V Exceli však existuje niekoľko ikon a skratiek, ktoré nás zachránia od monotónnych úkonov a my budeme môcť náš drahocenný čas využiť efektívnejšie.

5 spôsobov, ako skrotiť Excel           

1. Kopírovanie formátu (vzhľadu) buniek

V prípade, že máte naformátovanú bunku, napríklad orámovanie, zafarbenie, rôzne úpravy písma alebo čísla atď. a chcete rovnako naformátovať inú bunku, vieme to jednoducho skopírovať.

Ako na to?

Vyznačte bunku/bunky, ktoré sú upravené, a na karte DOMOV kliknite na ikonu KOPÍROVAŤ FORMÁT (má tvar štetca). Následne vyznačte bunku/bunky, na ktoré chcete aplikovať kopírovaný formát.


2. Vymazať všetko z buniek, aby zostali prázdne – aj bez formátov

Opačný prípad nastáva, keď potrebujete bunky vymazať. Nielen ich obsah, ale aj vzhľad.

Tlačidlo DELETE odstráni iba hodnoty napísané v bunke. Orámovanie, zafarbenie a iné formáty v bunke ostanú.

Ako na to?

Namiesto DELETE použite ikonu VYMAZAŤ >> VYMAZAŤ VŠETKO na karte DOMOV.

 

3. „Zastavenie“ prvého riadku pri rolovaní

Vo veľkých tabuľkách sa dá ľahko „stratiť“. Keď sa presúvate na ďalšie riadky, tak sa hlavička v prvom riadku skryje. Ak tabuľka obsahuje čísla, je ťažké sa v nej zorientovať a mať prehľad o tom, aké údaje ktorý stĺpec obsahuje. Aj na toto existuje riešenie.

Ako na to?

Zabrániť tomu, aby sa prvý stĺpec skrýval, môžete ukotvením riadka. Na karte ZOBRAZIŤ zvoľte ikonu UKOTVIŤ PRIEČKY a tu vyberte napríklad UKOTVIŤ HORNÝ RIADOK.


4. Tlač hlavičky tabuľky na každej strane

Podobný prípad môže nastať pri tlači. Pri tlači veľkých tabuliek chceme mať hlavičku tabuľky vytlačenú na každej strane.

Ako na to?

Nastavenie vykonáte pomocou ikony VYTLAČIŤ NADPISY, ktorú nájdete na karte ROZLOŽENIE STRANY. Kliknite do okienka HORE OPAKOVAŤ RIADKY a vyznačte riadok, ktorý chcete tlačiť na každej strane.


5. Klávesové skratky pre pohyb a vyznačovanie vo veľkých tabuľkách

Presun vo veľkých tabuľkách môže byť dosť zdĺhavý. Jednoduché klávesové skratky však zabezpečia rýchly pohyb a vyznačovanie množstva buniek.

Ako na to?

Pre presun na poslednú bunku v tabuľke stlačte CTRL + šípka nadol. CTRL v kombinácii s hociktorou šípkou vás presunie na poslednú vyplnenú bunku v smere šípky.

Obdobne môžete vyznačovať bunky, a to kombináciou kláves CTRL + SHIFT + šípka v požadovanom smere. 

Nikto nemá rád Excel – pokiaľ nepozná všetky jeho tajné triky. Ukázali sme vám prvých päť pomôcok, ktoré vám ušetria nielen čas, ale aj energiu. Podobných skratiek má Excel v zásobe desiatky. O tých si ale povieme niekedy nabudúce.