Pevnostné triedy skrutiek

Skrutky rozdeľujeme podľa pevnosti, ale taktiež môžu mať aj rôzne hlavy. Pevnostné triedy skrutiek sú rôzne – napríklad 3.6, 4.6, či 10.9). Pri takomto značení znamená prvá číslica vynásobená číslom 100 pevnosť ťahu. V skratke sa pevnostné triedy používajú vzhľadom na úroveň zaťaženia. Napríklad 3.6 až 6.8 sa používajú na montáže s nižším zaťažením, zatiaľ čo pevnostná trieda 8.8 je určená na bežnú pevnosť. Za vysokopevnostné skrutky sa považujú tie s pevnostnou triedou 10.9 až 12.9 a tieto sa používajú na účely, kde je potrebné dosiahnuť naozaj vysokú pevnosť spojenia.

Hlavy skrutiek a drážky

Hlava skrutky je nesmierne dôležitá, pretože rozhoduje o tom, či bude hlava skrutky z materiálu vystupovať alebo v ňom bude ukrytá. Z tohto hľadiska potom aj rozlišujeme zapustené a nezapustené hlavy. Drážky tiež rozdeľujeme predovšetkým do dvoch hlavných kategórií a to štandardné a bezpečnostné. Štandardné drážky sú napríklad rovné drážky, krížové drážky PH alebo PZ. Imbusová drážka sa používa predovšetkým na metrických skrutkách.

Základným rozdielom medzi jednotlivými typmi drážok je najmä prenos síl. Bezpečnostné drážky vieme rozlíšiť až viac ako 100 druhov, pričom ich hlavnou charakteristikou je, že sa dajú odmontovať iba so špeciálnym náradím. Taktiež sú väčšinou charakteristické tým, že majú atypické rozmery alebo sú doplnené bezpečnostným tŕňom. Používajú sa napríklad na kolesách auta, detských hračkách, či pri elektronike.

Závity

Okrem hlavy, drážky a pevnosti je nesmierne podstatným parametrom aj závit skrutky. Rozlišujeme tiež viacero druhov závitov, napríklad metrický, samorezný do plechu, rúrkový, Edisonov závit, Whitworthov závit, oblý závit, lichobežníkový rovnoramenný a lichobežníkový nerovnoramenný. Najčastejšie sa používajú metrické a samorezné do plechu a dreva. Rúrkové najčastejšie využívajú vodoinštalatéri a Edisonov sa používa v žiarovkách. Dôležité je tiež spomenúť, že závit môže byť pravotočivý alebo ľavotočivý.