Od júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia s finančnou správou týka okrem právnických podnikateľských osôb aj všetkých fyzických osôb – podnikateľov.
V priebehu roka zaslali daňové subjekty v minulom roku najviac v marci, najmenej, necelých 550.000, v auguste, informovala média finančná správa. Najviac podaní v jednom dni bolo doručených 25. januára 2018, keď prišlo 178.564 podaní. Naopak, najmenej doručených podaní za jeden deň prišlo finančnej správe 2. septembra, a to 1723. V priemere doručili finančnej správe daňové subjekty denne 22.971 elektronických podaní.

Podania sa týkali najmä daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, k dani z príjmov právnických osôb, k dani z motorových vozidiel, k dani z pridanej hodnoty, k spotrebnej dani z liehu, k spotrebnej dani z minerálneho oleja a ďalších.

Prostredníctvom portálu finančnej správy však firmy podávali aj kontrolné a súhrnné výkazy pre daň z pridanej hodnoty, hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti, žiadosti o vydanie kontrolných známok, rôzne účtovné uzávierky, ale aj rôzne všeobecné podania, žiadosti či oznámenia. Aktuálne je na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovaných viac ako 603.000 daňových subjektov.

Komunikovať s finančnou správou elektronicky, a teda podávať elektronické podania, je možné prostredníctvom portálu finančnej správy už od roku 2014. Od spustenia až do konca roka 2018 podali daňové subjekty prostredníctvom portálu finančnej správy spolu takmer 37 miliónov elektronických podaní. Dôvodom každoročného nárastu elektronických podaní je najmä postupné rozširovanie elektronickej komunikácie s finančnou správou.