1. Nie cena, ale celkové náklady

Veľa firiem si stále vyberá vozidlo podľa jeho obstarávacej ceny a nie z hľadiska celkových prevádzkových nákladov na vozidlo (Total Cost of Ownership – TCO) či mobilitu (Total Cost of Mobility – TCM). To je základná chyba, pretože práve celkové náklady ukážu, ktoré auto bude najvýhodnejšie obstarať do vozového parku.

„Celkové prevádzkové náklady zahŕňajú okrem financovania, respektíve kúpnej ceny auta aj náklady na palivo a ostatné služby, ktoré s autom súvisia. Patria sem náklady na pneumatiky, pravidelný servis a údržba, poistenie, náhradné vozidlá, registračné poplatky, cestná daň, diaľničná známka, asistenčné služby, ako aj administratívne náklady spojené s riadením vozového parku. V neposlednom rade je to aj čas vodiča či náklady fleet manažéra, na ktoré sa často zabúda. Ide o skutočné náklady na vozový park počas doby jeho užívania,“ upozorňuje Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. Pri mnohých z daných položiek je pritom ťažké predpokladať vopred vývoj nákladov.

2. Pozor na náklady na palivo a servis

Náklady na pohonné hmoty predstavujú jednu z najväčších položiek celkových prevádzkových nákladov. „Z celkových nákladov dokážu firme odkrojiť až tretinu, preto je výber správneho vozidla dôležitý,“ prízvukuje Lucia Čišková. Nemenej dôležité je aj nastavenie palivovej politiky vo firme, pretože náklady môžete ešte optimalizovať.

Využívanie bezhotovostných palivových kariet dnes firmám umožňuje efektívne monitorovať palivové náklady vodičov firemných vozidiel,“ podotýka expertka z praxe. Dobrým riešením môže byť operatívny lízing, ktorý zaznamenáva aj v segmente malých a stredných firiem stúpajúci trend. Môže za to úspora nákladov pri správe firemného vozového parku. Ten pri malých firmách tvorí približne do 10 vozidiel a pri stredne veľkých firmách 10 až 50 vozidiel. Pri operatívnom lízingu šetria podnikatelia nielen náklady na zriadenie vozového parku, no zároveň im odpadajú starosti so servisom vozidiel. „Malé firmy si nemôžu dovoliť zamestnať človeka, ktorý by sa staral výhradne o firemný vozový park,“ tvrdí Michal Duška, obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia. Poukazuje tak na jeden z najčastejších dôvodov, prečo sa majitelia malých firiem rozhodnú pre uvedené služby operatívneho lízingu.

3. Investujte do biznisu, nie do auta

Viete, že už po roku stratí vozidlo 30 až 50 % svojej hodnoty a keby ste ho predávali po šiestich rokoch, stratí v priemere až 75 % hodnoty? Nákup auta do majetku tak síce umožňuje firme vlastniť vozidlo bez záväzkov voči tretím stranám, no je tu zaťaženie cash flow a povinnosť viacročných odpisov nákladov. Čo je ešte dôležitejšie, popri ekonomickom riziku rastie aj riziko obetovanej príležitosti.

Výnosnosť biznisu firiem sa na Slovensku pohybuje v priemere 8 až 15 percent, pri firmách z IT, telekomunikácií a farmaceutického sektora dokonca 100 %. Ak si zoberieme, že by do kúpy auta mala firma investovať 25-tisíc eur, už po štyroch rokoch, keď by auto aj vo vlastníctve musela obmeniť, prináša stratu na výnosnosti biznisu niekoľko tisíc eur,“ upozorňuje expertka. Peniaze investované do auta sú utopeným kapitálom, ktorý môže každá firma investovať radšej do rozvoja svojho podnikania.

4. Nenechajte auto rozpadnúť sa

Azda najväčšou chybou pri kúpe vozidla do majetku je snaha držať vozidlo v majetku do jeho „rozpadnutia sa“. „Pre obmenu vozového parku by sa firma mala rozhodnúť v momente, keď vozidlo dosiahne vek približne 60 mesiacov alebo 180 000 km pri benzínovej motorizácii a 200 000 km pri naftovej. Samozrejme, vždy záleží na aktuálnom technickom stave vozidla a situácii danej spoločnosti,“ vysvetľuje expertka. Pravidlá obmeny vozového parku by mala mať každá firma stanovené v rámci interných smerníc.

5. Poznajte rozdiel medzi lízingmi

Ešte stále veľa firiem nerozlišuje medzi jednotlivými formami lízingov. Pri finančnom lízingu si s výnimkou akontácie firma síce outsourcuje financovanie obstarania auta, no keďže ho nakupuje do majetku, musí i tak prefinancovať celú obstarávaciu hodnotu vozidla vrátane vcelku vysokých úrokov.

Teda musí prefinancovať aj tú hodnotu vozidla, ktorú v realite nevyužije. Pri operatívnom lízingu firma neplatí akontáciu a prefinancuje len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla. Teda len reálne využitú hodnotu vozidla. Zároveň jej odpadajú starosti s odpredajom vozidla a snahou získať časť investovaných peňazí späť, ako je to v prípade kúpy vozidla do majetku,“ vysvetľuje Lucia Čišková.

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment.