Denne prijme Finančná správa (FS) SR už viac ako sedem miliónov pokladničných dokladov, uviedla v piatok hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.

„Systém eKasa je teda plne funkčný. Online registračné pokladnice vydávajú 98 % dokladov, zvyšné dve percentá dokladov vydávajú virtuálne registračné pokladnice," uviedla Skokanová. FS aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa u 174.459 pokladníc. Od spustenia systému v apríli 2019 prijala finančná správa doteraz viac ako 640 miliónov pokladničných dokladov.

FS upozornila, že všetky pokladničné doklady vydané v systéme eKasa je možné overiť prostredníctvom aplikácie Over doklad. K piatku evidovala FS 20.850 stiahnutí tejto aplikácie a doteraz bolo prostredníctvo nej overených 265.159 pokladničných dokladov.

Na pripojenie sa k systému nezostáva nepripojeným podnikateľom veľa času. FS plánuje od začiatku budúceho roka intenzívne kontroly na používanie eKasy. Pokuty, ktoré podnikatelia môžu dostať za porušenie platnej legislatívy, sa pohybujú od 330 eur až po 20.000 eur alebo odobratie živnostenského oprávnenia.