Na Slovensku funguje trojpilierový dôchodkový systém. Z hrubej mzdy nám odchádza 18% do Sociálnej poisťovne. To je vlastne I. pilier, inak nazývaný aj povinné dôchodkové poistenie. V ňom sa ocitnete automaticky.. Jedinou podmienkou je pracovná zmluva resp. mzda za vykonanú prácu. Z týchto nasporených peňazí vám štát bude v budúcnosti vyplácať dôchodok.

Od roku 2004 však máme možnosť vstúpiť do II. piliera, čo je starobné dôchodkové sporenie. Popri tom si na pohodlnejšiu penziu môžeme sporiť aj v III. pilieri, čo je dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie. Zdá sa vám to mätúce? Realita však nemusí byť taká zložitá.

Čo je druhý pilier

Vstup do II. piliera je dobrovoľný. Podmienkou je vek, musíte mať menej ako 35 rokov. Princíp sporenia je jednoduchý. Zo spomínaných 18% , ktoré sa vám z hrubej mzdy odrátajú tak či onak, presuniete časť odvodov do správy DSS - dôchodkovej správcovskej spoločnosti.


V roku 2020 je to konkrétne 5%, v roku 2024 to bude až 6%. Ak teda “prestúpite” do II. piliera, neznamená to, že už neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, iba zmeníte pomer prerozdelenia vašich financií. Prakticky to bude vyzerať tak, že do Sociálnej poisťovne poputuje z vašej hrubej mzdy 13%, do DSS 5%.

Kde a ako investovať

Aktuálne máme na Slovensku 6 dôchodkových správcovských spoločností. Ďalšou výhodou II. piliera je, že vaše peniaze, ktoré zveríte jednej z týchto DSS,  môžete investovať podľa vlastného uváženia. Na výber máte 3 fondy - indexový, akciový a dlhopisový. Najvýnosnejší je indexový fond, najmenej výnosný zas dlhopisový. So stabilitou investovania je to presne naopak, dlhopisový fond je najstabilnejší, indexový najmenej stabilný. Akciový fond je niekde medzi tým.

Ako teda investujú Slováci? Naša konzervatívna povaha sa nezaprie, takmer 75% investícií je uložených v dlhopisových fondoch. Síce je to menej výnosné, no stabilné. Avšak, najideálnejší variant je investovať v indexovom fonde a v prípade, ak bude hroziť kríza ich presunúť do dlhopisových fondov.

Prvý pilier vs. druhý pilier


 

Základným princípom I. piliera je demografický vývoj a ekonomická sila štátu v čase vášho odchodu do dôchodku. Ako zrejme viete, súčasný demografický vývoj nie je veľmi priaznivý. Keďže sa ľudia dožívajú vyššieho veku a rodí sa menej detí, o pár rokov môže byť poberateľov dôchodku viac, ako prispievateľov.
Práve preto je vhodnou alternatívou druhý pilier, ako ďalší zdroj príjmu. Jeho výhodou je tiež možnosť dediť nasporené financie v prípade tragickej udalosti. To je síce vecou dohody medzi vami a DSS, ale I. pilier takúto možnosť neponúka. Všeobecné odporúčania odborníkov jednoznačne poukazujú na potrebu regulovať svoje financie tak, aby sme vo vyššom veku neboli finančne závislí iba od jedného príjmu. Alternatívou k tomu môže byť aj III. pilier.

Tretí pilier
Tento pilier je povinný pre všetkých, ktorí vykonávajú rizikové povolania. Výhodou III. piliera je možnosť dediť ho a motivácia od zamestnávateľov, ktorí zvyknú do tohto piliera prispievať na účet zamestnancov. Princíp je podobný ako v II. pilieri, vaše peniaze investujete do fondov. Opäť je však potrebné dôsledne zvážiť, kam budú smerovať vaše financie, preto sa o tom neváhajte poradiť s odborníkom. Základnou nevýhodou III. piliera je vklad, ktorý si síce regulujete vy, ale pochádza z vášho čistého príjmu. Niekto si tak z výplaty mesačne odkladá 10, niekto aj 100 eur.


Výhodou tretieho piliera je, že sa nemusí výhradne jednať o dôchodkové sporenie. Vaše investície môžete vybrať už po 10. roku investovania, to sa ale netýka príspevkov, ktoré pre vás odviedol zamestnávateľ. Všetko záleží na obsahu zmluvy, ktorú podpíšete s DSS.

Oplatí sa zaoberať jednotlivými piliermi?
Určite áno. Bez ohľadu na to, či ste čerstvý absolvent alebo už 20 rokov pracujete, vaše investície sa vám môžu vo vyššom veku vyplatiť. Okrem toho, že jeden zdroj starobného dôchodku nemusí byť postačujúci ( ako v prípade I. piliera), ďalšie zdroje peňazí vám dokážu zabezpečiť krajší a stabilnejší dôchodok.

Ak sa rozhodujete, ako správne investovať, pripravte si dávku trpezlivosti, ide predsa o vaše peniaze. Pri správnom investovaní vám istotne dokáže poradiť finančný poradca, ktorý častokrát dokáže sprostredkovať zmluvu a všetky potrebné dokumenty. Vďaka tomu tak investície do iných pilierov nemusia byť až také stresujúce a náročné, ako sa na začiatku zdali.