Úlohou podnikateľa je takéto situácie vhodne zhodnotiť, rozhodnúť sa o prípadnom úvere a taktiež nájsť ten najvýhodnejší možný úver pre firmu.

Pri raste i vyplácaní dlhov

Bežný úver pre podnikateľov, aký dnes ponúkajú banky a nebankové spoločnosti, pokrýva široké portfólio rôznych aktivít. Najčastejšie slúži na bežné pokrytie a zafinancovanie prevádzky firmy. V praxi to znamená to, že podnikateľ si vezme úver na to, aby ním financoval chod svojej firmy a jej náklady či činnosť. Podnikateľský úver ďalej slúži napríklad na nákup budov, strojov či zariadení, alebo na developerské projekty. Rovnako sa často používa nielen na expanziu firmy, ale napríklad aj na vyplatenie dlhov či podielov spoločníkov.

Kľúčom je plán

Nie je možné centrálne a paušálne skonštatovať, kedy a v akej situácii si má podnikateľ vziať úver. Každá firma je iná, každý biznis je odlišný. Preto je dôležité myslieť dopredu a plánovať. V prípade, ak má firma plán, môže sa lepšie a úspešnejšie rozhodovať o tom, či a aký podnikateľský úver si vezme.

Aj úvery sa líšia

Rovnako sa medzi sebou líšia aj samotné podnikateľské úvery. Môžu sa líšiť podmienkami, úrokom, dobou splácania a podobne. Úlohou firmy je nájsť ten najvýhodnejší úver, pretože tým dokáže ušetriť cenné finančné prostriedky. Dnes už na trhu úspešne pôsobia spoločnosti, ktoré firmám za poplatok zabezpečia akýsi „skríning“ trhu a to, aby firma našla ten najlepší úver. Takýto postup využíva čoraz viac podnikateľov.