Z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa (§ 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia) v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov dňom 12. 3. 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení zapríčinené šírením koronavírusu COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020, k čomu bolo vydané usmernenie z 12. 3. 2020 zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠ SR“): Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12. marca 2020.

Celý článok dočítate (a viac sa dozviete) na webe Mzdovecentrum.sk

Tip redakcie: Youtuberi môžu zarábať na koronavíruse. Má to však háčik