Najväčší fond priemyselných nehnuteľností v Českej republike tak teraz vlastní spolu 16 priemyselných parkov v tuzemsku, Poľsku a Nemecku s rozlohou 936304 m2, z ktorých nájmov, ktoré vzrástli o 35%, profituje 1200 investorov.

„Moderné haly vlani naplno potvrdili svoj význam a infraštruktúra pre moderné podnikanie držala európske ekonomiky za každej situácie, a to aj v tej najhlbšej karanténe a opakujúcich sa lockdownoch. E-commerce v Európe vzrástla o viac ako 27% *, čo sa významne prejavuje v dopyte po ďalších priestoroch. Zároveň rastie logistika a pre niektorých prekvapivo aj výroba. V roku 2021 tak v našom portfóliu určite privítame ďalších významných nájomcov zo všetkých troch sektorov,“ opisuje Milan Kratina, predseda predstavenstva Accolade Industrial Fund.


Fond zažil aj napriek súčasnej ekonomickej kríze ďalší úspešný rok a rastie rýchlym tempom vo všetkých sledovaných oblastiach. Okrem nárastu prenajímateľných plôch, hodnoty portfólia a počtu nových investorov je fond Accolade atraktívny predovšetkým vďaka nárastu ročného príjmu
z nájomného. Tento kľúčový aspekt výnosu sa medziročne zvýšil o 35% (z 35,4 miliónov na súčasných 48 miliónov eur).


„Čo je základom kvalitného portfólia nehnuteľností? Sú to skvelé lokality a skvelí nájomcovia. Rok 2020 to potvrdil. Rast existujúcich lokalít, 100% obsadenosť portfólia a 100% zaplatených nájmov, čím aj po šiestich rokoch existencie výrazne prekonávame nielen trh strednej a východnej Európy, ale aj ten nemecký. Dúfajme, že tento vývoj bude pokračovať aj v tomto roku. S postupujúcou revolúciou vo výrobe a hlavne s masívnou revolúciou v nakupovaní sa dopyt po moderných
a udržateľných halách bude pravdepodobne ešte zvyšovať. Priemyselné nehnuteľnosti sú teda aj naďalej skvelou investičnou príležitosťou a ja som rád, že sme v novembri otvorili aktívnu distribúciu aj na Slovensku, kde je hneď od štartu o náš Fond veľký záujem,“ dodal Kratina.

*https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-update-2021