Odpad, to nie sú iba preplnené odpadkové koše, kontajnery, skládky, potkany a hnijúce potraviny, všadeprítomný zápach, ale tiež neustále obťažovanie e-mailmi a správami zo sociálnych sietí a médií. Určite sem patrí aj otravovanie primitívnymi a vulgárnymi reklamami, ktoré na nás útočia cez emócie.

Chcel som si dať s touto témou pauzu, ale problém exponenciálne narastá.
Ani verejnoprávne televízie v tvorbe informačného odpadu nezaostávajú. Momentálne dominujú!

Kopa informačného odpadu stále rastie a rastie.

Ak sa zapojíte do tohto zaujímavého prieskumu (vyplnením krátkeho dotazníka), získate odpovede ako informačný odpad vyriešil najväčší Čech Jára Cimrman. Určite nebudú pre Vás odpadom odpovede iných ľudí, ktorí vidia tento alarmujúci stav!

Dotazník nájdete na tomto mieste.