Privátne bankovníctvo v súčasnosti predstavuje symbol akéhosi VIP sveta, kam majú prístup len vybraní ľudia, ktorí ako vstupenku „ukazujú“ milióny na účte. „Vstupenkou do tohto sektora je vlastníctvo väčšieho objemu majetku. V takom prípade sa klient dostáva k exkluzívnej starostlivosti a exkluzívnym produktom. Úroveň exkluzivity a starostlivosti sa líši od banky k banke,“ objasňuje Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas.

Skutočnosť, že každá banka má spravidla inak nastavené kritériá na klientov, ktorých oslovuje s ponukou privátneho bankovníctva, potvrdzuje aj Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. „Niektoré banky dokonca zaviedli istý ‚medzikrok‘ v podobe osobného kontaktu bankára, ktorý sa stará o svojho klienta. Privátne bankovníctvo nie je v zásade nič iné ako starostlivosť o investície. Pritom napríklad o pravidelné investovanie do podielových fondov sa rovnako kvalitne vie postarať finančný sprostredkovateľ a bankový zamestnanec.“ Rozdiel je podľa finančného experta len v tom, že nezávislý sprostredkovateľ pracuje s viacerými správcami, zatiaľ čo v banke má klient na výber len z ponuky jedného správcu.

Privátny servis je o osobnom kontakte

Privátne bankovníctvo predpokladá, že privátny bankár má pod správou malý počet klientov, o ktorých sa stará. „Pozná ich potreby, je im k dispozícii a pravidelne sa s nimi stretáva na servisných stretnutiach. Prechádzajú si ich aktuálne potreby, novinky či zmeny,“ objasňuje Maroš Ovčarik. V prvom rade je to o nadväzovaní osobných väzieb, dôvere, poradenstve a až potom aj o produktoch. Práca na oddeleniach privátneho bankovníctva je aj pre zamestnancov banky vnímaná ako atraktívnejšia – je tam vyššia odbornosť a nízka fluktuácia v porovnaní s pobočkovými pracovníkmi.

Kým banka klientovi navrhne riešenie jeho finančných potrieb, musí ho najskôr detailne spoznať. A klienti, ktorí chcú zhodnocovať svoje úspory, vyžadujú bez ohľadu na výšku svojho konta predovšetkým jedno: odborníka, ktorý im poradí a vybaví s tým súvisiacu administratívu a povinnosti za nich. „Aj napriek rozvoju moderných technológií naďalej platí, že takíto klienti stále preferujú osobný kontakt. Je v tom najmä na začiatku spolupráce aj psychológia: logicky chcú poznať človeka, ktorý sa stará o ich financie. Avšak takisto v ďalších rokoch oceňujú osobné poradenstvo, najmä ak s iniciatívou a investičným tipom či upozornením k situácii na trhu, prichádza odborník,“ konštatuje Marián Búlik.

Vybudujte si finančnú nezávislosť–  diverzifikujte

Chcete v banke investovať, či už ako bežný, alebo solventnejší klient? V princípe jediný rozdiel je vo výške vášho bankového konta... „Nároky ľudí s pravidelnou investíciou 100 eur aj 2 000 eur sú v podstate identické. Klienti na Slovensku sú ešte stále prevažujúco konzervatívni, čiže viac ako výnos ich zaujíma zabezpečenie voči strate. Pri investíciách do podielových fondov vychádza investičná stratégia z ich rizikového profilu a dĺžky investičného horizontu,“ spresňuje Marián Búlik. Podľa jeho postrehov občas od klientov prichádza aj požiadavka na rizikovú investíciu, ako napríklad v čase boomu do kryptomien, avšak zvyčajne sa nechajú od zbytočného gamblingu odradiť.

Investovanie pre bohatých ľudí je podľa slov Maroša Ovčarika v prvom rade o ochrane úspor s výnosom vyšším, ako ponúkajú konzervatívne bankové produkty. Nie o naháňaní maximálnych výnosov s vysokým rizikom. „Preferenciou bohatých je využiť rozumne diverzifikované portfóliá, ktoré ich chránia pred korekciami. Vtedy je mimoriadne dôležité mať k dispozícii privátneho bankára, ktorý v čase korekcií, ale aj nárastov trhov, dokáže objasniť, čo sa na trhoch deje a aké je jeho odporúčanie. Tiež by mal tlmiť niekedy emočné rozhodnutia klientov, ktoré významne ovplyvňujú aj ich investičné rozhodnutia.“

Bohatí majú na muške umenie, hodinky i drahé kovy

Klienti privátneho bankovníctva podľa Michala Orlovského, riaditeľa Erste Private Bankingu na Slovensku, investujú prevažne do tradičných, skôr konzervatívnych investícií. „V rámci diverzifikácie svojho majetku však istý priestor ich portfólia tvoria aj alternatívne investície, súvisiace s ich záujmami či koníčkami. Patrí sem napríklad investovanie do nehnuteľností, drahých kovov, umeleckých diel či do vína.“

Je však možné na takýchto investíciách zarobiť? „Pri alternatívnych investíciách sa dá zarobiť, treba si však uvedomiť aj nasledujúce faktory: nižšiu likviditu, dlhší odporúčaný investičný horizont, ako aj prípadné dodatočné náklady súvisiace s investíciou,“ objasňuje Michal Orlovský. Pri alternatívnych investíciách je podľa neho veľmi dôležitá aj odbornosť klienta, aby dokonale poznal aktívum, do ktorého chce investovať. „Klienti privátneho bankovníctva majú momentálne v obľube najmä ‚tradičné‘ investície do nehnuteľností, umeleckých diel či pozemkov. Vieme napríklad sprostredkovať stretnutie so znalcami umenia, ponúkame možnosť investovať do diamantov či pomoc so zostavením archívnej vínnej zbierky,“ dodáva riaditeľ Erste Private Bankingu.  

Netradičné benefity mnohých lákajú

Šampanské v salóniku ani pozvanie na golf sa pri privátnych službách v bežnej banke spravidla nedá očakávať, avšak súčasťou niektorých akciových nákupov býva podľa Mariána Búlika napríklad nielen podiel na dividende, ale i členstvo v akcionárskom klube s benefitmi. „Známym príkladom sú akcie a dlhopisy TMR a benefity v podobe skipasov a zliav v lyžiarskych strediskách i ďalších zariadeniach skupiny v cestovnom ruchu. Výhodnejšie úroky sa týkajú spravidla bankových vkladov, avšak rozdiely sa pohybujú v stotinách percenta a sú prakticky irelevantné,“ objasňuje finančný poradca. Istú skupinu klientov tvoria aj ľudia, ktorí investujú milióny eur do úžitkového luxusu.

Ako dodáva Maroš Ovčarik, existujú tiež produkty, kde poplatková politika významne závisí od objemov, ktoré klient cez banku realizuje. „Či sú to investície, úvery, prípadne iné bankové produkty. Zároveň niektoré produkty sú k dispozícii len od určitého minimálneho objemu.“ Privátne bankovníctvo však rozhodne netreba okliešťovať iba na oblasť financií. V bankách sa môžete stretnúť s rôznymi doplnkovými službami rôzneho rozsahu – najčastejšie ide o concierge služby s osobným a diskrétnym prístupom 24 hodín denne, daňové a právne konzultácie, služby spojené s investovaním do nehnuteľností, drahých vín, umenia, špeciálne dovolenkové ponuky, úschovu zlatých odliatkov v banke, investovanie do diamantov a podobne.

Rozumné investovanie má jasné pravidlá

Mnohí klienti privátneho bankovníctva neraz tiež odvážne investujú. Rozumné investovanie má svoje princípy. „Dlhodobo nehrá v prospech klienta špekulácia, snaha nájsť na trhu nevšimnuté príležitosti. Čas pracuje v prospech klientov. Tento princíp platí bez ohľadu na to, či má klient desaťtisíc eur alebo milión. V zásade však platí, že ak je investícia nastavená správne, akýkoľvek výkyv na trhoch by nemal byť impulzom k panike a presunu do iných aktív,“ konštatuje Marián Búlik. Dlhodobo najviac zarábajú investície, ktoré mali čas na svoje zhodnotenie a prešli nárastmi aj pádmi.

Na čo sa teda oplatí myslieť pri investovaní v ďalších mesiacoch? Podľa Maroša Ovčarika americký akciový trh dosiahne na jeseň tohto roka nepretržitých vyše 10 rokov rastu, v ktorom žiadny kvartál neskončil poklesom indexov. „To je situácia, v ktorej logicky odborníci predikujú skorú a razantnú korekciu v podobe krízy. Dnes je viac ako inokedy dôležité dodržiavať základné pravidlá investovania – pravidelné investovanie v časoch rastu aj poklesu pre priemerovanie ceny nakupovaných cenných papierov a znižovanie rizika straty a dodržiavanie investičného horizontu aj pri výkyvoch na trhu. Tohto sme boli svedkom napríklad v decembri minulého roka,“ uzatvára expert.