CFD obchodovanie prináša veľa výhod, ale prináša aj nevýhodu veľmi vysokého rizika straty najmä vďaka pákovému efektu ale o tom sa viac dozviete v tomto článku. Pre retailového obchodníka je to len jeden z mnohých ďalších užitočných finančných nástrojov, ktoré sa dnes používajú pri obchodovaní na kapitálových trhoch.

V ďalšej časti tohto vzdelávacieho článku o CFD kontraktoch sa pozrieme na to, čo sú CFD a na to, akú úlohu hrajú pri obchodovaní na finančných trhoch.

Vysvetlenie pojmu CFD
CFD kontrakt je akási dohoda medzi dvoma stranami o vyrovnaní rozdielu medzi otváracou cenou kontraktu a zatváracou cenou podkladového aktíva (najčastejšie sa obchodujú akcie alebo komodity ako zlato či ropa) po uzavretí zmluvy, pričom táto hodnota sa vynásobí počtom CFD kontraktov (napríklad akcií nakúpených v rámci kontaktu).

Obchodovanie CFD využíva princíp marže t.j. pákového obchodovania na vytváranie zisku pri obchodovaní na finančných trhoch.

Keď retailoví obchodníci otvoria obchod s CFD, majú možnosť otvoriť si buď dlhú alebo krátku pozíciu.

  1. Dlhá pozícia je, keď obchodník nakúpi podkladové aktívum teda ide do obchodu dúfajúc, že ​​akcie pôjdu hore.
  2. Krátka pozícia znamená, keď obchodník začne vstup do obchodu “predajom nakrátko” v nádeji, že cena akcií klesne.

Ako vypočítať hodnotu kontraktu
Hodnota kontraktu CFD je definovaná nasledovne:

počet akcií x cena akcí

  • Obchodník, ktorý otvoril dlhý (LONG) obchod, bude profitovať, keď sa zvýši hodnota podkladovej akcie.
  • Naopak, obchodník s CFD, ktorý inicioval krátky obchod (SHORT), bude profitovať z klesajúcej ceny podkladovej akcie.

Tzv. LONG CFD zmluva nedáva obchodníkovi žiadne práva na získanie podkladovej akcie a samozrejme ani žiadne akcionárske práva, ale umožňuje mu získať len kapitálové výnosy z rozdielu ceny. Krátky obchod anglicky SHORT CFD dáva obchodníkovi s CFD zisk z klesajúcich akcií.

Marža
Obchodníci s CFD, ktorí otvárajú pozíciu u svojho CFD brokera, nie sú povinní zaplatiť celú základnú hodnotu kontraktu! Táto skutočnosť je jednou z najväčších výhod používania CFD. Jediné peniaze, ktoré sú potrebné na otvorenie obchodu, je obchodníkom zložená zábezpeka známa tiež ako marža alebo kolaterál.

Výška marže, ktorú ste vložili do otvorenia obchodu, závisí od CFD brokera, ktorého si vyberiete, ako aj od likvidity podkladovej akcie. Úroveň marže sa zvyčajne uvádza v percentách. CFD sa zvyčajne každý deň „oceňujú na trhu“, čo znamená, že obchodník s CFD musí zabezpečiť, aby sa úroveň marže na ich účte každý deň zhodovala so zmenami ceny podkladovej akcie.

Nezabudnite že ako obchodník budete platiť denne  úroky za držanie kontraktu cez noc (tzv. SWAP) z plnej hodnoty obchodu , pretože broker v podstate financuje väčšinu obchodu zo svojho a vy ste zložili len kolaterál! Z toho dôvodu CFD obchodovanie nie je vhodné na dlhodobé investovanie, bolo by nerentabilné kvôli poplatkom. A naopak pri krátkych obchodoch platí úrok broker obchodníkovi.