Či už je predmetom podnikania poskytovanie služieb alebo obchodovanie s tovarom, prezentácia a pôsobenie na internete je dôležitou súčasťou komunikácie firmy s okolitým svetom. Firemná web stránka je súčasťou imidžu firmy, taktiež určitou formou reklamy a dôležitým komunikačným médiom. Navyše, pokiaľ vaše firemné stránky poskytujú nejakú pridanú hodnotu vo forme zákaznícky užitočných informácií a služieb, môžu aktívne prispievať k zisku vašej spoločnosti...