Sčasti je hlavnou príčinou preplnenosti cestných komunikácií absencia diaľníc v rizikových úsekoch, sčasti neschopnosť ľudí dopraviť sa do práce iným spôsobom.

Vzdať sa úplne áut nedokážeme. Myslime však na životné prostredie, ktoré zaťažujeme aj našou cestou do práce v rámci jedného mesta. Akým smerom sa ale bude vyvíjať automobilový priemysel?

Vyvíjanie áut s alternatívnym pohonom

Vplyv automobilového priemyslu na životné prostredie sa v posledných rokoch rieši pomerne často. Exhaláty vypúšťané do ovzdušia z áut so spaľovacími motormi znečisťujú životné prostredie v mestách, zahlcujú vzduch nebezpečnými karcinogénnymi látkami, ktoré majú výrazný vplyv na dýchacie ústrojenstvo nás všetkých. Niektoré automobilky už dávnejšie, skôr, ako sa o tejto téme začalo častejšie hovoriť, začali vyvíjať autá s alternatívnymi pohonmi. Napríklad Toyota začala už dávnejšie uvažovať nad vývojom hybridov, či elektromobilov.

Elektromobily

Práve elektromobily sa zdajú byť budúcnosťou automobilového priemyslu. Do áut sú zavádzané elektromotory, ktoré síce majú svoju životnosť, no sú zdravšou alternatívou k spaľovacím motorom. Sprísňujúce sa podmienky emisií nútia automobilové veľmoci zaraďovať do svojho portfólia aj ekologickejšie verzie obľúbených modelov. Životnosť elektromobilov je tiež obmedzená, no stačí si objednať nové elektromotory a elektromobily môžu ďalej plniť svoju funkciu.

Vodíkové automobily

Elektromobily však majú svojich priaznivcov a odporcov a tí, ktoré nedôverujú elektromobilom, ukazujú na autá, ktoré využívajú vodíkové palivové články. Vodíkové autá sa zdajú byť lepšou alternatívnou možnosťou a automobilové veľmoci (Čína, Japonsko, Južná Kórea) sa zaviazali, že do roku 2030 zvýšia počet vodíkových áut na cestách.