Čo nie je eko, to sa nepočíta! Ekologicky premýšľať nezačali len výrobcovia, reťazce, ale najmä koncový užívateľ, ktorý si neraz vyberá tovary, ktoré razia ekologickú budúcnosť. Týka sa to aj obalov s priamym stykom potravín. Ako to vníma vaša spoločnosť?

Eko téma je teraz „in“ v každej oblasti. Ak porovnáme niekoľko štúdií na zmenu eko správania za posledné roky, určite najvýraznejší progres v tomto smere zaznamenali koncoví užívatelia, ktorí prirodzene tlačia obchodné reťazce a výrobcov k myšlienke eko obalov. Pokiaľ v minulosti medzi užívateľmi rozhodovali počas nákupov otázky o testovaní na zvieratách a používania pesticídov, tak teraz rozhodovanie počas nákupu valcuje obava z vytvárania plastového či všeobecného odpadu. Takáto zmena správania vôbec nie je prekvapivá, keďže napríklad plastové obaly určené na priamy styk s potravinami tvoria až 40 % celkovej produkcie plastov. Odkedy sa plasty začali priemyselne vyrábať – viac ako 70 rokov dozadu – bolo zlikvidovaných len 9 % z objemu vyrobených, t.j. až 91 % doteraz vyrobených je stále medzi nami na skládkach a v prírode. Potraviny partia medzi rýchloobrátkový tovar s relatívne krátkou životnosťou (do 12 mes.), pričom plastový obal sa po použití rozpadne vo voľnej prírode až po 1000 a viac rokoch. Túto paralelu rozdielnych životných cyklov si uvedomuje čoraz viac užívateľov, preto siahajú po bezobalových nákupoch respektíve potravinách v papierových obaloch, ktoré životný cyklus obalu a potraviny dávajú do rovnováhy.

Ako je to s produkciou CO2 pri výrobe papierových obalov?

Papierové obaly sú primárne vyrábané z drevnej buničiny, ktorá vo forme recyklovaného papiera je opätovne použiteľná na výrobu obalu až 8-krát. Počas niekoľkoročného rastu stromu svojou fotosyntézou absorbuje veľké množstvo CO2, takže keď vyrobíte obal z čistej buničiny, napriek tomu že využijete mnoho energetických zdrojov, ktoré vytvárajú CO2, papierový obal bude stále CO2 negatívny. Samozrejme postupnou recykláciou a opätovnou výrobou – použitím energetických zdrojov - CO2 stopa papierového obalu sa zväčšuje. Čo je však napriek tomu dôležité, že v akomkoľvek cykle papierový obal vyhodíte na skládku, a ten bio degraduje do 2 mesiacov. To je podstata rozdielu v porovnaní s inými obalmi na priamy styk s potravinami.

Ako by ste naložili s ideou zanieteného ekológa, ktorý by vám chcel navrhnúť nejaký obal na jeho obľúbenú potravinu? Zrejme je nutné riadiť sa nejakými európskymi štandardami, ktoré musia byť dodržané, alebo je to vo vašej réžii?

Zanietených ekológov je medzi nami stále viac, napriek tomu obaly na priamy styk s potravinami podliehajú prísnej legislatíve vychádzajúcej z EÚ štandardov. Nie všetky papierové obaly spĺňajú uvedené štandardy, napriek tomu sa často stretávame napr. s donáškou pizze v krabici. Papierové obaly vhodné na priamy styk s potravinou garantujú užívateľom bezpečné skladovanie potraviny po dobu trvanlivosti predpísanú výrobcom. Dobu trvanlivosti v spojitosti s priamym stykom s danou potravinou schvaľujú certifikované laboratória na základe konkrétnych testov. Obaly ovplyvňujú kvalitu potravín, ak sú správne navrhnuté – pozitívne, ak nesprávne – negatívne, toto vie každý výrobca. Pre bežného užívateľa je najdôležitejšia bezpečnosť ľudského zdravia. To je dané navrhnutím bezpečného obalu pre potraviny a tým aj pre užívateľa, ak naviac spĺňa aj ekologický aspekt, tak super.

Július Mazán
Július Mazán

Ktorá krajina je špičkou v oblasti udržateľných obalov?

Nedokážem ukázať na konkrétnu krajinu, ktorá je špička v udržateľných obaloch, určite však medzi ne patria škandinávske krajiny, kde napr. vo Fínsku recyklujú a znehodnocujú viac odpadu ako aktuálne vytvárajú, t.j. splácajú svoj dlh v odpadoch z minulosti. Vo Francúzsku zmenou legislatívy plánujú zakázať od 1. 1. 2022 používanie plastových obalov na balenie ovocia zeleniny do 1,5 kg, čo považujem za veľmi rozumné.

Ako by podľa Vás vyzeral ideálny scenár postupného znižovania enviromentálnej záťaže našej planéty v oblasti obalov?

Toto je otázka na celý a samostatný článok (smiech). Rôzne renovované inštitúcie a vedecké spoločenstvá vypracovali niekoľko štúdii, čo by sa malo spraviť, ako by sa malo postupovať. Samozrejme, každý názor má v sebe veľa pravdy, ale otázne je, nakoľko bude silná spoločenská objednávka a sila ľudí presadiť zmenu vlastného správania. Všetky štúdie predpokladajú, že človek zmení svoje správanie voči prírode. Človek síce zmení, ale ľudstvo nie tak ľahko. Alebo nebude takáto zmena rýchlo. Moderná a vyspelá časť ľudstva žije vysoko konzumný život, ktorý ťažko budeme opúšťať, pretože znamená určitý komfort a pohodlnosť. Čo môžeme potom očakávať od menej vyspelej časti ľudstva, ktorá sa potýka elementárnejšími problémami svojho žitia ako sú odpady? Základný princíp je nastaviť legislatívne pravidlá pre výrobcov, tak aby im bolo komerčne menej výhodné baliť potraviny do neudržateľných obalov. Následne trh zreguluje zmenu. Rovnako náročné to bude s existujúcim odpadom a jeho recykláciou či znehodnotením. Ako som spomenul, téma na dlho.

Máte vo Vašej spoločnosti „počítadlo“, koľko ton CO2 a ton odpadu ste dokázali ušetriť pri vyrobených počtoch eko-obalov?

V spoločnosti Smurfit Kappa majú všetci kolegovia k dispozícii niekoľko podporných aplikácii na výpočet funkčných parametrov obalov, ale aj výpočtu a porovnania hodnoty obalu za peniaze. Jedna z týchto aplikácii veľmi presne počíta aj spotrebu CO2 počas výroby obalu, jeho dopravy až do doby znehodnotenia. Takýmto prepočtom dokážeme spočítať aj alternatívne obaly, napr. plasty a tým vieme veľmi presne predpovedať úsporu CO2 pre ktorékoľvek obalové riešenie, vrátane zmeny baliaceho procesu a efektivity dopravy.