Čo je to virtuálne sídlo?

Virtuálne sídlo je službou, ktorá je určená pre akékoľvek firmy a podnikateľské subjekty. Tie majú zo zákona povinnosť uvádzať svoje sídlo, ktoré sa zapisuje do Obchodného registra Slovenskej republiky. Možnosťou, ako tejto požiadavke vyhovieť v medziach zákona, je aj zriadenie virtuálneho sídla – teda akési prenajatie si adresy a poštovej schránky na určenom mieste.

Prečo si zriadiť virtuálne sídlo?

Pre mnoho podnikateľov je adresa sídla len formalitou, nakoľko ich práca nevyžaduje, aby sa zdržiavali stále na jednom mieste. Získať sídlo prenájmom je pomerne drahé a napísať ho na miesto svojho bydliska zase neefektívne z pohľadu straty súkromia. Oveľa lepšou možnosťou je oddeliť pracovný a osobný život zriadením práve virtuálneho sídla.

Ako virtuálne sídlo vyzerá?

Aj keď pojem „virtuálne“ vzbudzuje dojem niečoho imaginárneho, realita je trochu iná. Virtuálne sídlo, respektíve adresa, je reálnou adresou v reálnej nehnuteľnosti. Ak to s podnikaním myslíte vážne, virtuálne sídlo si vybavte v zrekonštruovanej či novopostavenej budove – veď jej fasáda bude niesť meno aj vašej firmy.

Je dôležité, komu nehnuteľnosť, v ktorej mám virtuálne sídlo, patrí?

Odpoveď nemôže byť jednoznačnejšia: áno. V ideálnom prípade by vlastníkom nehnuteľnosti mala byť rovnaká firma, s ktorou virtuálne sídlo riešite. Len tak máte garantované, že vzájomná spolupráca bude bezproblémová a dlhotrvajúca.

Prečo je adresa virtuálneho sídla dôležitá?

Virtuálne sídlo reprezentuje vašu firmu navonok. Ak sa nachádza v problémovej štvrti a v rozpadnutej nehnuteľnosti, imidžu vašej firmy to iste neprospeje. Adresa, na ktorej firma sídli, by mala byť podľa možností lukratívna a dobre dostupná. Tak isto pôsobí dobre, ak sú bezproblémoví aj „susedia“ v podobe firiem, ktoré zdieľajú rovnakú adresu ako tá vaša – profesionáli spolupracujú s profesionálmi, ktorí nemajú záujem obsadzovať svoju nehnuteľnosť firmami s dlhmi a či spoločnosťami, ktoré vedú „biele kone“.

Prečo riešiť virtuálne sídlo v Bratislave?

Práve hlavné mesto Slovenska si mnoho podnikateľov volí ako virtuálne sídlo pre svoje firmy. V mnohých prípadoch ide najmä o prestíž, keďže Bratislava má pre širokú verejnosť v zahraničí stále najväčší cveng. Zahraniční partneri skrátka vidia radšej, keď obchodujú s firmou, ktorá má sídlo v Bratislave.

Čo Bratislava má a iné mestá nie?

V Bratislave majú svoje sídlo tisícky firiem. Len za rok 2017 ich tu vzniklo viac ako 6000, čo je takmer tretina z celkového počtu novo vzniknutých firiem na Slovensku za uplynulý rok. V Bratislave je skrátka ľahšie „splynúť s davom“ a vyhnúť sa náhodným daňovým kontrolám, ktoré poctivých podnikateľov akurát oberajú o čas.

Čo bude s poštou, ktorá bude chodiť na virtuálnu adresu mojej firmy?

S virtuálnym sídlom overené firmy za istý poplatok spájajú aj správu prichádzajúcej pošty. Tím ľudí sa stará o jej preberanie, archivovanie, respektíve preposielanie na vami určené miesta a adresy. O každej zásielke by ste mali byť informovaní elektronickou formou, za príplatok je možné odosielať aj skeny jednotlivých zásielok.

Môžem svojich obchodných partnerov priviesť na rokovanie na adresu virtuálneho sídla?

Overené firmy myslia aj na takéto momenty. V prípade, že klient využívajúci služby virtuálneho sídla, plánuje viesť rokovanie so svojimi partnermi, sú mu v rámci služby poskytnuté priestory, určené a vybavené (dobrým štandardom je prístup k WiFi, projekčná technika a pod.) práve na takéto účely.

Viac informácií o virtuálnych sídlach sa dočítate na webstránke spoločnostiM2B a.s.