Pol roka od prepadu v dôsledku koronakrízy sa väčšina ekonomík celého sveta zotavuje z najväčšej povojnovej krízy. Rozdiely sú, samozrejme, v tempe. Mieru návratu „do normálu“ indikuje aj vývoj na lokálnych burzách.

Vo všeobecnosti platí, že krajiny, ktorých ekonomika bola naviazaná na cyklické odvetvia ako automobilový či letecký sektor, sa spamätávajú  pomalšie a ťažšie. To  isté platí pre vysoko proexportne orientované ekonomiky, ktoré sú naviazané na odberateľské krajiny. Tento predpoklad pri pohľade na stredoeurópske akciové trhy neplatí úplne. V tempe zotavovania búrz krajín V4 sa totiž ukazujú zaujímavé rozdiely.

Bratislavská burza klesla len mierne

Slovenský index SAX je zastúpený spoločnosťami Tatrabanka, VÚB, OTP, Tatry Mountain Resorts, SES Tlmače, Best Hotel Properties a Biotika. Prvé tri spoločnosti sú banky, ktoré prežívajú v súčasnosti ťažké časy s minimálnym pozitívnym výhľadom. Dôvodom sú nulové úrokové sadzby a zvyšujúce sa riziko nesplácania poskytnutých úverov, na základe čoho musia banky vytvárať rezervy. Ďalšia zo spoločností je TMR, ktorá musela na čas kompletne zatvoriť svoje strediská, lanovky a hotela a čelila výpadku zisku. Na druhej strane je tu farmaceutická firma Biotika, ktorá ako jedna z mála sektorov neoslabila, naopak dokonca posilnila svoje postavenie na trhu. Napriek očakávaniam masívneho prepadu sa index prepadol len o približne 11,7 % a následne vzrástol a aktuálne sa nachádza na úrovni mierneho, 5,6 % prepadu. Problémom slovenskej burzy však zostáva nízka likvidita, tým pádom indexy naďalej nie je smerodajným ukazovateľom vývoja slovenskej ekonomiky. V čom je online kasíno iné?

 

Budapešť je stále hlboko pod predkrízovou úrovňou

Burza našich južných susedov Maďarska sa počas pandémie prepadla o 35 %, následne posilnila a v súčasnosti sa pohybuje približne 19,7 % pod svojím predkrízovým stavom. Problémom je bezpochyby aj to, že najväčší podiel na indexe (36 %) pripadá na akcie OTP banky, ktorá stále nedosiahla ani 50 % svojej najväčšej predchádzajúcej hodnoty. Na druhom mieste je Richter Gedeon, ktorá prekonala svoje maximum o 6 %. A tretí je MOL, ktorý na základe slabého dopytu po rope sa pohybuje 29 % pod svojimi maximami.

Varšava má diverzifikovaný index, čo jej výrazne pomohlo

Varšavská burza sa prepadla približne rovnako ako maďarská. Avšak vďaka vysokej diverzite spoločností sa burza dokázala pomerne rýchlo zotaviť a dnes reportuje 8,6 % pokles. Najväčší podiel má známa technologická firma CD projekt s iba 9 %, ktorá sa v súčasnosti obchoduje v hodnote o 24 % vyššie ako pred vypuknutím koronakrízy. Druhou je banka PKO Bank s vysokým aktuálnym poklesom. A tretí je producent medi KGHM Polska Miedz, ktorá zaznamenal neuveriteľný, viac ako 42 % nárast oproti predkrízovému stavu.

Praha takmer vyrovnala predchádzajúce maximá

Svetovo najznámejšia a najlikvidnejšia je pražská burza, ktorá vykázala 31,7 % pokles, avšak potom veľmi rýchlo narástla a dnes stráca len 4 % na svoje predkrízové ​​hodnoty. Najväčšie zastúpenie na burze má AVAST, ktorý sa pôvodne prepadol až o polovicu. Následne sa však dostal na svoju predkrízovú úroveň a dokonca ju prekonal o 1,16 %. Druhú najväčšiu pozíciu zastáva ČEZ, ktorý ešte stále stráca na predkrízový level  5,6 %. Na treťom mieste sú Erste bank a Komerční banka, ktoré ako banky logicky výrazne stratili v porovnaní s predkrízovou úrovňou (celkovo viac ako 35 %).

Autor: Lukáš Baloga, analytik ProfitLevel