Zákaz vstupu nepovolaným osobám

Určite sa aj v priestoroch vašej firmy nájde niečo, o čo by ste nechceli prísť. Vybavenie potrebné pre každodenný chod firmy, či ak podnikáte s nejakým tovarom aj tovar samotný, ktorý je v podstate vašim živobytím a mnohé ďalšie veci. Ak vaša firma naviac sídli niekde v okrajovejšej časti mesta, kde nie je stále „na očiach“, môže byť veľkým lákadlom pre nepozvaných návštevníkov. A na tých je potrebné pripraviť sa vhodným zabezpečením.

Jedným zo základných zabezpečovacích systémov je aj spoľahlivá elektrická zabezpečovacia signalizácia, bežne označovaná skratkou EZS. Je to sústava detektorov, ktoré monitorujú objekt a sú napojené na ústredňu EZS, ktorá informácie z týchto detektorov spracúva a ak vyhodnotí, že došlo k narušeniu objektu, dá o tom vedieť vybraným spôsobom.

Môžu sa napríklad spustiť sirény, či odoslať správy daným osobám. Toto je najrýchlejší spôsob, ako zistiť, že sa do objektu vašej firmy dostal niekto nepovolaný. A páchateľa je predsa vždy najlepšie prichytiť pri čine.

Za vašu prácu vám patrí platba

Možno v mierne prenesenom slova zmysle sa o ochrane majetku dá hovoriť aj v prípade dbania o to, aby vám vaši odberatelia platili faktúry načas. Aj keď vy to považujete za samozrejmosť, nie všetci podnikatelia sa k tomu stavajú rovnako.

Bolo by prekvapením keby skôr, či neskôr nenarazíte na niekoho, kto vám nebude chcieť uhradiť splatné faktúry. Samozrejme, nie každý, kto sa omešká s platbou faktúry, to robí úmyselne. Ale žiaľ sú aj prípady, kedy jediné riešene tohto problému je vyhľadať dobrého advokáta zo Zvolena a to, čo vám patrí, získať prostredníctvom súdu. Každý sa síce chce takýmto prieťahom vyhnúť, ale niekedy naozaj iná možnosť nie je.