Dôraz na systémy, ktoré dokážu rásť s podnikom

Stanislav Žak - Director Enterprise Segment, Asseco Solutions

V posledných rokoch je kladený dôraz na systémy, ktoré dokážu rásť s podnikom a hlavne sa prispôsobovať jeho zmenám. Veľa firiem na vlastnej koži zažilo „dobré“ časy, ale aj krízu, ktorá prinútila podnikateľov viac prehodnocovať investície, a najmä optimalizovať procesy, od jednoduchých až po tie s najvyššou pridanou hodnotou.

Jeden podnikový modul, alebo viac separátnych riešení pre firmy?

V súčasnosti je ťažké pokryť všetky procesy podniku jedným systémom bez použitia iných nástrojov, ktoré suplujú ďalšie potrebné moduly. Tak ako sa vyvíjajú technológie a kopírujú trh, aj segment ERP napreduje a požiadavky klientov sú oveľa náročnejšie. Zákazníci používajú produkty na bežnú agendu a pri manažérskych rozhodnutiach tiež ako silný nástroj, ktorý im vie poskytnúť  okamžitý prehľad o hospodárení a v neposlednom rade aj vytvoriť základ pre predikciu ich vývoja.

Dokážu manažéri firiem vhodne využívať ERP systémy a cloud?

Využívanie systémov je na vysokej úrovni, ale stále je čo zlepšovať. Rezervy vidím predovšetkým v tom, že pretrváva strach z integrácií a firmy sa kvôli tomu boja inovovať, hľadať efektívne riešenia. Pri výbere ideálneho riešenia by sa mali zamerať na služby, ktoré budú potrebovať po implementácii v bežnej prevádzke. Mali by zvážiť návratnosť investícii a brať do úvahy aj referencie firmy, ktorá im produkt bude dodávať.

Ako dosiahnuť obľúbenosť softvéru u zákazníkov?

Zákazníci sú naším dôležitým partnerom počas celej doby vzájomnej spolupráce, ich spokojnosť dosahuje 96 percent. Poskytujeme im okrem odbornej komunikácie, technickej podpory a zákazníckych riešení prispôsobených priamo na ich potreby, aj možnosť spolupráce na vývoji a neustálom zlepšovaní produktu.  

 

 

Softvér by mal vedieť vyriešiť problémy zákazníka

Viktor Pieš, výkonný riaditeľ Solitea Slovensko

Na trhu, je veľký záujem o informačné systémy, ako aj o cloudové aplikácie. Rastúci dopyt sme zaznamenali najmä v oblasti ERP systémov, obsluhujúcich veľké celky podnikovej infraštruktúry, ale aj v oblasti cloudových aplikácií, pomáhajúcich malým živnostníkom a podnikateľom pri ich bežnej práci s faktúrami bez nutnosti si čokoľvek inštalovať.

Jeden podnikový modul, alebo viac separátnych riešení pre firmy?

Všetko však záleží od veľkosti firmy a náročnosti požiadaviek na konkrétne súčasti systému. Skôr ako jednoznačnú orientáciu na jedno alebo viacej riešení by som sa sústredil na otvorenú možnosť integrácie a vzájomnej komunikácie jednotlivých systémov navzájom. Aktuálne pozorujeme aj dynamickejšie rozvíjajúce sa podniky vo forme start-uppov. Prvotným kritériom výberu systémov je cena. Idea integrácie podnikových činností do jedného celku, alebo koncept rozvoja spoločnosti sú starosti „na neskôr“. Minimalistický prístup v daných podmienkach chápem, no u mnohých firiem tento trend zotrváva aj po ich raste a mnohoročnej existencii.

Dokážu manažéri firiem vhodne využívať ERP systémy a cloud?

Určite dokážu, no podnety na realizáciu zmien prichádzajú pomaly. Z praxe vieme, že požiadavky na výmenu systému prichádzajú najčastejšie v momente, keď sa stretnú viaceré kľúčové vplyvy súčasne a vtedy je ťažké určiť si priority. Riziko zlého rozhodnutia je v tomto momente veľké. Dôležité je uvedomiť si, že vývoj procesov s istotou nastane. Musíte si len zvoliť správne načasovanie na ich realizáciu, prinajmenšom vytvoriť kontrolné mechanizmy ako včas odhaliť riziko prejavu negatívneho vplyvu.

Ako dosiahnuť obľúbenosť softvéru u zákazníkov?

Nemyslím si, že na to existuje univerzálny návod. Jedna podmienka je pre úspech kľúčová, a to ako čo najjednoduchšie ukázať, že práve váš systém bude vedieť vyriešiť problémy zákazníka. Receptom bude vždy správna kombinácia vlastností podľa segmentu klientov, ktorých oslovujete. Jednoduchosť, intuitívnosť, komplexnosť a kvalita. Dôležité je neustále pracovať na vývoji daného produktu tak, aby reagoval na nové trendy.
 

Doba „evidenčných“ softvérov je preč, trendom je automatizácia

Ivan Pšenák, CEO, HT Solution

Priemyslu sa momentálne darí a firmy rastú. Podniky potrebujú kvalitnejšie informačné systémy pre svoj rozvoj. Trendom sú tie, ktoré dokážu prinášať viac automatizácie, optimalizácie a kvalitné podklady pre rozhodnutia manažmentu. Doba „evidenčných“ softvérov je preč. Obdobie implementácie nového ERP systému je vhodné pre zamyslenie sa nad fungovaním podniku. Od dodávateľa požadujú klienti viac metodickej a konzultačnej podpory.

Jeden podnikový modul, alebo viac separátnych riešení pre firmy?

Problém pri koexistencii viacerých systémov je vždy ich vzájomná komunikácia, teda najmä výmena dát medzi nimi. Býva problematická, chybová a ťažkopádna. Ideálny stav je mať iba jeden komplexný systém, pokrývajúci všetky podnikové procesy a potreby. Toto je však v praxi ťažko dosiahnuteľné. Je teda výhodou mať čo najmenej rôznych aplikácií. Čím je vyššia miera ich komunikácie, tým je väčšou chybou ich mať v rôznych softvérových riešeniach. Problém je mať napríklad účtovníctvo, logistiku, predaj v jednom systéme a v inom plánovanie a riadenie výroby. Ale mať jeden systém na uvedené procesy a špecializovaný softvér pre HR oblasť je bežné.

Dokážu manažéri firiem vhodne využívať ERP systémy a cloud?

To je v praxi rôzne, závisí od konkrétnej firmy. Rozdiel spočíva v miere automatizácie a optimalizácie podnikových procesov pomocou informačného systému (ERP). Manažéri progresívnejších firiem vyhodnocujú úzke miesta. Hľadajú vo fabrike príležitosti väčšej automatizácie, optimalizácie. Dôraz kladú na perfektný a aktuálny reporting. Informačný systém podniku zásadne môže ovplyvňovať prevádzku a napredovanie firmy a nie je jednoduché ho vymeniť. Treba byť preto opatrní pri jeho výbere. Podľa môjho názoru dobré referencie eliminujú toto riziko. Keďže za každým informačným systémom sú ľudia na strane dodávateľa, ich kompetentnosť a kooperatívnosť je veľmi dôležitá. Potrebné je, aby vás dodávateľ ERP presvedčil, že systém je schopný rozvíjať do budúcna. Nekupujete si ho iba na pár rokov.

Ako dosiahnuť obľúbenosť softvéru u zákazníkov?

Myslím, že v tomto je naša spoločnosť skutočne špičková. Máme zákazníkov, celé skupiny podnikov, ktoré používajú naše ERP k spokojnosti viac ako 20 rokov. Recept? V prvom rade sú to ľudia a ich orientácia na zákazníka, skúsenosti, kompetencia, komunikatívnosť. A ,samozrejme, softvér, ktorý neustále rozvíjame. Ideálne tak, aby bol o krok pred požiadavkami trhu. Tak, aby sme existujúcim zákazníkom nepovedali „nie, nedá sa“