V prvom rade treba nad obsahom uvažovať v správnych súvislostiach a pýtať sa správne otázky. Cieľom obsahovej stratégie totiž nie je byť dobrý v obsahu. Skutočným cieľom je byť dobrý v podnikaní vďaka obsahu. Vnímate ten rozdiel? Robiť dobrý, ba priam vynikajúci obsah už dnes dokáže mnoho firiem aj jednotlivcov. Ale nie všetci dokážu svoje obsahové snaženie pretaviť do reálnych ziskov alebo rastu spoločnosti.

Aby vám obsah skutočne fungoval, musí vychádzať z vašich podnikateľských cieľov. Čítanosť blogov alebo miera preklikov sú zbytočné, ak vaša obsahová stratégia nevychádza z vašich biznis plánov. Bez nich totiž neviete skutočne povedať, či niečo z contentu funguje alebo nie. Meranie výsledkov je vo všeobecnosti dlhodobo brané ako nástroj na dokazovanie toho, že niečo funguje, než ako zdroj informácií, ktoré môžu pomôcť zlepšiť procesy. A to môže byť problém. Dokonca aj ten váš.

Ďalším problémom, ktorý sa ukazuje ako pravdivý, je, že veľa content marketérov si myslí, že ich úlohou je vytvárať obsah. A pritom zabúdajú, že majú komunikovať s klientmi a podporiť predaj. Obsah je len nástroj. Nemal by sa brať ako finálny produkt. Pretože content marketing je rovnako o relevantnosti ako o dosahu. Než sa pozriete na čísla, mali by ste sa pýtať samých seba, či robíte pre jeho úspech naozaj všetko A či správne. No najmä, či máte reálne očakávania. Nie každé video musí byť virálne a nie každý blog musí mať 100 komentárov a 1 000 zdieľaní.