal Skalský, Partner & Leader pre Digital McKinsey CEE. Slovenská populácia však za digitálnymi šampiónmi v pokročilých technologických zručnostiach výrazne zaostáva, najmä vo vekovej kategórii nad 35 rokov.

Ako uspieť v digitálnej budúcnosti

Na tom, aby sa Slovensko stalo pokročilou digitálnou ekonomikou Európy, musí spolupracovať štát, firmy aj jednotlivci. Je potrebné vyriešiť sadu „domácich úloh“, vrátane väčšieho zapojenia firiem do školenia zamestnancov v pokročilých IT zručnostiach, podpory celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie, užívateľsky prívetivej digitalizácie verejných služieb, či zlepšovania prostredia pre startupy a digitálne inovácie. Slovensko má tiež príležitosť posilniť spoluprácu s ostatnými stredoeurópskymi krajinami, ktoré riešia podobné problémy. Regionálna spolupráca Slovensku môže pomôcť lepšie obhajovať záujmy svojej digitálnej ekonomiky v EÚ.

Príbehy firiem, ktoré stavili na digitalizáciu a uspeli

ULTRA PLAST, s.r.o.
Slovenská spoločnosť ULTRA PLAST vyrába tepelne tvarované plastové produkty. Jej vlajkovou loďou sú strešné boxy. Poskytuje kompletné služby od návrhu, výroby, až po inštaláciu plastov. Firma vznikla v roku 1994 v Lipanoch v Prešovskom kraji. Spočiatku bola silne závislá od automobilového priemyslu, v dôsledku čoho v priebehu finančnej krízy v roku 2008 stratila až 90 percent svojich zákazníkov. „Na záchranu rodinného podniku som musel rýchlo nájsť nových odberateľov,“ hovorí generálny riaditeľ Peter Nedeliak. „Rozhodol som sa vsadiť na digitálnu reklamu.“

Už o tri mesiace sa spoločnosť vrátila do pôvodnej kondície, spravovala nový internetový obchod a predávala online. Dnes firma pôsobí na 12 trhoch, prevádzkuje e-shopy po celom svete a ponúka inovatívne produkty a služby. „Náš príbeh ukazuje, že aj tradičné sektory môžu vďaka digitalizácii rásť,“ dodáva Nedeliak.


GymBeam, s.r.o.

GymBeam je e-shop, ktorý predáva výživové doplnky, športové oblečenie a vybavenie. V roku 2014 ho založil Dalibor Cicman (na snímke). Spočiatku išlo o malý podnik s jedným zamestnancom, neskôr sa firma rozrástla na špičkový internetový obchod s obratom vo výške viac ako 20 miliónov eur. V súčasnosti má GymBeam takmer dva milióny zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Úspech firmy spočíva najmä v obchodnom modeli, ktorý využíva silné digitálne a dátové prostriedky. Zamestnanci napríklad denne analyzujú stránky e-shopu a správanie zákazníkov. Poznatky potom využívajú vo všetkých fázach svojej práce – pri návrhoch a vývoji produktov, ich umiestňovaní a propagácii na webe, ako aj pri skladovaní a pri automatizácii niektorých činností.  „Spájame špecialistov, ktorí vyvíjajú naše produkty, so softvérovými nástrojmi. To nám umožňuje stále sa zlepšovať,“ vraví Cicman.


SAPIE
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku je občianske združenie, ktoré spája viac ako 75 inovatívnych slovenských firiem z radov startupov, digitálnych spoločností, rýchlo rastúcich firiem či coworkingových priestorov. SAPIE bolo založené v roku 2014 ako nezávislá nezisková platforma reprezentujúca digitálnu ekonomiku. Cieľom aliancie je budovať partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom a obhajovať záujmy inovatívnych spoločností na národnej a európskej úrovni.

SAPIE sa sústreďuje na tri piliere inovatívneho ekosystému – vzdelávanie, startupový ekosystém a podporu globálnych rýchlorastúcich spoločností. „Digitálna ekonomika jasne prerastá hranice krajín. Čím viac je Slovensko otvorené, čím viac sú naše regulácie harmonizované s potrebami digitálnych spoločností, tým väčší je náš potenciál pre rast,“ vysvetľuje Adela Zábražná, predsedníčka SAPIE (na snímke).