Inovačný potenciál každého z nás spočíva vo vytrvalosti nájsť uplatnenie pre tie najlepšie idey a v umení nadchnúť druhých, aby život tejto inovácie podporili. Ak disponujete predstavivosťou, silou ducha, cieľavedomosťou, ste prirodzene zvedaví a otvorení novým výzvam, pri správnom prístupe k ľuďom a okoliu máte vysokú šancu na úspech. 

Dobrý učiteľ dokáže u žiakov/študentov vzbudiť záujem o svoju „látku”. Dokáže nadchnúť druhých a pomôcť im pochopiť malú mozaiku toho, čo tvorí dnešný svet. Zážitok z učenia sa a objavovania zostáva s nami po celý život. V duchu týchto myšlienok sa pod vedením Jany Chynoradskej, riaditeľky spoločnosti HARMONY ACADEMY, už od roku 2009 rozvíja koncept Learn&Lead/ Uč sa a veď.

V súčasnosti je zároveň predsedníčkou Asociácie jazykových škôl SR, ktorá je spoluorganizátorom jednej z najväčších medzinárodných konferencií pre učiteľov, lektorov, ako aj manažérov v jazykovom vzdelávaní ELTforum. Tento ročník sa uskutoční na pôde Ekonomickej university v Bratislave v dňoch 7. - 8. júna 2019. V rámci vystúpenia Jany Chynoradskej v sobotu doobeda “A model for individual and whole school development”, máte tiež možnosť osobne stretnúť úspešného podnikateľa a charizmatického človeka Juraja Málika.

Jeho koncept „ruky” ponúka návod na lepší život a je spracovaný pre účely výučby anglického jazyka v metodike CLIL. Prináša originálny, pútavý a autentický odkaz pre každého, kto hľadá inšpiráciu pre svoj ďalší osobnostný a profesionálny rozvoj.

Viac informácií o HARMONY ACADEMY nájdete na webe: www.harmony.sk