Väčšinu z celkového objemu poskytnutých pôžičiek tvorili iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých objem vzrástol na 14,3 miliardy eur. Za nimi nasledovali hypotekárne úvery, ktoré banky poskytli v celkovom objeme 5,6 miliardy eur a úvery zo stavebného sporenia vzrástli na 2,2 miliardy eur.

Spomedzi finančných domov najväčší podiel na stave poskytnutých úverov na financovanie nehnuteľnosti dosiahla Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel predstavoval 27,58 %. Za ňou nasledovali VÚB s 20,7-% podielom a Tatra banka s 13,3-% podielom.

V poskytovaní hypotekárnych úverov viedla zase VÚB, ktorej podiel dosiahol 42,15 %. Za ňou nasledovali Slovenská sporiteľňa s podielom na úrovni 23,42 % a Tatra banka s 15,74-% podielom. Najvyšší podiel v poskytovaní iných úverov na nehnuteľnosti mala Slovenská sporiteľňa, potom VÚB a ČSOB Banka.

V poskytovaní úverov stavebného sporenia dlhodobo vedie Prvá stavebná sporiteľňa, ktorej podiel ku koncu januára 2017 dosiahol 85,28 %.