Obidve možnosti v zásade poskytnú presné odčítanie, ale cena sa bude zvyšovať priamoúmerne so stupňom presnosti. Alkoholtestery využívajúce technológiu snímačov palivových článkov (tzv. elektrochemické alkohol testery) sú presnejšie ako polovodičové jednotky a pri opakovanom testovaní poskytujú spoľahlivejšie výsledky, sú však tiež o niečo nákladnejšie - túto skutočnosť potvrdzuje aj aktuálny test alkoholtesterov.


Ktorý typ alkoholtesteru je pre vás vhodný?
Ktorý alkohol tester si vyberiete, veľmi závisí od účelu jeho použitia. Avšak ešte predtým, ako si vysvetlíme princíp fungovania oboch typov, vysvetlime si, čo znamená skratka BAC, s ktorou sa v súvislosti s alkoholtestermi zaručene stretnete.

Čo je to BAC?

BAC (koncentrácia alkoholu v krvi) sa vzťahuje na percento alkoholu (etylalkohol alebo etanol) v krvi človeka. BAC 0,10% znamená, že zásoba krvi jednotlivca obsahuje jeden diel alkoholu na každých 1000 dielov krvi. Na Slovensku platí nulová tolerancia alkoholu.

Faktory, ktoré BAC determinujú sú nasledujúce: 

●     počet skonzumovaných nápojov

●     čas, v ktorom sa konzumujú nápoje

●     telesná hmotnosť

●     pohlavie

●     lieky

●     potraviny (v menšej miere)

Účinky alkoholu pri rôznych úrovniach koncentrácie v krvi:

● .01 - .03 - žiadne zjavné účinky. Mierne zvýšenie nálady. Na tejto úrovni je však už zakázané viesť motorové vozidlá alebo bicykle.

● .04 -. 06 - pocit relaxácie. Pocit tepla. Minoritné oslabenie kognitívnych schopností a pamäte.

● .07 - .09 - mierne narušenie rovnováhy, reči a zraku

● .10 - .12 - výrazné narušenie motorickej koordinácie a strata úsudku. Reč môže byť nezrozumiteľná.

● .13 - .15 - silné zhoršenie ovládania motoriky. Rozmazané videnie a významná strata rovnováhy. Nástup dysfórie (úzkosť, nepokoj).

● .16 - .20 - prevláda dysfória. Môže sa objaviť nevoľnosť. Osoba má vzhľad „na mol opitého“.

● .25 - .30 - silná intoxikácia. Potrebuje asistenciu pri chôdzi. Mentálny zmätok. Dysfória s nevoľnosťou a zvracaním.

● .35 - .40 - strata vedomia. Na pokraji kómy.

● .40  a viac -  nástup kómy. Pravdepodobnosť smrti v dôsledku zlyhania dýchania.Polovodičové alkoholtestery
Polovodičový typ pracuje tak, že vytvára vnútornú reakciu etylalkoholu vydychovaného testovanou osobou na kyselinu octovú a vodu, ktoré môžu generovať elektrický prúd. Množstvo generovaného prúdu je úmerné hladine alkoholu v krvi človeka. Iné látky, ako aj zraniteľnosť snímača však môžu mať za následok stratu presnosti, pretože tieto testery  sú citlivé na podnebie, nadmorskú výšku a dokonca aj na cigaretový dym. Sú ideálne na skríning BAC a nie sú vhodné na poskytovanie dôkazov súdu.

Elektrochemické alkoholtestery
Je známe, že senzory elektrochemického testeru sú presnejšie ako testery polovodičového typu. Tieto zariadenia používajú na detekciu obsahu alkoholu v krvi vo vzorke dychu človeka elektrický prúd. V bunke sú dve platinové elektródy a práve tu oxiduje akýkoľvek alkohol vo vzorke na kyselinu octovú. Čím viac alkoholu je vo vzorke dychu, tým viac elektrónov sa vytvorí pri reakcii.

Elektrochemické vs. polovodičové alkoholtestery
Všetky alkoholtestery sú účinné pri meraní BAC, ale elektrochemické ponúkajú oproti polovodičovým analyzátorom nasledujúce výhody:

 • neukážu falošne pozitívne výsledky u niekoho, kto je diabetik alebo je práve na keto diéte. Alkoholtestery u týchto osôb niekedy vykazujú falošne pozitívny výsledok kvôli ketónom v dychu
 • poskytujú presnejšie a konzistentnejšie výsledky. Napríklad je pravdepodobnejšie, že rovnaký výsledok ukážu, keď niekoho testujete opakovane vo veľmi krátkom časovom období.
 • budú presne fungovať pri vyšších koncentráciách BAC. Polovodičové modely niekedy strácajú presnosť pri vyšších hodnotách BAC.
 • môžu zostať presné pre tisíce testov
 • poskytujú presnejšie údaje, pretože dokážu čítať a zobrazovať na tisíciny (0,054%), na rozdiel od stotín (0,05%) u polovodičových typov

Ak máte záujem o čo najvyššiu úroveň presnosti svojich čítaní, naším odporúčaním je minúť trocha viac peňazí za takmer profesionálny elektrochemický prístroj.


Kľúčové vlastnosti kvalitného alkoholtestera

 • veľký displej/zvukové upozornenia - hodnoty BAC nie sú niečo, čo by ste si mohli dovoliť pomýliť. Veľký displej zabudovaný priamo do zariadenia uľahčuje získanie zreteľných údajov bez ohľadu na dennú dobu. Ak vám čísla nevyhovujú, hľadajte zariadenie so zvukovými varovaniami. Alkohol tester so zvukovými výstrahami vydá zvuk, keď ste príliš intoxikovaní aby ste si mohli sadnúť za volant.
 • rozmer - pravdepodobne budete chcieť vziať so sebou svoj alkohol tester na večierky a udalosti, kde sa podáva alkohol. Posledná vec, ktorú chcete, je niečo, čo je príliš objemné. Zvoľte model, čo sa zmestí do dlane, alebo nenápadne do vrecka alebo kabelky.
 • rýchle výsledky - komplexné alkoholtestery vyžadujú čas na zahriatie asi 30 až 40 sekúnd. Najlepšie testery sú pripravené na použitie do 20 sekúnd. Rýchly výkon znamená, že sa nerozhodnete odísť ešte pred testom, lebo čas je drahý.
 • rekalibrácia - po dlhodobom používaní môže akýkoľvek typ hardvéru stratiť svoju presnosť. Aby sa obnovila pôvodná úroveň presnosti, je potrebné alkoholtester poslať späť výrobcovi na servisovanie, alebo podľa možnosti objednať nové senzory na domácu rekalibráciu zariadenia. Druhá možnosť je z hľadiska komfortu často lepšou voľbou.

Prečo je rozumné mať svoj vlastný alkoholtester?

 • pretože budete vedieť ako alkohol ovplyvňuje vaše telo.Keď potrebujete vedieť, či je všetok alkohol mimo vášho systému, skôr ako si sadnete za volant, nehádajte. Alkoholtester vám poskytne okamžitý výsledok. Je to cenovo dostupný a spoľahlivý nástroj na inteligentné rozhodovanie pri konzumácii alkoholu.
 • pretože chcete robiť a podporovať inteligentné rozhodnutia pri konzumácii alkoholu - rozhodnutie dôverovať niekomu podaním kľúča od auta je často emocionálna voľba založená na vnímaní. S alkoholtesterom je súčasťou objektívneho odpočtu množstva alkoholu v krvi množstvo faktorov ovplyvňujúcich spôsob, akým každé telo spracováva alkohol (pohlavie, váha, metabolizmus, ako často pijete a mnoho ďalších). A zatiaľ čo počítanie nápojov alebo používanie tabuľky BAC môže byť divoko nepresné, spoľahlivé výsledky alkoholtesteru ukončia debatu o tom, či sa niekto cíti intoxikovaný alebo nie.
 • pretože najnovšie testery vám dávajú viac než len presný výsledok BAC - najmodernejšie alkoholtestery sa pripájajú bezdrôtovo k vášmu smartphonu a poskytujú vám viac než len číslo - získate informácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, čo bude nasledovať. Existujú funkcie, ktoré vám poskytnú odhad, kedy sa váš BAC vráti na 0,00%, a aplikácia môže sledovať vašu „históriu pitia“ a výsledky BAC v priebehu času.
 • pretože niekedy to jednoducho musíte vedieť - ak pracujete v zdravotníckom prostredí a potrebujete rýchly, ľahký a spoľahlivý test, máte zamestnancov obsluhujúcich ťažké stroje, máte obavy o niekoho, kto sa zotavuje, alebo si udržiavate hranice nulovej tolerancie, subjektívne stopy nestačia. Ak to musíte vedieť, alkoholtester poskytne presné údaje a vy môžete  robiť informované rozhodnutia.

Zdroje informácií:

●     https://www.carbibles.com/best-breathalyzer/

●     https://breathalyser.com.au/about/breathalyzer-buying-guide