Väčšina podnikov si uvedomuje dôležitosť digitalizácie, inovatívni hráči na trhu to pochopili a digitalizujú. Technologický pokrok výrazne mení rôzne podnikateľské odvetvia do takej miery, na akú podniky nebývali zvyknuté. Týka sa rôznych produktov, ako aj procesov vo firmách. Práve priemyselná revolúcia v podobe digitalizácie je podľa odborníkov kľúčom k zrýchleniu ekonomického rastu, ktorý v poslednom období postupne aj v našej krajine spomaľuje. V najbližších rokoch navyše môže európsku ekonomiku ohroziť napríklad nezvládnutý brexit či ekonomické problémy iných krajín.

Slovenská ekonomika postupne spomaľuje

Ešte koncom júna Banková rada NBS avizovala odhad vývoja, ktorý odzrkadľuje spomaľovanie globálneho rastu. To bude mať vplyv nielen na nižší zahraničný dopyt po slovenskej produkcii, ale aj na tuzemskú ekonomiku. „Aj keď slovenská ekonomika aktuálne dosahuje pomerne priaznivú dynamiku, v horizonte prognózy sa očakáva postupné spomalenie potenciálneho rastu. Bez podpory a rozvoja najmä investícií zvyšujúcich produktivitu práce a bez kvalitného vzdelávacieho systému nebude vytvorený priestor na zvyšovanie ekonomického rastu. Preto je nevyhnutné podporovať čerpanie eurofondov v produktívnych oblastiach a prijímať štrukturálne opatrenia na zvýšenie rastového potenciálu ekonomiky,“ uviedol na svojom portáli komunikačný odbor Národnej banky Slovenska. Na tento trend poukazujú aj aktuálne zistenia Štatistického úradu SR, podľa ktorého sa rast hrubého domáceho produktu síce udržal, ale jeho dynamika oproti 2. štvrťroku 2018 klesla na 2 %.

Tradičné fungovanie firiem je na ústupe

Slovenský priemysel sa na rozdiel od väčšiny ostatných európskych ekonomík mohol doteraz spoliehať na svoj kľúčový sektor – automobilový priemysel, ktorý ho vďaka novým výrobným kapacitám bezpečne ochránil pred červenými číslami. Ekonómovia sa už dlhšie zhodujú na tom, že ďalšia kríza je na spadnutie. Krízou je podľa slov Jána Košturjaka, spoluzakladateľa spoločnosti IPA Slovakia a Podnikateľskej univerzity, napríklad i stimulovaný rast aj tlak na ľudí, aby si neustále kupovali nové veci a vyhadzovali staré. „Ničíme tak prírodu, prichádza transformácia – viac sa bude zarábať na servise a zdieľaní ako na predaji. Tradičné fungovanie firmy – vyviň, vyrob a predaj –  už prestáva,“ spresňuje J. Košturjak. Firmy musia zvládnuť inovácie, nové trendy a systém vyviň, vyrob a predaj – a to všetko veľmi rýchlo a úsporne.

S akými problémami teda zápasia výrobné firmy na Slovensku? Mnohí majitelia firiem stále podľa J. Košturjaka nepochopili, že svet prechádza obrovskou transformáciou. „Tvrdia, že sú zaneprázdnení a málo sa učia, predávajú železo namiesto znalostí. Myslím si, že ťažké časy čakajú automobilový priemysel, ale aj strojárov a všetkých tých, ktorí ešte nepochopili, že Slovensko už nemôže predávať normohodiny a lacnú prácu, ale vývoj a inovácie,“ spresňuje J. Košturjak pre Zisk manažment. Mnohé firmy sa uzatvárajú do seba, namiesto toho, aby sa sieťovali, prepájali, zdieľali zdroje a znalosti.

V praxi prevažujú konzervatívne očakávania

V nedávnom prieskume dodávateľov automobilového priemyslu, ktorý pripravila poradenská spoločnosť PwC po siedmykrát v spolupráci so Združením automobilového priemyslu a Slovenským automobilovým inštitútom, zisťovali súčasný stav, kľúčové faktory, ako aj budúci očakávaný vývoj v segmente dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Podľa ich zistení a plánov dodávateľov do budúcnosti, aj keď časť firiem očakáva slušný rast tržieb aj na rok 2019, pri strednodobom porovnaní očakávaní je zjavné, že optimizmus sa vytráca.

Dvojciferný nárast tržieb v roku 2019 očakáva vyše 20 % firiem, kým v predchádzajúcich rokoch bolo takýchto predikcií takmer raz toľko. Výrazne sa znížil aj celkový počet firiem s rastovými očakávaniami. Takmer tretina podnikov v prieskume má konzervatívne očakávania a nečaká zmenu výkonov. Pokles očakáva takmer štvrtina firiem a pri pohľade na predikcie predchádzajúcich rokov potvrdzuje značne menej pozitívne očakávania. Zdá sa, že prevratné trendy v globálnych ekonomikách majú okamžitý dosah na vyhliadky dodávateľov automobilového priemyslu,“ uvádza prieskum.

 „Je potešujúce vidieť úspechy dodávateľov, ktorým sa veľmi darí v posledných rokoch, plánujú nielen kontrolu nákladov a produktivity, ale aj významné investície do nových technológií a digitalizácie. Zároveň vidíme aj vyšší počet firiem, ktoré predpokladajú stagnáciu, resp. mierny pokles tržieb a zamestnanosti a pri časti dodávateľov aj úvahy o možnom presune výroby zo Slovenska,“ prezradil v citovanom prieskume, zverejnenom v júni tohto roka, Peter Mrnka, riaditeľ spoločnosti PwC.

Optimizmus ohľadom rastu tržieb sa vytráca

Prirodzene, každá firma z času na čas prežíva dobré i horšie časy, ktoré ju nútia viac prehodnocovať investície a optimalizovať procesy, či už tie jednoduché, alebo s vyššou pridanou hodnotou. Problém začínajúcej stagnácie ekonomiky, ktorou bude v nemalej miere ovplyvnený aj podnikateľský trh, vidia mnohí analytici napríklad aj v zaostávajúcich investíciách, ako aj v nedostatočnej transformácii ekonomiky založenej viac na inováciách. Navýšenie superodpočtu na výskum a vývoj z aktuálnych 100 % na 150 %, prípadne až na 200 % možno považovať za pozitívny signál pre slovenské inovatívne firmy a slovenskú ekonomiku, nemal by však byť samotnou motiváciou k inováciám.

„Zaostávajú školy, ktoré robia často iba ‚výskum pre výskum‘. Ideálne by bolo zrušiť všetky eurofondy a ďalšie korupčné schémy, cez ktoré často dostávajú peniaze tí, ktorí by nemali. V Nemecku je napríklad Fraunhofer model – na univerzite sa robí výskum, vo Fraunhoferových inštitútoch aplikácie, prototypy a spin-off firmy. Štát do toho vkladá peniaze iba vtedy, ak to firmám skutočne pomáha – na jedno euro investované z podniku dostane jedno euro výskumný ústav, ale musia sa dostaviť výsledky, nie iba správy a prezentácie,“ spresňuje J. Košturjak.

Digitalizácia a modernizácia zmenia celý biznis

Trend digitalizácie čoraz viac ovplyvňuje všetky firmy, nevynímajúc ani výrobné spoločnosti. Industry 4.0, teda Priemysel 4.0, je témou pre väčšinu firiem, ale štádium, v ktorom sa ony samotné nachádzajú, je rôzne. Ako J. Košturjak prezrádza, nie je to iba digitalizácia, ale celý rad exponenciálnych a prelomových technológií, ktoré totálne zmenia spôsob fungovania podnikov. „Tradičné hierarchie a procesy sa menia na rýchle siete, kde zákazník dostane individuálny produkt veľmi rýchlo. Odstraňujú sa medzičlánky a mnohí hráči vypadnú z hry. Mení sa organizácia, spôsob práce s mladými ľuďmi, stroje majú v sebe zabudovanú inteligenciu, nastupujú kolaboratívne roboty, umelá inteligencia, aditívne technológie – sú to zmeny, ktoré spôsobia, že mnohé firmy a odvetvia zaniknú.“

Podnikateľský trh potrebuje inovátorov

Za úspechom každej firmy, ktorý je najjednoduchšie vyjadriteľný v ukazovateľoch dosiahnutých hospodárskych výsledkov, treba vidieť aj kompetencie ľudí, ktorí pre ňu pracujú. Častým problémom v praxi sú podľa J. Košturjaka staré, hierarchické, pomalé a manažérske systémy, ktoré by mali nahradiť agilné systémy, design sprinty, moderné inovačné postupy. „Treba budovať nové firmy, s novými prístupmi – ale manažéri radšej sekajú náklady, kontrolujú ľudí a riešia veci, ktoré vôbec nie sú dôležité pre budúcnosť.“

Ako teda možno ďalej zlepšovať výkonnosť výrobných systémov a uspieť aj v čase neustálych zmien a doposiaľ nevídaného nedostatku zamestnancov vo firmách? Nedostatok kvalifikovaných ľudí v určitých oblastiach vyrieši podľa J. Košturjaka práve automatizácia, digitalizácia a umelá inteligencia. „Časť pracovných miest zo Slovenska odíde. Firmy si musia ľudí začať vychovávať samy, tak, ako to kedysi robili Baťovci. Nepotrebujeme ľudské zdroje a vykonávateľov príkazov, ale podnikateľov a inovátorov. Dôležité je zapájať sa do sietí, otvárať sa, naučiť sa spolupracovať, budovať dôveru, robiť s najlepšími na svete.“

Robotizácia nás neminie, musíme byť pripravení

Vďaka rozvoju technológií čoraz viac ľudskej práce nahrádzajú stroje a automaty. Jednoducho, mnohé činnosti dokážu technológie urobiť lepšie ako ľudia. Je možné, že rozvoj digitálnych inteligentných IT nástrojov sa stane veľmi významným faktorom, ktorý bude definovať tiež atraktivitu zamestnávateľov. Medzi zaujímavé trendy patria podľa J. Košturjaka konfigurátory, kolaboratívne roboty, nahrádzanie starých a skostnatelých IT systémov modernými komunikačnými prostriedkami, cloudy, zdieľanie, 3D tlač. „Je stále ťažšie investovať do nových technológií, ktoré rýchlo zastarávajú, sú modernejšie a lacnejšie. Vznikajú nové biznis modely, ktoré keď budú predávať viac informácie a znalosti, železo a betón nebudú konkurenčnou výhodou,“ spresňuje Košturjak.