Aký dopad má koronavírus na Slovákov a s akými problémami sa na vás obracajú vaši klienti?

V súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu klesol značnej časti obyvateľstva Slovenska príjem. Mnohí ľudia museli prerušiť prácu a ostali doma s deťmi, poberajúc dávku za ošetrenie člena rodiny či práceneschopnosť. Situácia bola prvé mesiace po prepuknutí natoľko vážna, že veľa zamestnancov či živnostníkov stratila celý príjem. Títo ľudia sa stali odkázaní iba na sociálne dávky zo strany štátu či v lepšom prípade vlastné úspory. V tejto komplikovanej situácii veľa ľudí nedokáže splácať svoje finančné záväzky, či už ide o hypotekárny a spotrebný úver, lízing alebo inú formu pôžičky. Rast zadlženosti slovenských domácností bol pred epidémiou jeden z najvyšších v EÚ, takže tomuto problému dnes čelí i veľa našich klientov.

Ak sa klient a jeho rodina dostali do platobnej neschopnosti, ako konkrétne mu viete pomôcť?
 
Motto našej spoločnosti „Počítajte s nami“ je i naším záväzkom. Našou úlohou je predovšetkým odborná pomoc a starostlivosť o klientov v čase núdze. Ja i moji kolegovia ponúkame ľuďom, ktorí sa dostali do problémov, pragmatické a účinné riešenia. Na Slovensku je, bohužiaľ, stále nízka miera finančnej gramotnosti. Klient tak často ani netuší, že jeho problém môže mať viacero „bezbolestných“ riešení. Služba finančného sprostredkovateľa spočíva práve v tom, aby klientovi tieto riešenie predstavil, zrozumiteľne vysvetlil a pomohol s ich realizáciou. Platobnú neschopnosť je možné riešiť žiadosťou o odklad splátok, predĺžením splatnosti úveru či refinancovaním. Samozrejme, pri každom riešení je potrebné brať do úvahy individuálny profil a potreby každého jedného klienta. Pre nás klient nie je len anonymným číslom z databázy, my poznáme jeho príbeh.

Ako správne postupovať, ak sa chce človek finančne pripraviť na neočakávanú krízu? 
 
Pandémia koronavírusu opäť potvrdila, že mnoho Slovákov aktívne neplánuje vlastnú finančnú budúcnosť. Z dostupných štatistík vyplýva, že jeden zo šiestich Slovákov nemá vytvorenú vôbec žiadnu finančnú rezervu. Pravidelne na mesačnej báze si určitú pevnú čiastku odkladá len 58 percent domácností. Ako dve hlavné príčiny tohto stavu by sme mohli označiť nízku finančnú gramotnosť a aj pomerne nízke zárobky, predovšetkým v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Našim klientom vždy radíme vytvárať finančné rezervy, investovať a s peniazmi aktívne pracovať. Na každú krízu sa dá vopred finančne pripraviť. Rezervy je potrebné vytvárať predovšetkým v časoch prosperity a stabilných zárobkov. Klient má na výber z viacerých foriem sporenia, či už prostredníctvom bankových služieb, investičných produktov alebo životného poistenia. Ak je sporenie pravidelné a dlhodobé, má význam i v malých čiastkach, napríklad od 20 či 50 eur mesačne. Finančnú rezervu môže klient použiť práve v situáciách, kedy došlo k poklesu alebo celkovej strate príjmu. Dôležité je myslieť o krok dopredu.