Negatívne naladení členovia kolektívu dokážu aj zdanlivo nevinnými výrokmi dlhodobo narúšať pracovnú atmosféru. Zručný manažér však dokáže ich prehnané postoje odhaliť už v zárodkoch a smerovať komunikáciu tak, aby nabrala žiadaný konštruktívny smer. Pozrime sa spoločne na niekoľko príkladov jemných nuansií, ktoré odhaľujú negatívne postoje a ktoré môžete okamžite zmierniť a ovplyvniť budúci vývoj pracovnej situácie...