Trinásty plat dostane 18 % zamestnancov. Oproti vlaňajšku ide len o mierny nárast. Ukazuje to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do spoločnosti Profesia. Podľa neho malo vlani tento benefit k dispozícii 17 % pracovníkov na Slovensku. „Analýza ukazuje, že v našich končinách sú rozšírenejšie skôr odmeny. Tie má k dispozícii 28 % zamestnancov. Priemerná výška odmien predstavuje 1 017 eur v hrubom,“ uvádza Nikola Richterová z portálu Profesia.sk.

Väčšia firma, väčšie výhody

Trinásty a štrnásty plat zvyčajne vyplácajú nadnárodné či zahraničné firmy, menšie súkromné firmy za nimi zaostávajú. Ako potvrdzuje pre Zisk manažment aj Martin Menšík, marketingový manažér spoločnosti Profesia.sk, sú skutočne doménou väčších firiem. „Je to dôsledok ich mzdového plánovania, kde väčšinou je odmeňovanie nastavené v ročnom horizonte, vrátane všetkých benefitov a odmien. Menšie firmy, naopak, skôr využívajú inštitúty koncoročných nenárokovateľných odmien na základe hospodárskeho výsledku,“ objasňuje pre Zisk manažment.

Odmeny a 13. či 14. plat patria medzi najatraktívnejšie zamestnanecké benefity. Nie každý však vie, že medzi odmenami a platmi navyše sú rozdiely. Trinásty a štrnásty plat sú totiž nárokovateľné zložky mzdy. Sú dohodnuté v pracovnej či kolektívnej zmluve. V nej sa zamestnávateľ zaručuje, že ich vyplatí.

Odmenu si nemožno nárokovať

Vyplácanie odmien je na základe dobrovoľnosti. Často podľa toho, ako sa danému zamestnancovi či firme darilo v danom roku. V prípade, že firma mala za sebou náročné obdobie, zamestnanec nemá odmenu garantovanú. Podľa údajov portálu je najvyšší podiel zamestnancov s 13. platom v súkromných zahraničných firmách. Ide o 27 %. Naopak, u súkromných domácich zamestnávateľov vidno najnižší podiel. Mzdu navyše tu má k dispozícii iba 15 % zamestnancov. Za nimi nasledujú pracovníci štátnych a obecných firiem, kde je podiel 16 %.

„Firmy si väčšinou zvolia jeden druh odmeny. Poznáme spoločnosti, ktoré majú veľmi presne definované podmienky, za akých tieto odmeny zamestnancom vyplatia. Napríklad poznáme spoločnosti, ktoré majú presne vymedzené, že napríklad 30 % zo zisku je prerozdelených rovnou mierou medzi zamestnancov. Jednoznačne to predstavuje motivačnú zložku podporujúcu aj aktivitu zamestnancov,“ objasňuje marketingový manažér pre Zisk manažment.

Motivácia k ďalším benefitom   

Napriek tomu, že finančné zamestnanecké benefity patria medzi tie najatraktívnejšie, v ponukách portálu Profesia.sk ich nevidno až tak často. Ani v jednom prípade nešlo v roku 2019 o viac ako päť percent inzerátov, ktoré by obsahovali zmienku o 13. či 14. plate alebo koncoročných odmenách. Pri 14. plate a koncoročných odmenách platí, že oproti minulým rokom vidno jemný nárast v podiele ponúk, v ktorých ich zamestnávatelia spomínajú.

Prečo je to tak, opäť objasňuje Martin Menšík. „Firmy po zmene legislatívy o povinnom zverejňovaní platov v pracovných ponukách presunuli časť prostriedkov priamo do základných miezd, pretože to je prvým signálom pre uchádzača, aby začal uvažovať nad zmenou práce. Pravdou však je, že 13. plat má v pracovných ponukách uvedených len menej ako 4 % firiem, 14. plat len menej ako 2,5 % firiem.“

Očakávania trhu práce od roku 2020

Čo možno na pracovnom trhu očakávať od budúceho roka v oblasti pracovných ponúk či platov? Martin Menšík neočakáva výrazné zmeny na trhu práce. „Slovenský trh práce by mal naďalej zachovávať nezamestnanosť na úrovni okolo 5 percent, preto tu bude pokračovať nedostatok zamestnancov. Prípadné spomalenie postihne najmä zahraničných pracovníkov, ktorí zrejme budú prví na rane v prípadnom nútenom prepúšťaní pracovníkov najmä vo výrobe,“ uzatvára.