Doba, v ktorej žijeme, sa zrýchlila a je viac globálna. V minulosti zákazníci takmer výhradne požadovali preklady do angličtiny a nemčiny, dnes je škála požadovaných jazykov omnoho širšia.

Ján Kušnír, riaditeľ pobočky spoločnosti Aspena, poskytujúcej komplexné prekladateľské a tlmočnícke služby najvyššej kvality po celom svete už viac ako 24 rokov, tvrdí, že proces inovácií ovplyvňuje aj túto oblasť, nemení sa však osobný prístup a ústretovosť ku klientom. „Pri prekladoch sa riadime sa heslom – buďte zrozumiteľní. Chceme, aby vám ľudia porozumeli. Myslím si, že dobre odvedená práca spolu s individuálnym prístupom k zákazníkom musí fungovať v každom odbore.“

V oblasti tlmočníckych a prekladateľských služieb pôsobíte už 20 rokov. Akými míľnikmi ste spätne prešli a s čím ste si museli vedieť poradiť? Čo bolo pre vás najťažšie?

Jedným z míľnikov bol pre nás rok 2017, keď sme začali aplikovať stratégiu zoštíhľovania administratívno-riadiaceho molochu. Šli sme cestou slávneho Cut the Middle Man, teda vylúčili sme medzičlánky, ktoré len spomaľovali procesy a znižovali efektivitu. V tomto roku prejdeme na systém, ktorý nazývame Preklady 4.0. Ide o zavádzanie moderných automatických nástrojov na riadenie procesov informačných a obchodných systémov a radikálnu zmenu myslenia. Od roku 1995 sme zmenili obrovské množstvo vecí, nemení sa však osobný prístup a ústretovosť. Taktiež je veľmi dôležité správne odovzdávať mnohoročné skúsenosti. Ustavične sa zdokonaľujeme, hľadáme efektívnejšie riešenia a používame moderné nástroje.

Ako z vášho pohľadu hodnotíte slovenský trh prekladateľstva a tlmočníctva? V čom je vaša konkurenčná výhoda a prečo si vás klienti vyberajú?

Slovenský trh je vysoko konkurenčný a každý zákazník má pomerne veľa možností výberu. Nielen kvantitou spoločností, ale aj obchodnou politikou. Ak si zákazník uvedomí, čo je preňho hlavná priorita z hľadiska výberu partnera, určite si vyberie. Naša konkurenčná výhoda je určite v zamestnancoch a v pevne nastavených procesoch, ktoré výrazne zvyšujú výslednú kvalitu. S prekladmi máme dlhodobé skúsenosti. Zavedenými a osvedčenými procesmi riadime realizáciu zákaziek. Sme dostatočne skúsení, aby sme zvládli aj tie najnáročnejšie projekty. Preložili sme aj takmer 2 milióny slov za 14 dní v rámci jedného projektu, čo vyžaduje skutočne širokú databázu prekladateľov a kvalitný tím ľudí, ktorí to zvládli úplne bezchybne.

V čom sa za posledné roky zmenili nároky klientov na prekladateľské či tlmočnícke služby?

Doba, v ktorej žijeme, sa zrýchlila a je viac globálna. V minulosti zákazníci takmer výhradne požadovali preklady do angličtiny a nemčiny. Dnes je škála požadovaných jazykov omnoho širšia, preto máme v ponuke viac ako 200 jazykových kombinácií! Požadované termíny na vyhotovenie sa oproti minulosti výrazne skracujú. V neposlednom rade posun vidieť aj v projektoch. Veľkú časť dopytu už tvoria lokalizácie softvéru a aplikácií, dabing firemných videí a ďalšie produkty, ktoré si vyžadujú odbornosť projektového tímu.

Na čom stojí váš „core biznis“ a akými stratégiami sa snažíte udržať si vašich zákazníkov? Čo sa vám osvedčuje najviac?

Core biznis u nás sú tzv. „high-tech“ preklady, ktoré sú náročné na výrobu pre odbornosť tímu a zvládnutie náročnosti projektu alebo pre odbornosť prekladateľov. Samozrejme, venujeme sa aj menej náročným prekladom a tlmočeniu. Zákazníkov sa snažíme si udržať predovšetkým kvalitou služieb, ale aj osobným prístupom. Ja sa veľmi rád stretávam s klientmi. Teší ma, ak je ten vzťah aj v osobnej rovine a ak viem, ako zákazník vyzerá, a niečo sa o ňom dozviem. Platí to, samozrejme, aj naopak. Ja si za našou prácou stojím a nemám najmenší problém s ňou spojiť svoju tvár, práve naopak. Myslím si, že dobre odvedená práca spolu s individuálnym prístupom k zákazníkom musí fungovať v každom odbore.

Pokiaľ hovoríme o klientoch z firemného sektora, čo konkrétne vyžadujú pri vašich službách a o čo je najväčší záujem? Je tam badať nejaké zaujímavé trendy?

Termíny sa skracujú a náročnosť narastá, ale to je v poriadku, tak to má byť. Našou výhodou je, že produkt, ktorý dodávame zákazníkom, si už nevyžaduje takmer žiadny zásah zákazníka a presne to sa od nás vyžaduje. Pri nastavovaní spolupráce dohodneme spoločne isté kroky a pravidlá, aby to tak mohlo fungovať, a vďaka tomu už zákazník nepotrebuje sedieť hodiny nad dodanými prekladmi a upravovať ich na svoj obraz. My vieme, že čas je dnes veľmi drahý. A skutočne sa riadime heslom „Be understood“ – buďte zrozumiteľní. My neprekladáme, my chceme, aby vám porozumeli.

Prejavujú sa aj v službách, ktoré poskytujete, nejaké novinky či inovácie, ktoré využívate?

Samozrejme, každý odbor sa vyvíja a náš odbor nie je výnimkou. Pred pár rokmi boli CAT nástroje obrovskou inováciou, ktorá šetrila čas a zvyšovala kvalitu. Dnes sú CAT nástroje štandardom. CAT nástroj je počítačom podporovaný preklad. Preklady stále vyhotovujú prekladatelia, ale špeciálny softvér stráži konzistentnosť a kvalitu.

Keďže nároky na rýchlosť spracovania obrovských objemov textov sa zvyšujú, dnešným trendom sú „machine translation“, automatické prekladače, ktoré dokážu preložiť text v priebehu sekúnd a prekladateľ robí „post editing“, čo znamená, že prekladateľ prechádza už preložený text a upravuje ho len na miestach, kde to uzná za vhodné. Tento proces dokáže výrazne zrýchliť čas vyhotovenia, ak sa „machine translation“ použije odborne. Rozprávame sa o špeciálne vytrénovaných engines pre konkrétnych zákazníkov, aby sme docielili kvalitu, za ktorú ručíme.

Ako máte u vás nastavenú firemnú kultúru či vzťahy s vašimi kolegami? Na čo kladiete dôraz pri spolupráci s nimi a podľa čoho ich vyberáte do tímu?

Firemná kultúra a vzťahy s kolegami sú veľmi priateľské. Aby ste sa dostali do nášho tímu, musíte spĺňať predovšetkým osobnostné predpoklady. Som si totiž vedomý toho, že odbornosť a pracovné návyky sa dajú naučiť, ale charakterové vlastnosti človeka nezmeníme.

Vo firme sa venujete viacerým odborom (strojárstvo, prírodné vedy, právo a financie, softvér a IT...). Uberá sa trh s prekladateľskými či tlmočníckymi službami skôr formou špecializácie, alebo univerzálnosti?

Trh sa začal viac špecializovať. Všeobecných textov máme čoraz menej, no výrazne stúpa počet odborných projektov. Na to je potrebná široká databáza prekladateľov, aby sme pokryli odbornosť vo všetkých odboroch. My máme napríklad približne 7 000 prekladateľov po celom svete, s ktorými spolupracujeme.

Ako vidíte budúcnosť vášho odboru a čo v ňom bude dominovať?

Trh sa uberá jednoznačne k serverovým riešeniam a k „machine translation“ spojeným s „post-editingom“. My takéto riešenia už aktívne ponúkame a realizujeme. Tento rok prejdeme na Preklady 4.0, ako som už vravel, a táto zmena nám zabezpečí pevné miesto nielen na domácom, ale aj na globálnom trhu.

Autor: redakcia Zisk manažment

8 rád pre manažérov, akým chybám sa vyhnúť pri zadávaní prác pri prekladoch či tlmočení:

• Snažte sa nám dať maximum možného času na realizáciu pre čo najlepší výsledok.

• Dodajte nám terminologické slovníky – každý odborný text má z jazykového hľadiska svoje špecifiká.

• Ak porovnávate cenové ponuky, porovnávajte aj obsah, nielen cenu.

• Poskytnite nám aj referenčný materiál.

• Nechajte si poradiť pri výbere vhodných produktov.

• K podkladom priložte zdrojové súbory.

• Prezraďte nám, čo je pre vás dôležité pri výbere spoločnosti a pri realizácii prekladu.

• Ak zvažujete dlhodobú spoluprácu, napíšte nám to. Radi sa s vami stretneme a celý proces nastavíme tak, aby ste boli spokojní.

• Povedzte nám, na čo bude preklad slúžiť, a my vám navrhneme vhodný proces realizácie.

Zdroj: Spoločnosť Aspena, www.aspena.sk

 

Dotazník manažéra:

• V Aspene pracujete na pozícii riaditeľa od roku 2016. Aká bola vaša cesta k danej pozícii a čím ste predtým prešli?

Pred Aspenou som mal niekoľko pracovných skúseností v Českej republike a v Ománe, ale rozhodol som sa vrátiť domov a zúročiť pracovné skúsenosti získané v zahraničí. Som veľmi rád, že som sa s Aspenou dohodol a úspešne spolu fungujeme už pár rokov.

• Čím vás tlmočenie a prekladateľstvo dostalo? Bol to váš sen? Čo vás baví najviac?

Prekladateľstvo a tlmočníctvo nebol nikdy môj sen, ale Aspena mi umožnila realizovať svoje manažérske vízie v oblasti chodu spoločnosti ako celku. To ma veľmi baví a rovnako rád sa stretávam so zákazníkmi.

• Ako vyzerá váš bežný pracovný režim a čo vám zaberá najviac času?

O siedmej ráno som už v kancelárii a pracujem. Každý deň je iný, ale najviac času mi stále zaberá nutná administratíva. Pracovný čas si plánujem vždy na týždeň dopredu a delím ho na malé časové úseky, aby som sa mohol venovať všetkým povinnostiam. Bez tohto plánovania si nedokážem predstaviť svoju prácu. Aj napriek tomuto plánovaniu je veľkou súčasťou mojej práce improvizácia, keďže každý deň prináša nové výzvy a nové podnety na riešenie. Kreativita a improvizácia je teda nevyhnutná súčasť práce, ktorá ma udržuje v strehu, a takto ma to baví.

Vaša manažérska práca si vyžaduje plné nasadenie a dobré zručnosti. Ako zvyknete relaxovať?

Najväčší relax pre mňa je ísť do prírody na turistiku. Čerstvý vzduch a príroda ma vždy dokonale uvoľnia a zmenia myšlienky.

• Ktorá krajina či destinácia je vašou osobnou srdcovkou z pohľadu vašej profesie či záujmov?

Mojou srdcovou krajinou je predovšetkým Slovensko, preto som sa sem vrátil. Avšak časť srdca som nechal v Ománe, kde som strávil úžasné dva roky.

• Akú netypickú zákazku či požiadavku klienta ste museli riešiť?

Mám rád netypické zákazky, je to vždy určitá výzva. Počas môjho pôsobenia sme ich vyriešili niekoľko. Ale preklad dvoch miliónov slov za 14 dní bol skutočnou výzvou. Aj napriek komplikovanosti tohto projektu sme to pomocou nastavenia špecializovaného prekladateľského procesu zvládli odovzdať včas a klient bol veľmi spokojný.

• Ak sa chce niekto venovať profesionálnym prekladom a tlmočeniu, máte preňho nejakú osobnú radu?  

Ak sa rozhodnete niečomu venovať, baví vás to a napĺňa, tak to robte naplno. Vyberte si odbor, ktorému sa budete venovať, dodržiavajte termíny a komunikujte. Ak ste sa v tejto charakteristike našli, neváhajte a kontaktujte ma!

---

Profil spoločnosti Aspena:

Sme moderná prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť. Zákazníkom umožňujeme, aby boli zrozumiteľní a konkurencieschopní na domácom aj na svetovom trhu. Profesionálnym prekladom a tlmočeniu sa venujeme od roku 1995. Pracujeme pre jednotlivcov, pre malé firmy aj pre veľkých korporátnych zákazníkov. Sme odborníci, rozumieme potrebám svojich zákazníkov a navrhujeme profesionálne riešenia ich požiadaviek. Každému z klientov vždy dodáme komplexnú službu na mieru.

Profil manažéra:

Ján Kušnír pôsobí na pozícií riaditeľa slovenskej pobočky Aspeny od roku 2016. Náplňou jeho práce je vedenie a riadenie projektového a obchodného tímu, ktorý koordinuje jednotlivé zákazky, vedenie vybraných obchodných prípadov a budovanie pevných osobných vzťahov so zákazníkmi, ktorým vysvetlí vďaka svojim skúsenostiam význam navrhnutých postupov, technické aspekty a všetko tak, aby zákazník pochopil pridanú hodnotu, ktorú im ponúka daná služba. Počas svojho pôsobenia v pobočke Aspeny získal niekoľko významných zákazníkov a výrazne sa podieľal na zmenách v slovenskej časti spoločnosti.